Věcné dary

Věcné dary

31. 1. 2013

Společnost Člověk v tísni s výjimkou některých příspěvků velkých firem nepřijímá pro humanitární pomoc věcné dary. Důvodem jsou především vysoké náklady a často i velké administrativní obtíže spojené s transportem těchto darů z České republiky do postižených míst. Pokud chcete Vy nebo Vaše firma nabídnout společnosti Člověk v tísni věcný dar například ve formě dodávky léků, sanitárního a dalšího vybavení či některých potravin, kontaktujte nás e-mailem na adrese dary@clovekvtisni.cz nebo písemně:
Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2.

 

Autor: ČVT