Práce s komiksem ve výuce

Práce s komiksem ve výuce

Publikováno: 17. 5. 2019 Doba čtení: 3 minuty

Přinášíme nové a inovativní metody a způsoby výuky, které mohou učitelé využívat při své práci. Komiks se dlouhodobě osvědčuje jako vhodný nástroj pro otevírání komplikovaných témat globálního rozvojového vzdělávání (dále GRV). Jakožto atraktivní umělecké médium má velký potenciál posilovat motivaci žáků a jejich zájem o probíraná témata. Díky vizualizaci, zkratce a vtipu dokáže zprostředkovat i náročná a komplexní témata. 

Vzdělávací program Varianty nabízí školám a učitelům metodické materiály, které s komiksem ve výuce pracují. Učitelé mají možnost účastnit se podpůrných seminářů a workshopů zaměřených na využití komiksu v různých předmětech a každoročně také organizuje komiksovou soutěž pro žáky základních a středních škol. 

Metodické příručky pro učitele s využitím komiksu

V roce 2006 jsme vydali první metodickou příručku pro učitele z řady Bohouš a Dáša mění svět: Bohouš a Dáša proti chudobě. Příručka nabízí vhled do tématu chudoby a žáky s ním seznamuje pomocí komiksových příběhů a výukových lekcí. Následovaly další metodické příručky na téma lidských práv, ekonomické globalizace, klimatických změn, rozvojové spolupráce, potravinové bezpečnosti (včetně druhého dílu na stejné téma) a migrace.


V roce 2017 vyšla zatím poslední příručka Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?!, která pedagogům poskytuje tipy, jak se se žáky pustit do tvorby komiksu a podporovat tak rozvoj jejich čtenářské i vizuální gramotnosti. Součástí příručky jsou mimo jiné pracovní listy pro žáky, které se přímo zaměřují na zdokonalení řemeslné složky (jak na komiksové bubliny, pořadí panelů, výrazové prvky komiksu atd.). Pracovní listy jsou doplněny metodickými pokyny pro učitele. Příručka nabízí také několik zpracovaných lekcí, které využívají komiks k otevření dílčích témat GRV.

Využití komiksových příběhů z našich publikací se mnohým učitelům osvědčilo při výuce, ať už jimi motivují žáky k tomu, aby se o tématu něco dozvěděli, nebo je nechávají, aby témata pomocí tohoto oblíbeného formátu sami zpracovali. 

Komiksová soutěž

Komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky základních a středních škol vyhlásil vzdělávací program Varianty poprvé v roce 2011. Jejím cílem je motivovat žáky, aby se zamysleli nad palčivými společenskými tématy a pomocí komiksu navrhli, jak je řešit.


Bohoušovi a Dáše se podařilo přilákat k aktuálním tématům i k tvorbě komiksu již stovky žáků. Od roku 2011 se během osmi ročníků do soutěže zapojilo přes 2200 žáků ze základních a středních škol napříč ČR, kteří vytvořili téměř 1500 komiksových děl.

Jak se můžete přihlásit?

Komiksovou soutěž vyhlašujeme každoročně 1. června na Den dětí. Každý rok je určeno téma, kterému se tvůrci ze základních a středních škol ve svých komiksech věnují.

Hodnotí se nejen výtvarné zpracování, ale především obsahová souvislost komiksu s vyhlášeným tématem, originalita a pointa, zda komiks přináší řešení či nás nutí k zamyšlení se.

Uzávěrka zasílání přihlášek a hotových komiksů bývá kolem poloviny října. Přesné datum uzávěrky je zveřejněno vždy při vyhlášení soutěže. Slavnostní vernisáž nejzajímavějších komiksů a vyhlášení vítězů soutěže se tradičně koná v polovině listopadu v Praze.

Sledujte náš web, Facebook nebo se přihlaste k odběru novinek vzdělávacího programu Varianty.


Autor: Nikola Páleníčková

Související články