Člověk v tísni  Soused, spolubydlící, člen týmu: jak funguje integrace v každodenním životě?

Soused, spolubydlící, člen týmu: jak funguje integrace v každodenním životě?

Foto: Marc Biskup

Zatímco na úrovni států a v médiích politici a odborníci diskutují o nastavení integračních politik a jejich financování, na lokální úrovni se integrace odehrává v kulisách všedního dne. Jejími aktéry jsou starostové a místní úřady, ale také sousedské iniciativy, zájmové spolky nebo jednotliví dobrovolníci. Sociální služby či integrační programy státu nastavují základní rámec integrace, ale vytvořit osobní vztahy nebo bourat předsudky nedokážou. Teprve každodenní kontakt v práci, ve škole nebo ve fotbalovém týmu vede k tomu, že se z anynonymních příchozích stávají spolužáci, kolegové, spoluhráči. Role lokálních iniciativ je proto nenahraditelná - a mnohé z nich mají ve svém počínání úspěch.

Město Berlín, ale i jiná města, na svém webu vytvořila mapu iniciativ speciálně zaměřených na uprchlíky nebo jim otevřených. Pestrost nabízených aktivit je obrovská - od doučování dětí, pomoci na úřadech, sportu až po společné zahradničení nebo divadlo.

O tom, že sport je nejlepším receptem na integraci lidí s migračním původem je přesvědčený Německý olympijský výbor, který odstartoval program “Integrace sportem”, který ve spolupráci se sportovními svazy a kluby na lokální úrovni usiluje o dobré podmínky pro zapojení migrantů do sportovních aktivit od fotbalu, plavání a karate až po šachy. Podobně uvažují i národní olympijské výbory například v Itálii nebo v Nizozemí, které také vytvářejí projekty zaměřené na integraci pomocí společného sportování.

Často je možné navázat na stávající iniciativy a rozšířit jejich působnosti i na nově příchozí. Tak postupovala například Weinheimská iniciativa, která ve více než 20 německých městech pomáhá mladým lidem v přechodu mezi školou a prvním zaměstnáním. K nim patří i mladí uprchlíci, které doprovázejí dobrovolníci, mezi nimiž je i řada bývalých učitelů nebo podnikatelů v důchodovém věku, přímo do podniků a radí jim, jak uspět na německém pracovním trhu. Komunální úřady zase síťují školy, podniky, úřady práce a sociální pracovníky. Starosta Weinheimu Heiner Bernhard si pochvaluje, že o nutnosti pomáhat mladým lidem na trh práce se díky velkému počtu mladých uprchlíků zase začalo více mluvit. Z toho podle něj profitují nakonec všichni.

Úspěšný projekt “Refugees Welcome” založil pár z Berlína, ale záhy se rozšířil i do dalších evropských států. Ideou této iniciativy je nabídky spolubydlení pro uprchlíky v domovech místních obyvatel, kteří se do programu mohou zaregistrovat. Uprchlíkům to umožní žít v důstojných podmínkách přímo v hostitelské společnosti, samozřejmě se díky úzkému kontaktu s místními naučí rychleji jazyk a celkově se lépe adaptují na nové prostředí než za zdmi utečeneckých táborů či detenčních centrech. Organizaci se již podařilo najít spolubydlení pro více než 827 uprchlíků v Německu, Řecku, Itálii, Španělsku, Polsku, Rakousku či Holandsku. Na podobném principu fungují i další platformy jako například projekt “Positive Action in Housing” ve skotském Glasgow nebo projekt CALM, Like at home ve Francii.

Významnými centry pro integraci migrantů se staly knihovny jako přirozená místa setkávání migrantů a majoritní společnosti. Knihovny sami o sobě fungují jako kulturní a informační centra, mnohé se ale navíc zapojily do speciálních programů zaměřených na integraci a nabízejí navíc nejrůznější jazykové a kulturní kurzy pro migranty. Knihovny jsou tak nejen významný zdroj informací pro migranty, ale poskytují informace i majoritě o životě migrantů, zemích jejich původu a kultuře. Knihovny jsou také velmi důležitým a bezpečným místem pro ženy migrantky, umožňující jim vyhnout se sociální exkluzi, kterou často trpí zvláště ze začátku po příchodu do hostitelské země.

Mnohé z aktivity nabízejí sami již usazení migranti a uprchlíci nově příchozím, jako například projekt “Arriving in Berlin. A map made by refugees”, který se snaží pomoci v základní orientaci nově příchozích ve městě a nabízí snadnou navigaci k potřebným službám. Podobné služby nabízí v Rakousku projekt “Train of hope”. Studie Berlínského institutu pro empirický výzkum migrace a integrace potvrdila, že se migranti stávají dobrovolníky stále častěji - celá třetina lidí v Německu, kteří se do dobrovolné pomoci uprchlíkům zapojili, sama měla migrantský původ. To je z hlediska integrace dobrá zpráva - když se migranti a uprchlíci stávají aktéry místní občanské společnosti, je to nejlepší známkou toho, že proběhla úspěšně.

Sdílejte nás:

Další...

Společné prohlášení českých humanitárních organizací k Světovému humanitárnímu dni #NotATarget

Společné prohlášení českých humanitárních..

16. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek

Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

novější Stránka
z 10
starší
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz