Občanská společnost v Myanmaru bojuje proti drogám

Publikováno: 23. 10. 2018 Doba čtení: 5 minut
Občanská společnost v Myanmaru bojuje proti drogám
© People in Need

Myanmar je epicentrem obchodu s drogami. Pomocí současných zákonů se bohužel nedaří s tímto problémem bojovat a stát také není schopen pomáhat závislým lidem s léčbou a následným začleněním do společnosti. Aktivisté a sociální pracovníci se snaží situaci změnit.

Rangún (23. října 2018) – Skupina sociálních pracovníků a aktivistů, kteří se zabývají drogovou problematikou v Monském a Kačinském státě v Myanmaru, se minulý týden sešla v Rangúnu. Všichni společně debatovali nad zlepšením strategie boje proti drogám a hledali cestu, jak na problém více upozornit místní úřady.

Setkání bylo součástí projektu „Vytvoření prostoru pro myanmarskou občanskou společnost v politickém dialogu" a zúčastnilo se ho celkem 35 osob. Projekt vedl Člověk v tísni (ČvT) a financovala jej Evropská unie spolu s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Mezi účastníky projektu byli také zástupci Myanmarské protidrogové asociace, rangúnské psychiatrické léčebny (kde se léčí drogová závislost) a Myanmarského muzea boje s drogami. 

Členové organizací občanské společnosti se chtějí podílet i na dalších projektech, jejichž cílem je vymýcení drog v Myanmaru. Podobná setkání jsou velmi důležitá pro lepší porozumění protidrogovým programům vedených myanmarskou vládou. „Společné setkání bylo velmi důležité pro lepší porozumění a utužení spolupráce s ostatními organizacemi a správními orgány," říká sociální pracovník z Loka Ahlinn. „Na základě těchto zkušeností si místní organizace utvoří představu o svých politických cílech v oblasti prosazování boje s drogami.”

Myanmar s produkcí a užíváním opia a heroinu bojuje po celá desetiletí. Tento problém se ještě prohloubil poté, co se na trhu objevil metamfetamin, jehož směsi jsou především na jihu země snadno dostupné. OSN proto nyní považuje Myanmar za epicentrum drogového obchodu v jihovýchodní Asii.

Prevence, informovanost a léčba

Přestože se počet závislých každoročně zvyšuje, prevence a možnosti léčby zaostávají. Organizace, které se problémem drog zabývají, se snaží zajistit lepší služby v oblasti prevence, informovanosti a léčby. Zasazují se také o zmírnění trestů pro drogově závislé a malé výrobce drog.

Hlavním cílem našeho projektu – včetně setkání, které proběhlo minulý týden – je podpořit organizace v tom, aby zvládly využít své znalosti a zkušenosti a podařilo se jim zapojit se do tvorby nových protidrogových strategií na politické úrovni.

„Drogová problematika, zvláště na politické úrovni, vyžaduje vzájmené sdílení informací. Pokud každá organizace bude upřednostňovat jiná témata, nezískají si pozornost příslušných osob s rozhodovací pravomocí. Zároveň platí, že pokud lokální organizace nebudou spolupracovat, nejspíš se jim nepodaří věci ovlivnit,” vysvětluje Petr Drbohlav, vedoucí mise ČvT v Myanmaru. „Při spolupráci budou jejich hlasy i mandát silnější.” 

Podpora občanské společnosti

ČvT podporuje 24 organizací, které se zabývají drogovou problematikou a poskytují účinnou podporu komunitám i jednotlivcům. Zdroje ovšem mají omezené. Také organizační záležitosti jsou jejich slabým místem – problémy jim dělá například monitoring, zpětné vyhodnocování dopadů a navazování dalších partnerství s odbory, církvemi a komunitami.

„Je znát, že občanská společnost, která se aktivně účastní dialogu politiky, se nyní mnohem aktivněji zapojuje do řešení problémů spojených s drogami na různých úrovních,” říká projektová manažerka ČvT Monika Šikulová.

Členové sedmi organizací z Monského a Kačinského státu, které ČvT podporuje od roku 2016, zorganizovali začátkem tohoto měsíce zcela přelomové setkání, na kterém se probírala otázka drogové závislosti v daných státech. Setkání se konalo ve městě Hpa-An a účastnily se jej celkem tři etnické skupiny. Všichni společně vedli otevřenou debatu a vyměňovali si zkušenosti spojené se zapojením komunit v oblasti prevence a léčby drogově závislých. Toto je strategický krok vpřed, jelikož tyto skupiny jsou ozbrojené a v podstatě řídí některá území a historicky jsou s drogovými problémy spojeny. Po tomto a dalších setkáních budou zveřejněna společná doporučení na celostátní úrovni, která by úřady a členové parlamentu měly zvážit jako možné alternativy dalšího postupu. 

O projektu

Člověk v tísni podporuje účast občanské společnosti ve veřejných záležitostech a její zapojení do politického dialogu v oblasti Mandalay a v Kačinském, Monském a Šanském státě. Tuto podporu ČvT poskytuje formou projektu financovaného Evropskou unií a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Kromě spolupráce s partnery (Loka Ahlinn a Evropské partnerství pro demokracii) se ČvT zaměřuje na zlepšení vztahů mezi místní občanskou společností a zástupci regionálních parlamentů, orgánů místní samosprávy a médii. Pro aktivisty spoluorganizuje ČvT školení v oblasti prosazovacích technik, projektového designu, manažerských dovedností a strategického spojenectví. ČvT také aktivistům poskytuje granty a pomáhá s organizováním kampaní. 

Hlavním cílem je podpořit práci občanské společnosti, a to nejen poskytováním informací o potřebách a problémech místní komunity, ale je třeba také přimět vládní úředníky, aby provedli legislativní potřebné legislativní změny.

O Člověku v tísni

Nezisková organizace Člověk v tísni (ČvT) byla založena v roce 1992 skupinou českých válečných korespondentů, kteří se nespokojili s předáváním informací o probíhajících konfliktech a začali do postižených oblastí posílat pomoc. Během 26 let své existence se Člověk v tísni stal profesionální humanitární a rozvojovou organizací, která se snaží pomoct tam, kde je třeba. V Myanmaru Člověk v tísni působí od roku 1997. Tehdy organizace začala podporovat členy občanských demokratických skupin. V současné době se její programy zaměřují především na přenos znalostí, budování kapacit a podporu místních iniciativ. Tematické oblasti zahrnují pozemková práva, programy sociální soudržnosti, jejichž cílem je podpora tolerance a kladného přístupu k rozmanitosti komunit, ochrana dětí a humanitární pomoc v oblastech zasažených ozbrojenými konflikty.

Pro více informací kontaktujte:

Petr Drbohlav, vedoucí mise ČvT v Myanmaru, +95 9420014432, Petr.Drbohlav@peopleinneed.cz

Monika Sikulova, projektová manažerka ČvT, +95 9778565046, Monika.Sikulova@peopleinneed.cz

Maung Htun, Programový manažer Loka Ahlinn, +95 973034870
education@lokaahlinn.com  

Autor: People in Need

Související články