Člověk v tísni  Na cestě

Na cestě

Foto: archiv ČvT

Věznice jsou přeplněné, recidiva pachatelů dosahuje až 70%. Dá se s touto nelichotivou statistikou vůbec něco dělat? Věříme, že ano, proto od září 2016 začali někteří naši pracovníci poskytovat nové služby  v rámci projektu Na cestě. Ten se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání či jinak porušili společenské normy. Spolupráce s poradcem takovýmto lidem umožní úspěšný výkon alternativního trestu, zvýší jejich kompetence a zároveň umožní reflexi protiprávního jednání a jeho dopadů. Jsme také přesvědčení, že za podpory pracovníka dojde u klientů k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich recidivy a posílení jejich společenského začlenění. Poskytujeme tři základní služby. Program sociálního výcviku pro dospělé, Program sociálního výcviku pro mladistvé a Program prevence předluženosti a nezaměstnanosti. Jak taková spolupráce vypadá v praxi, jsme se ptali regionální dluhové poradkyně pro Prostějov a Olomouc, Radky Kachramanové.

S jakými klienty nejčastěji pracujete?

To je těžké takhle zobecnit, každý klient je jiný. Pracuji jak s lidmi čerstvě zletilými, tak s těmi, kteří jsou už prarodiči. Pocházejí z různých sociálních vrstev, mají různá rodinná zázemí. Někteří z nich pracují, jiní si kvůli pobytu za mřížemi hledají zaměstnání těžko. Někteří jsou podmínečně odsouzení, takže ve výkonu trestu ještě nebyli, jen jim taková přeměna trestu hrozí, jiní mají s vězením osobní zkušenost. Obecně lze říci jen to, že většina klientů jsou muži.

Jak vypadá vaše spolupráce?

Já se zaměřuji především na dluhy, takže klienti za mnou chodí už s jasnou, konkrétní zakázkou, chtějí pomoci řešit svou předluženost, neví si rady se svými závazky. Abychom se mohli ale někam posunout, je pro mě i pro klienta samotného potřeba orientovat se v jeho závazcích. Potřebujeme znát typ závazků, v jaké výši a v jaké fázi jsou, tím většinou začínáme. Po zmapování dluhů je spousta možností jak pokračovat. Buď popřít neoprávněné pohledávky, nejčastěji kvůli neplatné rozhodčí doložce, dále třeba zastavit exekuci, pokud jsou pro to podmínky nebo řešení situace klienta skrze institut oddlužení. Neméně důležité je také zjistit jak se klient do takové situace dostal, co tomu předcházelo. Snažíme se s klientem dostat k základu problému, který zdaleka není jen o finanční gramotnosti, jak se řada lidí domnívá. Příčina zadlužení pak ovlivní i to jak s klientem následně pracujeme. Příčin může být mnoho, například ztížený úsudek z důvodů závislosti, špatné vzorce jednání, nepovedené partnerské soužití, dále také sociální tlak (Vánoce, křtiny, rodinná solidarita apod.).

Takže s klienty sepisujete i tzv. osobní bankrot?

Ano. Ale k tomu vede poměrně náročná cesta. Je třeba znát souvislosti zadlužení a životní situaci daného člověka. V institutu oddlužení je spousta rizik, která se nedají podchytit, pokud není s klientem navázán vztah. Taková rizika můžou dlužníka dostat ještě do větších problémů, než s jakými za poradcem přišel. Předchází tomu tedy intenzivní spolupráce.

Čím se tito lidé liší od klasických klientů Terénní sociální práce?

Obecně lze říct, že u těchto lidí se setkáváme s daleko komplikovanějšími osudy, proto i spolupráce s nimi je někdy náročnější. Konkrétně v zadlužení pro pachatele trestné činnosti jsou specifické některé dluhy, než jen ty klasické jako jsou půjčky či nedoplatky na službách. Jedná  se o náklady trestního řízení, škodu pocházející z trestné činnosti, soudní výlohy, atp. Na hrazení dluhů z trestné činnosti klademe s klienty velký důraz, vracíme je k zodpovědnosti za činy, které provedli, to považujeme za důležité. Velkým problémem osob po výkonu trestu odnětím svobody je tzv. spící zadluženost. Jedná se o závazky jako například poplatky za popelnice, operátoři, zdravotní pojištění, bývalé nájmy atd., které osoby ve vazební věznici nebo výkonu trestu odnětím svobody neohrožují, po propuštění už jsou však často těžce řešitelné, většinou ve fázi exekuce.

S jakými institucemi a organizacemi v rámci projektu spolupracujete?

Většina pachatelů má uložen dohled probační služby, takže nejčastěji s Probační a mediační službou Chceme se také dostat do povědomí státních zástupců a soudců, snažíme se, aby výcvik nebo poradenství navrhovali a ukládali v rámci alternativních trestů. Věříme, že individuální spolupráce s lidmi, kteří nějakým způsobem porušili zákon či společenské normy má smysl a může jejich život ovlivnit k lepšímu. Jak kvůli praktickým radám, tak v rámci sociálního výcviku.

Jak se Váš Program předluženosti a nezaměstnanosti liší od Programu sociálního výcviku?

V programu sociálního výcviku se také řeší praktické problémy klienta, jako jsou například nezaměstnanost, ztráta bydlení, ale navíc se klade velký důraz na sebereflexi, na příčiny, proč se do takového situace dostal, co ho k tomu vedlo a jaké to má důsledky pro oběti, rodinu a pro něj samotného. Důležité je také mluvit o dodržování pravidel, o zvládání konfliktů  s čímž souvisí emoce, které častěji máme tendenci podceňovat, ale jsou motorem našich činů a jednání. Na program jsou navázány další specifické služby, jako například psychologická poradna. Vycházíme z předpokladu, že intervence, které obsáhnou celou škálu problémů, budou účinnější.

