Člověk v tísni  Humanitární a rozvojová pomoc  Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v městských a příměstských oblastech Afghánistánu zlepšit jejich životy

Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v městských a příměstských oblastech Afghánistánu zlepšit jejich životy

Foto: Člověk v tísni

Mazár-e Šaríf (6. ledna 2017) – Lidé, kteří museli v Afghánistánu opustit své domovy z důvodu ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof nebo nedostatku pracovních příležitostí, stále častěji hledají útočiště ve městech a přilehlých oblastech. Příchod do města ale jejich útrapy většinou neřeší. Celé rodiny se zde bez potřebného zázemí a podpory dalších příbuzných beznadějně snaží získat obživu. Člověk v tísni (ČvT) se proto s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury zaměřil na boj s rostoucí městskou a příměstskou chudobou v Mazár-e Šarífu na severu Afghánistánu, kde již pomohl celkem 1 145 lidem a jejich rodinám.

Nejzásadnějšími problémy lidí přicházejících do afghánských měst je vysoká nezaměstnanost způsobená nedostatkem odborných zkušeností či potřebného vzdělání. „Člověk v tísni poskytuje místním lidem odborné vzdělávání a školení na míru, zřizuje svépomocné a spořící spolky nebo zavádí nové zemědělské metody a technologie. To vše v rámci jednoho programu,” vysvětluje programová manažerka ČvT Michala Děvečková. „Co vlastně mají tyto aktivity společného? Přesídlené afghánské rodiny díky nim dokážou jen s velmi malou investicí změnit své životy k lepšímu. Zvýší se jejich příjem, dokážou rozšířit svůj jídelníček a vybudovat si nové sociální vazby ve společnosti. Z dlouhodobého hlediska pomáháme chudým lidem ve městě překonávat těžkou životní situaci, do které se dostali,“ dodává.

Otevřením vlastního kosmetického salonu si Asefa splnila svůj životní sen

V jedné z částí programu, který probíhal 28 měsíců, se ČvT zaměřoval na ženy bez možnosti vlastního výdělku. Zapojilo se celkem 186 mladých žen, pro které byla připravena odborná školení a tréninky. Mezi nimi byla i 24 letá Asefa, která žije se svou 10 člennou rodinou ve čtvrti Sajadia. Než se Asefa do programu ČvT zapojila, měla veliké finanční potíže. „Všichni máme své sny. Já vždy věděla, že bych byla dobrou kosmetičkou, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych se jí jednou opravdu mohla stát. Jakožto žena musím překonat řadu překážek, ale i přesto jsem chtěla pomoci své rodině. Když jsem dostala nabídku zúčastnit se školení v salonu krásy, tak jsem okamžitě věděla, že takovou nabídku nemohu odmítnout,“ popisuje Asefa.

Po 9 měsíčním školení a úspěšně složených zkouškách získala Asefa spolu s dalšími účastnicemi kurzu základní vybavení a malý finanční grant na zahájení vlastního drobného podnikání. Část domu své rodiny předělala na kosmetický salon a brzy k ní začaly chodit ženy z okolí. Podařilo se jí tak rozšířit sociální vazby a navázat dobré vztahy. „Před otevřením salonu mě nikdo neznal. A teď ke mně přicházejí sousedi a jsou u nás spokojení… Tím se mi vážně splnil sen,“ říká Asefa. Během prvních 10 dní se jí podařilo v salonu vydělat téměř 3 000 AFN (1.150,- Kč), což byl pro Asefu i její rodinu veliký přínos.  

Všechny účastnice programu po jeho absolvování uvádějí, že se za tu dobu jejich ekonomická situace zlepšila. Většina z nich se pustí do vlastního podnikání, více než polovina si může dovolit nakupovat více zboží (např. maso, olej, vejce) a více než třetina žen si dokáže ušetřit peníze navíc.

Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

Díky  ušetřeným penězům můžou spořící spolky poskytovat finanční půjčky

S chudobou v Afghánistánu ČvT bojuje také zakládáním svépomocných a spořících ženských spolků. „Díky pravidelnému spoření a mikro-půjčkám se ženy dostanou ke zdrojům, o kterých dříve neměly ani tušení. Navíc se mají možnost naučit základní obchodní dovednosti a dozvědět se o správné výživě a hygieně od zkušených lektorů,“ popisuje program Michala Děvečková.

Zahraa, která žije Mazár-e Šarífu ve čtvrti Sajadia se svým mužem a čtyřmi dětmi, se také zapojila do svépomocné skupiny. „Společně s dalšími ženami ze sousedství jsme vytvořily spolek, kde jsme po drobných částkách spořily 8 měsíců. Člověk v tísni nám pak tuto částku doplnil a my mohly poskytnout jednotlivým členkám finanční půjčky,“ popisuje Zahraa. „Já si za tyto peníze koupila krávu a začala prodávat na trhu mléko a domácí jogurty. Z výdělku jsem pak půjčku splatila a mohla si dokonce pořídit další zvířata. Dnes mohu bez problémů zaplatit dceři školní poplatky a moje rodina i sousedé jsou na mě pyšní,“ dodává.

Na konci projektu dokázalo celkem 597 žen z 30 skupin ušetřit přes 2 014 990 AFN (770.700,- Kč). „Půjčky již pomohly 560 ženám. 60 % z nich je využilo na založení vlastního podnikání, jako je například šití, chov drůbeže a hospodářských zvířat nebo předení ovčí vlny. Ostatní je využily hlavně na náklady za doktora a léky,“ říká Michala Děvečková a dodává, že zde začaly vznikat i nové skupiny mimo program ČvT. Místní lidé si je začali zakládat po vzoru svých úspěšných sousedek.

Kromě spoření se ženy ve spolcích společně vzdělávají, ČvT pro ně připravil školení v tématech dle zájmu členek. Nejoblíbenější kurzy se věnovaly základům podnikání a obchodních dovedností či rodinné hygieně, výživě a prevenci infekčních onemocnění. Vzhledem k vysoké míře negramotnosti ČvT také naučil řadu žen číst, psát a počítat. 

Všechny svépomocné spolky jsou dnes zcela nezávislé. Jejich členky mají v plánu se i nadále pravidelně scházet a využívat našetřené peníze na další podporu svých rodin, osobní rozvoj a posílení vlastního postavení v komunitě. „Díky těmto skupinovým setkáním a domácím podnikům mají tyto ženy příležitost vytvářet nové sociální vazby a dostat se mimo své obvyklé domácí prostředí,“ popisuje Michala Děvečková.

I bez předchozích znalostí se dnes uživí zemědělstvím

Dalších 520 příjemců pomoci bylo zapojeno do zemědělské části programu ČvT. Během pětidenního intenzivního školení se naučili základy zemědělských postupů, využití dešťové vody a správné skladování sklizené zeleniny. Zároveň dostali základní zemědělské náčiní a semena. “Abychom zajistili motivaci místních lidí, snažíme se je co nejvíce zapojit. V každé skupině je proto z účastníků na základě předchozích zkušeností vybrán jeden vedoucí farmář,“ říká Michala Děvečková. „Následná školení a praktické ukázky se pak konají u něj doma. A i v budoucnu pak funguje jako odborný poradce pro ostatní účastníky. Snažíme se tak zajistit, aby námi předané zkušenosti zůstaly uvnitř komunity. Místní lidé jsou více zaangažovaní a vzájemně se podporují,” dodává.

Většina lidí v příměstských afghánských oblastech má jen málo půdy na hospodaření, většinou zhruba 10 – 15 m2. I přesto se jim během programu ČvT podařilo vypěstovat bohatou úrodu. Většinu využili pro vlastní spotřebu. A ti, kteří měli větší pozemky, mohli dokonce věnovat vypěstovanou zeleninu i svým sousedům, příbuzným a známým. ČvT místní lidi naučil využívat nízkonákladové technologie, jako jsou fóliovníky, efektivní využívání dešťové vody nebo výhody vertikálních zahrad. Díky úspěchům svých sousedů se i další lidé, kteří se programu neúčastnili, rozhodli vylepšit své vlastní zahrady. 

„Než jsem se do projektu zapojil, nevěděl jsem o zahradničení vůbec nic. Netušil jsem ani, jak fungují skleníky,“ říká Assadulláh. „Zeleninu jsme dřív skoro vůbec nejedli, a když jsme měli hosty, museli jsme ji nakoupit na trhu. Dnes se vyznám v různých zemědělských postupech a můžu si zeleninu vypěstovat sám. Nejen že ušetřím peníze, které bych dříve utratil za nákup zeleniny, ale díky prodeji přebytků dokážu i  vydělat něco navíc,“ vysvětluje Assadulláh, jak mu program pomohl. Část své úrody dává příbuzným a sousedům, což zároveň zlepšuje jeho vztahy s okolím. (Celý příběh si můžete přečíst tady.)

„Česká rozvojová agentura se snaží vymýtit chudobu ve všech jejích podobách. Boj s městskou chudobou je těžká výzva, protože se jedná o velmi složitý a komplexní problém. Tento projekt jsme podpořili jakožto součást naší širší strategie k dosažení Cílů udržitelného rozvoje a Rozvojových cílů tisíciletí a jsme s ním velmi spokojeni. Program Člověka v tísni přinesl hmatatelné výsledky při vytváření pracovních příležitostí a zajišťování příjmů pro nejvíce znevýhodněné obyvatele Afghánistánu,“ říká Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury.

Společně s nárůstem populace v městských a příměstských oblastech Afghánistánu narůstá také chudoba a zranitelnost lidí. ČvT se proto díky podpoře EU a ČRA ve svém dalším programu, který právě probíhá, zaměřuje na pomoc vysídlených obyvatel v Herátu a Džalalabádu. ČvT již v Afghánistánu působí 15 let a za tu dobu již pomohl více než milionu lidí. (Podrobnosti najdete tady.)

 

Pro více informací kontaktujte: 

Jaroslav Petřík, koordinátor pomoci ČvT pro Afghánistán a Mongolsko, M: +420 778 485 029

jaroslav.petrik@clovekvtisni.cz

Wail Khazal, koordinátor ČvT v Afghánistánu, +93 (0) 777 899 102

wail.khazal@peopleinneed.cz (momentálně v Afghánistánu, časový posun + 4:30 hodin)

Michala Děvečková, programová manažerka ČvT v Afghánistánu, +93 (0) 777 899 110

michala.deveckova@peopleinneed.cz (momentálně v Afghánistánu, časový posun + 4:30 hodin)

 

Sdílejte nás:

Další...

Jak vypadá pracovní den humanitárních pracovníků v Jižním Súdánu? A po čem se jim nejvíce stýská?

Jak vypadá pracovní den humanitárních..

19. ledna 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Lidi prchající z iráckého Mosulu sužuje zima a hlad

Lidi prchající z iráckého Mosulu sužuje..

11. ledna 2017
Irák;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Komentovaná prohlídka výstavy 15 let v Afghánistánu

Komentovaná prohlídka výstavy 15 let v..

9. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

6. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v městských a příměstských oblastech Afghánistánu zlepšit jejich životy

Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v..

6. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
O Vánocích se rozdalo více než 30 000 dárků. Nejvíc se prodalo kuřat a koz.

O Vánocích se rozdalo více než 30 000..

5. ledna 2017
Kambodža; Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Jak vypadá pracovní den humanitárních pracovníků v Jižním Súdánu? A po čem se jim nejvíce stýská?

Jak vypadá pracovní den humanitárních..

19. ledna 2017
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Lidi prchající z iráckého Mosulu sužuje zima a hlad

Lidi prchající z iráckého Mosulu sužuje..

11. ledna 2017
Irák;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Komentovaná prohlídka výstavy 15 let v Afghánistánu

Komentovaná prohlídka výstavy 15 let v..

9. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v městských a příměstských oblastech Afghánistánu zlepšit jejich životy

Pomohli jsme více než 1 100 mužů a žen v..

6. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
O Vánocích se rozdalo více než 30 000 dárků. Nejvíc se prodalo kuřat a koz.

O Vánocích se rozdalo více než 30 000..

5. ledna 2017
Kambodža; Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Smrt našeho zaměstnance a pomoc uprchlíkům z Aleppa

Smrt našeho zaměstnance a pomoc uprchlíkům..

26. prosince 2016
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

Boj s městskou chudobou v Afghánistánu

6. ledna 2017
Afghánistán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Kulturní grant v Barmě

Kulturní grant v Barmě

21. prosince 2016
Barma/Myanmar;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Vinařství Terdžola

Vinařství Terdžola

21. prosince 2016
Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Učíme dívky v Lepraku

Učíme dívky v Lepraku

20. prosince 2016
Nepál;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Stavba školy v Kulufu

Stavba školy v Kulufu

19. října 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
10 let Člověka v tísni v Gruzii

10 let Člověka v tísni v Gruzii

27. září 2016
Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Příběh devítileté Simy: Příběh vzdělávání v Sýrii

Příběh devítileté Simy: Příběh vzdělávání..

14. prosince 2016
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

Emma Smetana podporuje Skutečný dárek

8. prosince 2016
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
10 let Člověka v tísni v Gruzii

10 let Člověka v tísni v Gruzii

6. října 2016
Gruzie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

Pomozte splnit sen dětem a rodičům z Kulufa

Pomozte splnit sen dětem a rodičům z Kulufa

19. července 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Neměl práci, teď šije boty

Neměl práci, teď šije boty

27. května 2016
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Klub;

Video
Příběhy z Ukrajiny

Příběhy z Ukrajiny

2. dubna 2015
Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video

novější Stránka
z 124
starší
Více novinek
Odběr RSS

Pomozte s námi lidem v Sýrii!

Pomozte s námi lidem v Sýrii!Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz