Jak rozumět mediálním sdělením o migraci

Kolektiv autorů

Příručka je určená především pro učitele středních škol a může být využívaná v rámci mediální výchovy na školách. Obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. V příručce mohou učitelé dále najít praktické a interaktivní materiály na dané téma, které mohou být využívány ve výuce. Nedílnou součástí příručky je slovník migračních pojmů a přehled informačních portálů o migraci.

Download