Člověk v tísni Migrace Naše publikace

Naše publikace

Přečtěte si naše publikace!

 

 • The Module Lecture Guide –Manuál pro vyučující žurnalistiky aneb píšeme o migraci. Aktualizovaná příručka je určená především pro učitele žurnalistiky a mediálních studí na univerzitách a vyšších odborných školách, ale může být využitá i studenty žurnalistiky či novináři profesionály. Příručka obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích.
  Nedílnou součástí příručky je i přehled různých statistických databází a návod, jak s daty a zdroji dat zacházet. Příručka je přitom zaměřena především na psanou žurnalistiku.
  Vedle teoretického zarámování je protkaná příklady z praxe včetně různorodých cvičení podněcujících studenty ke kritickému myšlení a kritickému nahlížení na mediální zpracování migračních témat. Rok vydání: 2016.


 • Jak rozumět mediálním sdělením o migraci. Příručka je určená především pro učitele středních škol a může být využívaná v rámci mediální  výchovy na školách. Obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. V příručce mohou učitele dále najit praktické a interaktivní materiály na dané téma, které mohou být využívány ve výuce. Nedílnou součástí příručky je slovník migračních pojmů a přehled různých informačních portálu o migraci. Rok vydání: 2015.

 • Nečekejte, až si vás média všimnou! Malá mediální příručka o nových médiích (nejen) pro migrantské organizace. On-line příručka pro migranty. Příručka mapuje hlavní komunikační možnosti a nástroje, které internet nově nabízí. Rok vydání: 2011.

 •  Média a Migranti. On-line příručka pro novináře. Publikace obsahuje tematické tipy k zpracování, mediální analýzu obrazu cizinců a kontakty na organizace, které se problematikou migrace zabývají. Rok vydání: 2009.

Více materiálů naleznete také na našich starších webových stránkách www.migration4media.net

Sdílejte nás:
Terorismus a islamismus v Německu

Terorismus a islamismus v Německu

29. prosince 2016
Migrace;

Článek
Vánoce na Blízkém Východě

Vánoce na Blízkém Východě

21. prosince 2016
Migrace;

Článek
Vánoční povídka o odchodu všech cizinců

Vánoční povídka o odchodu všech cizinců

21. prosince 2016
Migrace;

Článek

Rozumí žáci mediálním sdělením o migraci?

Rozumí žáci mediálním sdělením o migraci?

20. prosince 2016
Migrace;

Článek
Ukradené Vánoce?

Ukradené Vánoce?

19. prosince 2016
Migrace;

Článek
Uprchlíci se v Česku integrují úspěšně, klíčová je podpora obcí

Uprchlíci se v Česku integrují úspěšně,..

18. října 2016
Migrace;

Článek

Terorismus a islamismus v Německu

Terorismus a islamismus v Německu

29. prosince 2016
Migrace;

Článek
Vánoční povídka o odchodu všech cizinců

Vánoční povídka o odchodu všech cizinců

21. prosince 2016
Migrace;

Článek
Vánoce na Blízkém Východě

Vánoce na Blízkém Východě

21. prosince 2016
Migrace;

Článek

Rozumí žáci mediálním sdělením o migraci?

Rozumí žáci mediálním sdělením o migraci?

20. prosince 2016
Migrace;

Článek
Ukradené Vánoce?

Ukradené Vánoce?

19. prosince 2016
Migrace;

Článek
Uprchlíci se v Česku integrují úspěšně, klíčová je podpora obcí

Uprchlíci se v Česku integrují úspěšně,..

18. října 2016
Migrace;

Článek

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

 • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
 • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/