Mezináboženské střety v Myanmaru ohrožují politickou transformaci země

Publikováno: 17. 7. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Mezináboženské střety v Myanmaru ohrožují politickou transformaci země
©

Nová série mezináboženského násilí mezi budhisty a muslimy vypukla v úterý 1. července ve městě Mandalay ve středním Myanmaru. Výsledkem jsou dva mrtví, pět zraněných a několik zničených domů a aut. Jedná se o první nepokoje tohoto typu mezi buddhisty a muslimskou minoritou v Mandalay, avšak panují obavy, že by se mohly rozšířit po celé zemi.

Sektářské boje a nepokoje mezi různými náboženskými skupinami nejsou bohužel v Myanmaru ničím novým, moderní dějiny této země jsou jimi protkány již od samého počátku. Řada Barmánců, kteří jsou buddhisté, projevuje hluboce zakořeněný odpor vůči muslimům, kteří v této zemi dle jejich názoru pobývají ilegálně. Zejména se to týká skupiny Rohingyů žijících v Rakhinském státě v severovýchodní části Myanmaru. Rohingyové, jichž je podle odhadů[2] pouhých 800 000, jsou často označováni jako expansionisté usilující o konverzi země na Islám. Vlna násilí mezi muslimy a buddhisty zastínila i nedávné politické reformy. V roce 2012 si rozsáhlé boje mezi buddhisty a muslimskými Rohingyi[3] vyžádaly na západě Rakhinského státu[4] 200 mrtvých[5] muslimů a 140 000 lidí uprchlo ze svých domovů.  Násilí mezi oběma skupinami eskalovalo ještě jednou v březnu 2013 ve městě Meiktila ve středním Myanmaru[6] a na začátku tohoto roku opět v Rakhinském státě. [7] Mezináboženský a mezikulturní dialog je jedním z nástrojů rozvoje občanské společnosti, který může napomoci snížit napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel včetně jeho násilných projevů. Dialog umožňuje najít a pojmenovat společné prvky skupinových identit a zdůraznit to co jednotlivé skupiny sdílejí, spíše než to, co je odděluje.

Zapojení Člověka v tísni

Člověk v tísni ve spolupráci s místní občanskou společností podporuje od roku 2012 aktivity na podporu mezináboženského dialogu a smíření. V roce 2013 Člověk v tísni například podpořil projekt „Život v míru a harmonii“ místní nevládní organizace Treasure Land Development Association (TLDA), jehož cílem bylo vzdělávání mladých lidí v etnických státech Myanmaru k náboženské toleranci. Součástí projektu byl i workshop o prevenci pouličních nepokojů, který měl zamezit eskalaci komunitního násilí mezi různými etnickými a náboženskými skupinami.

Kromě toho Člověk v tísni podpořil aktivity realizované neziskovou vzdělávací institucí Smile Education and Development Foundation (SEDF) v Yangonu a v Mandalay, které se zaměřovaly především na rozvoj komunit a podporu vzdělávání k  toleranci v náboženských školách.

Člověk v tísni bude i nadále pokračovat v podpoře místních občanských iniciativ v této oblasti s cílem snížit projevy násilí motivovaného extrémním nacionalismem a náboženskými předsudky, a podpořit tak politickou transformaci země.[2] http://www.theguardian.com/world/2012/dec/20/burma-rohingya-muslim-refugee-camps; http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8710-dozens-of-rohingya-missing-following-boat-capsize.html

[3] Rohingyové jsou Muslimové, kteří žijí převážně v Rakhinu na severozápadě země na hranici s Bangladéšem. První muslimské osídlení se datuje zpět do 7. století. V dnešní době je zde přibližně 8 milionů Muslimům, z nichž přibližně čtvrtina jsou Rohingyové. To je vcelku nízký počet, když vezmeme v úvahu, že celkový počet obyvatel je 60 milionů, z čehož 90 procent jsou Buddhisti.

[4] http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788

[5] http://www.nationmultimedia.com/aec/Two-dead-in-Buddhist-Muslim-unrest-in-Mandalay-30237656.html; http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8710-dozens-of-rohingya-missing-following-boat-capsize.html

[6] http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788; http://web.archive.org/web/20130408210525/http://www.reuters.com/article/2013/04/08/us-myanmar-violence-specialreport-idUSBRE9370AP20130408

[7] http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788

Autor: