Člověk v tísni  Záchrana ve Středozemním moři se řídí mezinárodním právem

Záchrana ve Středozemním moři se řídí mezinárodním právem

Foto:

Informace o záchraně lodí s migranty ve Středozemním moři se v tisku objevují často. Tyto operace provází spousta otázek, například proč se k záchraně lodí vůbec přistupuje, proč se lodě po zajištění bezpečnosti pasažérů nevrací zpět na pobřeží, odkud vypluly, nebo proč se azylová procedura nemůže odehrát přímo na moři.

Povinnost poskytnout pomoc posádce lodi, která se ocitne v ohrožení života, je zakotvená v mezinárodní námořní legislativě. Ta ukládá tuto povinnost kapitánovi každé lodi včetně soukromých plavidel. Právní předpisy tohoto zákona vycházejí z několikazákladních mezinárodních úmluv, ke kterým se zavázaly i evropské státy. Jelikož Česká republika samozřejmě tyto úmluvy ratifikovala, platí tato povinnost i pro ty, kteří se ve světových mořích plaví pod českou vlajkou. Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS)  z roku 1982 tak deklaruje krom jiného povinnost pomoci jakékoliv osobě nalezené na moři v ohrožení života nebo povinnost přispěchat co nejrychleji na pomoc osobám v nebezpečí. Podobně Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) z roku 1974 nařizuje kapitánovi lodi, že se po obdržení zprávy, že se v moři nachází osoby v ohrožení života, měl co nejrychleji zasadit o jejich záchranu.

Obě zmíněné úmluvy byly v roce 2004 doplněny o důležité dodatky s cílem zlepšit v praxi proveditelnost záchrany na moři. Kapitáni lodí poskytující pomoc osobám v nouzi na moři by podle těchto dodatků měli být zproštěni jejich povinnosti co nejrychleji a zároveň tak, aby se co nejméně odchýlili od původní trasy lodí.

Pobřežní státy jsou dále na základě další mezinárodních úmluv povinny kooperovat ve věci záchranné služby na moři. Zmíněná úmluva UNCLOS se věnuje v tomto ohledu povinnostem pobřežních států. Ty mají provozovat přiměřenou a účinnou pátrací záchrannou službu na moři a kde to vyžadují okolnosti, sjednávat s okolními státy dohody upravující režim jejich spolupráce. Úmluva navazuje na Mezinárodní úmluvu o pátrání a záchraně na moři (SAR)z roku 1979, která stanovovala nutnost zřídit pátrací a záchranný systém pro osoby v ohrožení života na moři v okolí jejich pobřežních vod.

Z hlediska situace migrantů je velmi významná rezoluce A.920 (22) Mezinárodní námořní organizace (IMO)z roku 2001, která deklaruje, že osobám ohroženým na moři na životě je poskytnutá pomoc bez ohledu na jejich národnost, status či okolnosti ve kterých se nalézají, a že s nimi má být zacházeno bez ohledu na to, zda se jedná o neregulérní migranty, žadatele o azyl, uprchlíky nebo černé pasažéry v souladu s předepsanými regulemi IMO a mezinárodními úmluvami. Pokud osoba na lodi nebo kdekoliv jinde prohlásí, že je žadatelem o azyl, je třeba prověřit podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 její žádost. V žádném případě toto posuzování nemůže probíhat na otevřeném moři.

S ohledem na přítomnost uprchlíků nebo žadatelů o azyl na palubě lodí, jejichž pasažéři se nachází v ohrožení života, je podle manuálu Záchrana na moři (UNHCR) také třeba zajistit, aby vylodění ze (záchranné) lodi nevedlo k návratu do míst, kde jsou v ohrožení perzekuce nebo špatného zacházení. UNHCR má zmapované aktuální drastické způsoby zacházení s lidmi ze strany pašeráků v Libyi, odkud vyráží lodě na nyní nejvíce využívanou Centrální středomořskou trasu. Praktiky pašeráků zahrnují inkasování peněz za to, že se dusící se pasažéři mohou na chvíli „nadechnout“ na palubě, bití, týrání a topení.

Zacházení s osobami zachráněnými na moři upravuje také směrnice IMO z roku 2004. Smluvní státy záchranných (Search and Rescue – SAR) operací na moři by měly zajistit, aby Záchranná koordinační střediska spadající pod jejich autoritu a další příslušné národní orgány byla připravena v neustálé pohotovosti zahájit záchrannou akci. Dále by střediska měla převzít přeživší a zajistit jim přesun na bezpečné místo, kde jim nehrozí pronásledování, vážná fyzická újma, mučení, smrt či nelidské zacházení.

Sdílejte nás:

Další...

Společné prohlášení českých humanitárních organizací k Světovému humanitárnímu dni #NotATarget

Společné prohlášení českých humanitárních..

16. srpna 2017
Irák; Sýrie; Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek

Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela cizineckého zákona?

Cizinci pozor: Jak se Vás dotkne novela..

19. července 2017
Migrace;

Článek
Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Mezi Pegidou a kurzem němčiny: jak funguje..

4. července 2017
Migrace;

Článek
Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně..

2. května 2017
Migrace;

Článek

Azylanti a pracovní migranti z třetích zemí: Jaká mají práva na evropském trhu práce?

Azylanti a pracovní migranti z třetích..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Otrocká práce existuje i v Česku, většinu obětí tvoří migranti

Otrocká práce existuje i v Česku, většinu..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek
Svátek práce: jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Svátek práce: jak čeští imigranti v USA..

28. dubna 2017
Migrace;

Článek

novější Stránka
z 10
starší
Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/