KROTITELÉ DLUHŮ VE STŘEDOČESKÉM A OLOMOUCKÉM KRAJI

KROTITELÉ DLUHŮ VE STŘEDOČESKÉM A OLOMOUCKÉM KRAJI

4. 10. 2019

Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících nemravné ohnutí zákonů zájmovými skupinami vymahačů dluhů, tyto změny neměly retroaktivní charakter a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. Zároveň do finále vstupuje insolvenční novela, která dá šanci statisícům předlužených lidí. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem předkládaného projektu.

Místa realizace projektu: Středočeský kraj, Olomoucký kraj

Název projektu CZ: Krotitelé dluhů ve Středočeském a Olomouckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010697

Skutečné datum zahájení: 1. 10. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022

Jaký problém projekt řeší?

1) Pokračující nárůst předlužení

V Česku i nadále pokračuje prohlubování intenzity předlužení. Ačkoli počet lidí v exekuci spíše stagnuje, narůstající počet běžících exekucí vede ke zvyšování vícečetnosti řízení, čímž se zvyšuje podíl lidí, kteří nemají šanci se z předlužení dostat. Přes 700 tisíc lidí má dvě a více exekucí a situace se zhoršuje i přesto, že mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě významných pozitivních změn systému (např. razantní snížení odměn advokátů v roce 2014 a regulace spotřebitelských úvěrů k 1. 12. 2016), takže nově již není možné uplatňovat astronomické sankce.

Problém těchto změn je, že nemají retroaktivní účinek. Většina všech exekucí je přitom vedena pro pohledávky vzniklé před těmito změnami. Běžící exekuce, díky nemravným sankcím, často narůstají i přes prováděné srážky z mezd. Přitom pořád platí, že původní dluh je u více než poloviny exekucí nižší než 10 tisíc Kč.

2) Nerovnost šancí

Od roku 2015 došlo k dalšímu rozšíření okruhu nezákonných exekucí. Nově jsou zastavitelné i již ukončené exekuce, čímž se okruh nezákonných exekucí rozšířil na minimálně 300 tisíc. Zastavitelné jsou prakticky všechny exekuce vedené společnostmi Home Credit, Hello bank (dříve Cetelem), atd. pro dluhy vzniklé před rokem 2012. O nezákonnosti vedené exekuce přitom ví jak soud, exekutor, tak věřitel, ale žádný z těchto aktérů není motivován exekuci zastavit. Naopak dlužníci těmto procesním náležitostem nerozumí. Kvalifikovaným poradenstvím je možné díky zastavení exekuce snížit dluh řádově o desítky procent. Nejčastější obětí takovéto exekuce jsou přitom lidi s nižším vzděláním, kterým předlužení brání v plnohodnotné participaci na společenském životě.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zlepšení socioekonomické situace předlužených lidí a zvýšení jejich participace na společenském životě. Toho by mělo být v delší časové perspektivě dosaženo buďto oddlužením, nebo snížením závazků o nezákonné pohledávky. Celkově by mělo dojít ke snížení počtu běžících exekucí, i lidí v exekuci.

Dílčími cíli jsou:

Cíl 1: Zlepšení, popřípadě stabilizace finanční situace předlužených lidí

Stabilizace finanční situace se bude týkat především lidí, kteří již v procesu oddlužení jsou, a my jim budeme poskytovat služby v oblasti asistence, abychom předešli náhlému zhoršení situace a v důsledku toho ukončení procesu oddlužení.

Cíl 2: Posílení spravedlivého vymáhacího procesu snížením poetu nezákonně prováděných exekucí

Skutečnost, že česká justice umožňuje vedení statisíců nezákonných exekucí, podrývá důvěru lidí v právní systém a obecně v demokratické instituty naší společnosti. Situaci nejvíce ovlivňují vyšší soudní instance, proto je nezbytné poskytovat klientům kvalifikované právní poradenství. Úspěch u odvolací instance může mít dopad na tisíce či desetitisíce dalších lidí, zvláště pokud jde o rozhodnutí nejvyššího či Ústavního soudu.

Cíl 3: Snížení rizika dluhové recidivy díky kvalitnímu zmapování individuálních příčin předlužení

Tento cíl považujeme za jeden z nejdůležitějších. Už proto, že případně oddlužení lidé budou mít pravděpodobně na dalších deset let zakázáno podstoupit opětovně oddlužení. Klíčem k úspěchu je detailní práce s individuálními příčinami. V některých případech se budoucímu předlužení předejít nedá, ale například v případě vlivu širší rodiny atd. může mít preventivní práce zásadní vliv na budoucí život podpořených osob.

Autor: čvt