Publications

Publications

Find publication

According to category

According to title, annotation

Aktualizovaná zpráva: žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku

Ondřej Novotný, Tereza Freidingerová

Aktualizovaná zpráva o žadatelích o azyl a držitelích mezinárodní ochrany v Česku vydaná v rámci projektu V4NIEM

2019 Updated Report - Asylum seekers and beneficiaries of international protection in V4 countries

Ondřej Novotný(PIN - CZ), Tereza Freidingerová(PIN - CZ), Michaela Lygová (Marginal - SK), Vivien Vadasi (Menedék - HU), Anna Górska (IPA - PL)

2019 Updated comparative report about asylum seekers and beneficiaries of international protection in V4 countries published within the V4/NIEM project

Být v obraze 2: mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků

Kolektiv autorů

Příručka mediálního vzdělávání Být v obraze 2 je určena učitelům vyšších ročníků ZŠ a SŠ, kterým nabízí širokou škálu aktivit zaměřených na posilování mediální gramotnosti žáků. Příručka, jenž...

Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku

Tereza Freidingerová

Zpráva o žadatelích o azyl a držitelích mezinárodní ochrany v Česku vydaná v rámci projektu V4NIEM

Asylum seekers and beneficiaries of international protection in V4 countries

Tereza Freidingerová

Comparative report about asylum seekers and beneficiaries of international protection in V4 countries published within the NIEM project

The Module Lecture Guide – Manuál pro vyučující žurnalistiky aneb píšeme o migraci

Aktualizovaná příručka je určená především pro učitele žurnalistiky a mediálních studí na univerzitách a vyšších...

Jak rozumět mediálním sdělením o migraci

Kolektiv autorů

Příručka je určená především pro učitele středních škol a může být využívaná v rámci mediální výchovy na...

Bohouš a Dáša: tváří v tvář migraci

Program Varianty a kolektiv autorů

Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí? Příručka...

Analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích

Matouš Hrdina, Hana Daňková, Liudmila Kopecká

Aktualizovaná příručka je určená především pro učitele žurnalistiky a mediálních studí na univerzitách a vyšších...

Aktualizovaná příručka Dovedu to pochopit o migraci

Program migrace

Rádi bychom vás upozornili na aktualizovanou verzi příručky Dovedu to pochopit zaměřenou na migraci. Publikace odpovídá na otázky: Jaké jsou druhy migrace, jaká skupina cizinců je v Česku...
Load