Člověk v tísni  Migrace  Projekty pro školy

Projekty pro školy

Na studenty středních škol jsou zaměřeny naše dva aktuální projekty. Cílem projektu MMS – Média a migrace na středních školách je pomoci studentům středních škol osvojit si kritický přístup k médiím a jejich obsahu, pochopit mechanismy mediální práce a zároveň získat schopnost využívat média ke své potřebě a tvůrčím způsobem je zpracovávat. Principy mediální práce budou vysvětlovány na velmi aktuálním tématu, kterým je migrace a integrace cizinců ve společnosti. Součástí projektu je workshop pro středoškolské studenty a exkurze do médií.

Druhý projekt Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru napomoci k odstraňování předsudků, rasové a národnostní nesnášenlivosti u dnešní dospívající generace i širší veřejnosti. Budeme posilovat aktivní účast mladých lidí na ochraně demokratických hodnot a multikulturalismu a kultivovat komunikaci o menšinách a cizincích v prostředí sociálních sítí. Projekt realizujeme společně se sekcí Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s. Součástí projektu je multikulturní výchova prostřednictvím studentských týmových projektů a rozvíjení debaty o projevech nenávisti na sociálních sítích.

V rámci projektu Face2Face: facilitation dialogue between migrants and European citizens, který realizoval Program migrace společnosti Člověk v tísni od ledna 2013 do června 2014 ve spolupráci se třemi evropskými partnerskými organizacemi, jsme pořádali kurz pro studenty (nejen) žurnalistiky nazvaný Mezinárodní migrace jako téma. Kurz vedli lektoři z řad novinářů, akademiků i zástupců neziskového sektoru a studenti se seznámili s tím, jak se o migraci píše a jak by se o ní psát mohlo, tedy nestranně, informovaně a zároveň poutavě.

V rámci projektu také vznikl výukový manuál Model Lecture Guide (ke stažení zde) určený učitelům žurnalistiky. MLG staví především na zkušenostech Programu migrace, který se od roku 2002 zabývá medializací migračních témat, spoluprací s médii a realizací mediálních tréninků pro migranty a rozvojem jejich mediálních a komunikačních dovoleností. Součástí vzniku MLG byl i kulatý stůl s odborníky z praxe, akademiky a aktivními migranty, kterého se zúčastnili zástupci serveru Aktuálně.cz, Lidovky.cz, Českého rozhlasu, Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně. Součástí kulatého stolu byla i diskuse překážek, které brání kvalitnímu psaní o migraci, osobnímu vztahu k tématu migrace jednotlivých účastníků či diskusi dobré a špatné praxe.


Sdílejte nás:

Lidská tvář konfliktu na východní Ukrajině

Lidská tvář konfliktu na východní Ukrajině

7. dubna 2017
Ukrajina;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Zdroje dat a informací o integraci

Zdroje dat a informací o integraci

12. března 2017
Migrace;

Článek
Úspěšná integrace migrantů v Evropě: stejný cíl, různé recepty

Úspěšná integrace migrantů v Evropě:..

5. března 2017
Migrace;

Článek

Soused, spolubydlící, člen týmu: jak funguje integrace v každodenním životě?

Soused, spolubydlící, člen týmu: jak..

5. března 2017
Migrace;

Článek
Terorismus a islamismus v Německu

Terorismus a islamismus v Německu

29. prosince 2016
Migrace;

Článek
Vánoce na Blízkém Východě

Vánoce na Blízkém Východě

21. prosince 2016
Migrace;

Článek

Zdroje dat a informací o integraci

Zdroje dat a informací o integraci

12. března 2017
Migrace;

Článek
Soused, spolubydlící, člen týmu: jak funguje integrace v každodenním životě?

Soused, spolubydlící, člen týmu: jak..

5. března 2017
Migrace;

Článek
Úspěšná integrace migrantů v Evropě: stejný cíl, různé recepty

Úspěšná integrace migrantů v Evropě:..

5. března 2017
Migrace;

Článek

Terorismus a islamismus v Německu

Terorismus a islamismus v Německu

29. prosince 2016
Migrace;

Článek
Vánoční povídka o odchodu všech cizinců

Vánoční povídka o odchodu všech cizinců

21. prosince 2016
Migrace;

Článek
Vánoce na Blízkém Východě

Vánoce na Blízkém Východě

21. prosince 2016
Migrace;

Článek

Více novinek
Odběr RSS

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/