Nové pracovní příležitosti v rámci programu EU Aid Volunteer

Nové pracovní příležitosti v rámci programu EU Aid Volunteer

Evropský program EU Aid Volunteers nabízí zájemcům možnost, vyzkoušet si práci v nevládních organizacích působících v humanitární a rozvojové oblasti v nejrůznějších zemích světa. Člověk v tísni (ČvT) byl v České republice první organizací s platnou certifikací pro vysílání dobrovolníků v rámci této iniciativy. V prvním kole již byli vysláni celkem čtyři kandidáti na mise v Turecku, Kambodži a Angole. Nyní je naše nabídka destinací ještě širší. Zájemci mohou nově vycestovat do Barmy, Gruzie či na Filipíny.

Do programu EU Aid Volunteers se může přihlásit prakticky kdokoliv, kdo má méně než pět let profesní praxe. Kromě studentů, absolventů vysokých škol a lidí ze sektoru humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, je tato příležitost určena také těm, kdo uvažují o kariérní či životní změně. Dřívější zkušenosti v dobrovolnictví zde nejsou podmínkou, což potvrzuje i Clément z Francie: „Rád bych se o humanitárním pomoci dozvěděl více, protože jsem v tomto sektoru nikdy dříve nepracoval,“ říká. „Pracoval jsem jako právník v oboru obchodního práva, a pak jako finanční poradce v jedné malé společnosti. Nicméně jsem se rozhodl přihlásit na tuto pozici, protože chci poznat problematiku humanitární pomoci,“ dodává.Clément od února působí jako dobrovolník ČvT na pozici finančního asistenta v Turecku.

Důležitá je motivace

O práci v zahraničí a cennou zkušenost praxe ve stabilní neziskové organizaci je stále větší zájem. „V prvním kole se nám přihlásila opravdu pestrá škála kandidátů z nejrůznějších zemí EU. Z toho jsme vybrali čtyři dobrovolníky, kteří jsou aktuálně na našich misích. Mezi nimi je i jedna Češka,“ popisuje Petra Weissová, koordinátorka dobrovolníků z ČvT. „Nyní jsme vypsali druhé kolo, ve kterém hledáme celkem osm šikovných a motivovaných lidí. Nabízíme jim jedinečnou pracovní i životní zkušenost. Zároveň se snažíme zvolit i tak, aby byli pro naši misi a místní kolegy hodnotným přínosem a cítili se opravdovou součástí našich pracovních týmů,“ dodává.

Všichni vybraní dobrovolníci se zúčastní vstupního školení, které pořádá Evropská komise v některé z členských zemí, jehož součástí bude zhodnocení připravenosti účastníka na výjezd. Jako součást přípravy by měl každý dobrovolník před odjezdem strávit určitý čas také na ústředí Člověka v tísni v Praze, aby se seznámil se základy humanitární práce a chodem organizace.

Nově nabízené pozice

Zájemci se mohou až do 20. května 2017 hlásit na následující pozice. Do Angoly hledáme někoho, kdo rozumí HR a podpořil by budování kapacit místního týmu, podrobněji o nabídce práce zde. V Kambodži máme volné pracovní místo na pozici podpory mediální komunikace. Do Gruzie jsou aktuálně vypsané dvě pozice. První z nich se týká fundraisingu a práce s partnery, druhá mediální podpory a komunikace. Další dvě pracovní příležitosti nabízíme v Barmě, a to na pozici finančního asistenta a na budování kapacit pro podporu občanské společnosti. Poslední nabízenou destinací jsou Filipíny, kde hledáme dobrovolníka na pozici HR a pracovníka pro podporu rozvoje programů. Všechny tyto nabízené pracovní pozice jsou určené pro dobrovolníky s maximálně pěti lety praxe. Profil jednotlivých dobrovolníků závisí na potřebách konkrétní mise a pracovního týmu, na základě kterého bude dobrovolník do programu zařazen.

Vybraným zájemcům budou zajištěna v rámci evropského programu veškerá školení, předodjezdové zdravotní vyšetření, letenka, pojištění a ubytování. Během dvanácti měsíců trvání projektů pak budou dostávat finanční diety, ze kterých si musí hradit například stravu. Základními požadavky na kandidáty je – věk nejméně 18 let a občanství nebo trvalý pobyt některé z členských zemí EU.


Podrobnější informace o aktuální nabídce dobrovolnictví v rámci EU Aid Volunteers naleznete kromě webu ČvT také na webu generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO): http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en

Pokud vás nabídka nových pracovních pozic skrze ČvT zaujala, rádi byste vyjeli na zahraniční misi a splňujete všechny podmínky, neváhejte se do programu přihlásit.

 

Pro více informací kontaktuje:

Petra Weissová
, koordinátorka ČvT pro projekt EU Aid Volunteers

M: +420 604 268 202, petra.weissova@clovekvtisni.cz

Autor: ČvT, připojte se k iniciativě EU AID volunteers
Chci hned pomoci
Chci darovat pravidelně