Člověk v tísni  Ukradené Vánoce?

Ukradené Vánoce?

Foto:

V posledních letech se stává již tradicí krátit si čekání na svátky klidu a míru zprávami o tom, že Vánoce jsou ohroženy příchodem migrantům z jiných kultur a nutností se jim přizpůsobit. Změny demografie některých měst způsobené nově příchozími migranty a uprchlíky spustily celou lavinu poplašných zpráv o situacích, kdy města měla rušit vánoční svátky a tradice, aby vyhověla imigrantům a vyhnula se tak problémům. Co je na nich pravdy?

 Zhasněte světla!

Oblíbeným motivem zpráv o ukradených Vánocích je zákaz vánočního osvětlení.  Příkladem je Švédsko, které mělo zakázat vánoční osvětlení ve městech, aby nepohoršovalo místní muslimské komunity. Jak se ukázalo,opravdovým důvodem byla bezpečnost a legální aspekty využívání elektřiny. Tento hoax, tedy nepravdivá poplašná zpráva, však není jediným - podobný případ se měl udát i v australském městě Cardwell na popud imáma místní mešity, který vánoční světla údajně označil za „ofenzivní oslavu Vánoc“. Nejzajímavějším faktem na celé aféře zůstává, že město Cardwell nejenže vánoční světla rozvěsilo, ale nemá žádnou mešitu, ani imáma.

Hoaxy nejen o Vánocích se často vyznačují tím, že použijí existující obrazový materiál, který zasadí do zkreslujícího kontextu. Tak to bylo i v případě egyptského videa prezentujícího tradici šplhání po vánočním stromečku a sundávání posledních dárků pro děti, které bylo prezentované jako muslimský útok na symbol Vánoc. Natočená scéna byla navíc prezentovaná tak, jako by pocházela z amerického či švédského supermarketu.  

 

Kořeny mýtů a obav

Původních zdrojů, ve kterých tato anti-imigrantská nálada zpodobněná do tzv. mýtu „války o Vánoce“ vznikla, je několik. Za počátek hoaxů o zakázání vánočních tradic se obvykle považuje rok 1997 a aféra v britském Birminghamu, kdy městská rada vytvořila dvouměsíční kampaň snažící se o přilákání investic do oblasti, a nazvala ji Winterval (zkráceně „Zimní období“). Ačkoliv kampaň i propagační materiály jasně obsahovaly akce spojené s Vánoci i toto samotné slovo, noviny zareagovaly o rok později poplašnou zprávou, že město změnilo jejich název a dokonce zcela zakázalo vánoční svátky. Tento mýtus pak byl opakovaný v desítkách případů nejprominentnějšími novinami v zemi, kdy se spolu s datem měnil i důvod pro tento čin - ten se ve finále stal „snahou vyhnout se urážení etnických menšin“ a „jiných náboženských skupin“, a to primárně muslimů. Podle některých jsou tyto události - hoaxy o zakazování vánočního osvětlení, hraní koled v nemocnicích atd. – výsledkem soupeřivosti mezi křesťany a muslimy, kdy křesťané vidí s nově přicházejícími imigranty své tradice jako ohrožené a volí tento způsob reakce jako sebeobranu.

Je však důležité si uvědomit, že takový neopodstatněný strach z neznámého a „válka o Vánoce“ nejsou novinkou a nejsou ani exkluzivně otázkou muslimské migrace- již ve 20. letech minulého století se v USA objevila řada článků publikovaná zejména magnátem Henry Fordem, které tvrdily, že existuje židovské spiknutí proti Vánocům a křesťanským tradicím. V roce 1959 pak došlo v USA k obvinění „bezbožného“ OSN ze snahy vymazat význam a slovo Vánoce, čímž organizace údajně chtěla napomoci vítězství sovětského komunismu. Moderní forma „války“ byla ještě podpořená v roce 2004 televizí Fox, která odvysílala segmenty televizní show tvrdící, že některé americké obchody zakázaly zaměstnancům přát „Veselé Vánoce“ a ve školách není možné mít vánoční náboženské symboly.  Všechny tyto události jasně poukazují na kontext, ve kterém byly vytvořeny, a kdy je možné využít argument vánočních tradic v opozici proti jakékoliv náboženské, etnické či dokonce politické skupině bez následného ověřování zdrojů.

 

Nepanikařte, Vánoce nejsou zakazané

Vánoce se tak na jedné straně stávají rukojmím těch, kteří se snaží rozdělovat společnost a šířit strach. Na druhé straně se však objevuje i řada iniciativ, které se pokouší nastolit vánoční jednotu a harmonii. Muslimská rada Velké Británie vydala hned dvě vánoční přání, která vtipně reagovala na poplašné zprávy týkající se rušení Vánoc, a zároveň poukazovala na to, že obě náboženství mají společného více, než se zdá. Nápis „Keep calm, it´s Christmas“ (Buďte v klidu, jsou Vánoce) a „Don´t panic! Christmas is not banned“ (Nepanikařte, Vánoce nejsou zrušené!) doprovázelo vyjádření, že Ježíš je významným prorokem Islámu a i někteří z Muslimů vánoční svátky oslavují.

Přítomnost imigrantů tak zdaleka nevede pouze k nenávisti a xenofobii - naopak, na mnoha místech vedlo zvýšené povědomí o uprchlících k novým vánočním tradicím a iniciativám podporujícím vzájemné sbližování. Královská kolej ve Velké Británii, která je známá každoročním vysíláním koled do celého světa, zařadila v roce 2015 do svého repertoáru novou koledu nazvanou Boj, která upozorňuje na strastiplnou cestu uprchlíků a zároveň ukazuje podobenství mezi jejich cestou a příběhem narození Ježíška, kdy ani Marii v Betlémě nechtěli lidé poskytnout přístřeší. Stejně tak Vatikán pro letošní Vánoce zvolil jako betlém 17 figurek v tradičních maltských kostýmech a repliku maltské lodi, která má evokovat nejen tradici, ale i realitu uprchlíků, kteří se snaží překonat ty samé vody na vratkých lodích do Itálie.

 

Sdílejte nás:

Další...

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

novější Stránka
z 10
starší
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz