Publications

Publications

Find publication

According to category

According to title, annotation

Metodika Case managementu

Kateřina Dousoudilová

Metodika je určena nejen pracovníkům této organizace, ale i komukoliv dalšímu. Příručka chce být srozumitelným receptem na to, jak provádět činnosti, které nazýváme case managementem....

Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou

© Člověk v tísni, o. p. s. Praha, 2019 Veronika Endrštová, Daniel Prokop, Karel Jerie a další.

Tato publikace přináší různorodá východiska a různé profesní perspektivy, jak o demokracii přemýšlet, se zvláštním ohledem na českou společnost a naši historickou zkušenost. Neděláme si přitom...

Eye on Cuba - Annual Report 2019

PIN

The project Eye on Cuba has been designed in order to provide information to the international community with regard to the human rights situation in Cuba and to assist Cubans in exercising and...

Leták 2019 - Centrum pro lidská práva a demokracii

ČvT

Lidé mezi řádky - Příručka o migraci pro (budoucí) novináře

Tereza Freidingerová, Peter Ivanič a Adéla Jurečková

Lidé mezi řádky – Příručka o migraci pro (budoucí) novináře se zaměřuje na rozvoj kritického přístupu v mediálním zpracování témat spojených s migrací, migranty a soužitím...

People Between the Lines - A Handbook on Migration for (Future) Journalists

Tereza Freidingerová, Peter Ivanič and Adéla Jurečková

People Between the Lines – A Handbook on Migration for (Future) Journalists focuses on developing a critical approach in handling topics connected to migration, migrants, and...

Mainstreaming integrace cizinců na úrovni městských částí

Anna Pacovská a Kristýna Brožová

Příručka představuje stručnou analýzu aktuální situace zavádění principu mainstreamingu na MČ, dále samotný princip mainstreamingu, a především stručný a přehledný návod, jak v duchu mainstreamingu...

Eye on Cuba - Informe Anual 2018

PIN

The project Eye on Cuba has been designed in order to provide information to the international community with regard to the human rights situation in Cuba and to assist Cubans in exercising and...

Hra s dobrými otázkami - Klima ve třídě

Lucie Pivoňková

Hra s dobrými otázkami je vzdělávací deskovou hrou, která facilituje rozvoj znalostí, dovedností a postojů v oblasti, na kterou se tematicky zaměřuje. Hra vychází z principů...

Why should the Czech Republic invest in development countries?

Millennium development goals have shown that it is possible to combat poverty, improve people´s living conditions and give people a chance to live a life in dignity. Since 1990: The number...
Load