Analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích

Matouš Hrdina, Hana Daňková, Liudmila Kopecká

Aktualizovaná příručka je určená především pro učitele žurnalistiky a mediálních studí na univerzitách a vyšších odborných školách. Může být využitá i studenty žurnalistiky či novináři profesionály. Manuál obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví, jeho významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. Nedílnou součástí příručky je i přehled různých statistických databází a návod, jak s daty a zdroji dat zacházet. Příručka je přitom zaměřena především na psanou žurnalistiku. Vedle teoretického zarámování je protkaná příklady z praxe včetně různorodých cvičení podněcujících studenty ke kritickému myšlení a kritickému nahlížení na mediální zpracování migračních témat.

Download