Publications

Publications

Find publication

According to category

According to title, annotation

Být v obraze 2: mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků

Kolektiv autorů

Příručka mediálního vzdělávání Být v obraze 2 je určena učitelům vyšších ročníků ZŠ a SŠ, kterým nabízí širokou škálu aktivit zaměřených na posilování mediální gramotnosti žáků. Příručka, jenž...

Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku

Tereza Freidingerová

Zpráva o žadatelích o azyl a držitelích mezinárodní ochrany v Česku vydaná v rámci projektu V4NIEM

Asylum seekers and beneficiaries of international protection in V4 countries

Tereza Freidingerová

Comparative report about asylum seekers and beneficiaries of international protection in V4 countries published within the NIEM project

The Module Lecture Guide – Manuál pro vyučující žurnalistiky aneb píšeme o migraci

Aktualizovaná příručka je určená především pro učitele žurnalistiky a mediálních studí na univerzitách a vyšších...

Jak rozumět mediálním sdělením o migraci

Kolektiv autorů

Příručka je určená především pro učitele středních škol a může být využívaná v rámci mediální výchovy na...

Analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích

Matouš Hrdina, Hana Daňková, Liudmila Kopecká

Aktualizovaná příručka je určená především pro učitele žurnalistiky a mediálních studí na univerzitách a vyšších...

Aktualizovaná příručka Dovedu to pochopit o migraci

Program migrace

Rádi bychom vás upozornili na aktualizovanou verzi příručky Dovedu to pochopit zaměřenou na migraci. Publikace odpovídá na otázky: Jaké jsou druhy migrace, jaká skupina cizinců je v Česku...

Nečekejte, až si vás média všimnou! Malá mediální příručka o nových médiích (nejen) pro migrantské organizace

Pavla Redlová, Masha Volynsky, Jitka Polanská

On-line příručka pro migranty. Příručka mapuje hlavní komunikační možnosti a nástroje, které internet nově nabízí.

Média a Migranti. On-line příručka pro novináře

Migrace a kolektiv

Publikace obsahuje tematické tipy k zpracování, mediální analýzu obrazu cizinců a kontakty na organizace, které se problematikou migrace...

Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci

Varianty a kol.

Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným...
Load