Pachatelé nejednali protiprávně bez důvodu. Příčin pro takové chování a jednání je mnoho, a ve spolupráci s aktivizačním pracovníkem se dají  z části  ovlivnit a my doufáme, že tím přispějeme ke snížení další recidivy; hlavně v konečném důsledku to pozitivně ovlivní i počet obětí.

Nutno říci, že neděláme zázraky a pokud klient nechce pomoci, jeho životní styl se mu zamlouvá anebo povaha příčin jeho jednání je dána např. psychiatrickou diagnózou, nelze mnohdy dělat nic jiného než hasit důsledky.

S jakými problémy se Vaši klienti nejčastěji potkávají?

Nejčastěji jde o komplex problémů, který na počátku musíme rozplést a nastavit priority v řešení.  Když pominu dluhy, je to určitě zaměstnání. I když se situace začíná měnit, je velké množství zaměstnavatelů, kteří nechtějí dát práci lidem se záznamem v rejstříku trestů, a nezajímá je povaha trestného činu. V praxi se tak stává, že kvůli tomu, že podnikatel, který přišel o řidičák, a přesto opakovaně jezdil a rozvážel zboží, aby udržel svou živnost, není přijat na místo manipulačního dělníka. Také jsou to různé závislosti, především na hracích automatech. V neposlední řadě se potýkají se  společenským odsouzením, často ztrácejí přátele, odvrací se od nich rodina. Pobyt za mřížemi je sám o sobě pro tyto lidi náročným, vrátit se z něj ale zpátky do života a nezajet do starých kolejích bývá  mnohdy ještě těžší.

Infobox:

Člověk v tísni poskytuje služby pro pachatele trestné činnosti a osoby v konfliktu se zákonem v Olomouckém kraji na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku.

Máte-li zájem o bližší informace, obraťte se na  koordinátora projektu:

Michal Láš, tel.: 739 220 640, michal.las@clovekvtisni.cz

Web.: https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/highlight/51

Projekt „Na cestě“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001023 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

Autor: Michal Láš, Koordinátor projektu Na cestě

Sdílejte nás:

Další...

Africký čtvrtek: Promítání filmu Běh na dlouhou trať

Africký čtvrtek: Promítání filmu Běh na..

Od: 01.06.2017 18:00
Do: 01.06.2017 20:00
Langhans;

Kalendář
Pomoc obětem povodní na Srí Lance: Člověk v tísni uvolní 1 000 000 korun

Pomoc obětem povodní na Srí Lance: Člověk..

30. května 2017
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Ručení, mučení…

Ručení, mučení…

29. května 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Společně to zvládneme

Společně to zvládneme

26. května 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Pomoc obětem povodní na Srí Lance: Člověk v tísni uvolní 1 000 000 korun

Pomoc obětem povodní na Srí Lance: Člověk..

30. května 2017
Srí Lanka;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Ručení, mučení…

Ručení, mučení…

29. května 2017
Česká republika;
Ústí nad Labem
Sociální práce;

Článek

Společně to zvládneme

Společně to zvládneme

26. května 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Pastevecké rodiny v Mongolsku se zotavují z šestiměsíční zimy

Pastevecké rodiny v Mongolsku se zotavují..

25. května 2017
Mongolsko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Pomoc v uprchlických táborech na severu Řecka

Pomoc v uprchlických táborech na severu Řecka

15. května 2017
Řecko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Zahrady v uprchlických táborech

Zahrady v uprchlických táborech

15. května 2017
Řecko;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Příroda poničená čtyřkolkami

Příroda poničená čtyřkolkami

24. dubna 2017
Rumunsko;

Galerie

Distribuce pomoci a materiálu na obnovu obydlí lidem zasaženým zemětřesením

Distribuce pomoci a materiálu na obnovu..

24. dubna 2017
Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Programy na obnovu země a živobytí obyvatel

Programy na obnovu země a živobytí obyvatel

24. dubna 2017
Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Humanitární pomoc Člověka v tísni v Mosulu

Humanitární pomoc Člověka v tísni v Mosulu

11. dubna 2017
Irák;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Děkujeme členům Klubu přátel za pomoc v Nepálu

Děkujeme členům Klubu přátel za pomoc v..

15. května 2017
Nepál;
Klub;

Video
Poděkování dárcům SOS Nepál

Poděkování dárcům SOS Nepál

15. května 2017
Nepál;
Klub;

Video
Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

Pomoc Člověka v tísni v Jižním Súdánu

6. února 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

15 let Člověka v tísni v Afghánistánu

23. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Příběh devítileté Simy: Příběh vzdělávání v Sýrii

Příběh devítileté Simy: Příběh vzdělávání..

14. prosince 2016
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

8. prosince 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video

Inkluze dětí - cizinců: Jak na to podle Britů

Inkluze dětí - cizinců: Jak na to podle Britů

Od: 28.02.2017 17:30
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Kalendář
Africký čtvrtek: Promítání filmu Běh na dlouhou trať

Africký čtvrtek: Promítání filmu Běh na..

Od: 01.06.2017 18:00
Do: 01.06.2017 20:00
Langhans;

Kalendář
novější Stránka
z 385
starší
Více novinek
Odběr RSS

Podpořte nás

Chci pomoci

Odběr novinek

Pomocí RSS

E-mailem

Kalendář

Další akce


Pracovní příležitosti

Další pracovní příležitosti


Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php