Dobrovolníkem v zahraničí: EU Aid Volunteers

Dobrovolníkem v zahraničí: EU Aid Volunteers

Člověk v tísni (ČvT) se svými partnery z platformy Alliance2015 nabízí zájemcům o dobrovolnictví na humanitárních a rozvojových misích možnost vyzkoušet si práci ve vybraných zemích, kde působí. Společně s organizacemi Concern Worldwide z Irska a ACTED z Francie je ČvT jednou z prvních organizací v Evropě, která se do iniciativy zapojila a získala nezbytnou certifikaci pro vysílání dobrovolníků mimo Evropskou unii.

Iniciativa EU Aid Volunteers nabízí výjimečnou příležitost, jak se přímo zapojit do aktivit nevládek v zemích postižených konfliktem či přírodní katastrofou. Umožňuje dobrovolníkům poznat, jak funguje humanitární a rozvojová pomoc ve světě, a dává jim možnost osobně se do ní zapojit. Více se o iniciativě EU Aid Volunteers můžete dozvědět zde.

Do programu se může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem a splňuje mimimální požadavky - věk alespoň 18 let, občanství nebo trvalý pobyt v některé z členských zemí EU. Profil jednotlivých dobrovolníků závisí na konkrétních a aktuálních potřebách misí, kam můžou být vysláni. ČvT má první dobrovolníky na misích v TureckuKambodži a Angole, dale může vysílat dobrovolníky také do Gruzie, Barmy a na Filipíny.

Iniciativy EU Aid Volunteers se po dobu jeho trvání, od roku 2016 do roku 2020, budou moci zúčastnit až čtyři tisíce Evropanů. Všechny nabídky dobrovolnictví najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO). Aktuální nabídky dobrovolnictví v rámci této iniciativy skrze Člověka v tísni naleznete zde v přehledu všech aktuálních nabídek pracovních míst.

Pro více informací kontaktuje:

Čtěte více o našich dobrovolnících!

Autor: ČvT
Chci hned pomoci
Chci darovat pravidelně