Koordinátor/ka týmu terénních pracovníků v Praze

Koordinátor/ka týmu terénních pracovníků v Praze

Organizace Člověk v tísni, o.s.p. (ČvT) je jednou z největších neziskových organizací v regionu střední a východní Evropy, působící v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, podpory lidských práv, sociálního začleňování či vzdělávání. Do našeho týmu v pobočce Praha hledáme Koordinátora/ku týmu terénních pracovníků.

Náplň práce koordinátora
 • Vedení menšího týmu tří až pěti lidí
 • Metodické vedení a organizace práce týmu
 • Podpora kolegů/yň, zvyšování kvalifikace a efektivity týmu; konzultace s pracovníky týmu
 • Spolupráce v týmu manažerů dalších služeb pobočky, podílení se na tvorbě metodik
 • Organizace výběrových řízení, zaškolování nových kolegů
 • Možná kombinace úvazku ve vedení (0,5 úv) s přímou prací (0,5 úv)

Obvyklá náplň práce týmu
 • pomoc při udržení nebo hledání nového přijatelného bydlení
 • pomoc při řešení finančních potíží, především dluhů
 • poradenství v oblasti dávek
 • pomoc při komunikaci s úřady a dalšími institucemi
 • pomoc při vyhledávání zaměstnání a rekvalifikací
 • pomoc s vyřízením přechodného/trvalého pobytu pro občany EU apod.
 • zprostředkování návazné pomoci
Mezi cílové skupiny služby patří zejména: osoby ohrožené ztrátou bydlení, obyvatelé vyloučených lokalit, nízkopříjmové skupiny osob či osoby závislé na sociálních transferech, osoby ohrožené předlužením či dlouhodobou nezaměstnaností. Pracujeme s lidmi z celé Prahy.

 
Hlavní požadavky
 • VŠ, VOŠ v oboru sociální práce a v dalších oborech podle §110 zákona č.108/2006Sb.
 • Představu, co vedení lidí obnáší
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Zájem o danou problematiku a ochota dál se v této problematice vzdělávat
 • Samostatnost, zodpovědný a aktivní přístup
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Zodpovědnost a snaha aktivně posouvat věci dál
 • Psychická odolnost
 • Dobrá znalost práce na PC – Microsoft Office
 • Trestní bezúhonnost

Výhodou je
 • zkušenost s přímou prací v sociálních službách
 • zkušenost s vedením týmu lidí
 • znalost obecných požadavků na standardy sociálních služeb
 • základní orientace v systému dávek státní sociální podpory a hmotné nouze
 • základní orientace v síti sociálních služeb v regionu
Nabízíme
 • Nástupní plat 32.000,- + další osobní ohodnocení po ukončení zkušební doby
 • Možnost mimořádných odměn
 • 5 týdnů dovolené
 • Zázemí velké neziskové organizace s mezinárodní působností
 • Smysluplné pracovní uplatnění
 • Možnost rozvíjet svůj potenciál a hledat příležitosti ke zlepšení procesů
 • Podporu v podobě supervize a metodického vedení a průběžného odborného vzdělávání
 • Možnost dalšího vzdělávání a studijního volna
 • Flexibilní pracovní dobu v závislosti na výši úvazku
 • Svobodné a přátelské pracovní prostředí, spolupracující tým
Zaujala Vás tato pozice? Pak nám pošlete svůj životopis a motivační dopis, a to prostřednictvím následujícího odkazu. V motivačním dopise se zaměřte na otázky „Co jsou pro Vás nejzákladnější principy při poskytování sociální služby?“; „Jaké manažerské nástroje Vám při vedení lidí vyhovují a jaké nikoli?“V čem vidíte svůj možný přínos a kde své rezervy/limity s ohledem na své předchozí pracovní zkušenosti?“

CHCI TO ZKUSIT!

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Výběrové řízení bude probíhat průběžně podle pořadí došlých nabídek a může být ukončeno i před uvedeným datem po naplnění požadovaných pozic. Člověk v tísni o.p.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.
Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky.

Pro více informací navštivte:
http://www.integracniprogramy.cz/
https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/praha
https://www.facebook.com/cvtpraha/