Jak vypadá podpora občanské společnosti na jižním Kavkaze a v Moldavsku?

Jak vypadá podpora občanské společnosti na jižním Kavkaze a v Moldavsku?

21. 4. 2021

Občanské prostředí se v Arménii, Gruzii a Moldavsku během posledních několika let posunulo. Začalo se utvářet vnímání demokracie, svobody slova i myšlení a také se začal rozvíjet občanský aktivismus. Mladí lidé, neformální malé skupiny a místní občanské iniciativy pomáhají v těchto zemích tvořit komplexnější občanskou společnost a přicházejí s novými tématy, která uzpůsobují priority veřejné agendy místním podmínkám.

Tyto kroky a aktéry občanské společnosti podporujeme společně s podporou Evropské unie od roku 2020 a pokračovat budeme v rámci projektu do roku 2022. Cílem je vytvořit platformu na podporu a posílení nově vzniklých organizací občanské společnosti, skupin místních obyvatel, občanských iniciativ a sociálních a kulturních hnutí. Tato platforma má mimo jiné umožnit organizacím občanské společnosti z Arménie, Gruzie a Moldavska učit se nejen přímo od lidí, kteří mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti nevládního sektoru, ale také jeden od druhého.

Na začátku jsme vyhlásili výzvu ve všech zemích najednou. Cílili jsme na organizace občanské společnosti registrované během posledních tří let. Následně jsme v každé z těchto zemí vybrali 8 organizací, aby se na tomto projektu podílely.

„Díky tomuto projektu jsme tu objevili zapálené, tvořivé a aktivní lidi, kteří místo pasivního čekání na změnu nyní sami přebírají roli tvůrců změn ve svých komunitách,” říká koordinátorka Člověka v tísni Elena Terzi.

Vybrané organizace jsou různorodé, stejně tak oblasti, kterými se zabývají.

A kdo se zapojil?

Arménie

• Centrum pro zdraví a inovace - podporuje přístup ke zdravotní péči a lidská práva

• Občanské centrum pro mládež – zaměřuje se na ochranu práv občanů, kteří se chtějí podílet na místní správě a zasedáních rady;

• Komunitní centrum pro mládež, kavárna a občanský prostor v menších městech, kde není mnoho příležitostí;

• Iniciativa pro vzdělávací, sociální a právní inkluzi - podporuje inkluzi a aktivní účast lidí odsunutých na okraj všech sfér veřejného a politického života;

• Vzdělávací iniciativa pro mládež Mitq – má za cíl vytvořit více příležitostí pro mladé lidi, díky kterým by mohli rozvíjet kritické myšlení a vstoupit do různých sdružení v rámci komunit;

• Iniciativa Restart Gyumri - hnutí pro dostupné, inkluzivní, moderní vysokoškolské vzdělání spravedlivé ke všem studentům, podporuje svobodné myšlení;

• Centrum pro posílení pozice žen - prioritou je účast žen v místní správě;

• Příležitosti pro mládé - iniciativa, která pomáhá lidem rekvalifikovat se a dosáhnout žádaných pracovních míst v oblasti marketingu sociálních médií, softwarového vývoje a v dalších sektorech

Gruzie

• Z.axis - orientuje se na vizualizaci dat a výzkum v oblasti sociálních věd;

• Aitsona-Daitsona - podporuje neformální vzdělávání formou umění;

• Komunitní organizace Pankisi - mezi její priority patří zapojení občanů a ochrana jejich práv při řešení problémů;

• Young Feminists - skupina zaměřená na ochranu práv žen a dívek, podporuje mladé dívky a rovnost pohlaví;

• Platforma Salam - zaměřuje se na ochranu práv národnostních menšin, mobilizaci a posílení postavení těchto komunit;

• Vstříc novým příležitostem - podporuje posílení postavení žen, toleranci a různorodost, pořádá kampaně proti uzavírání časných sňatků;

• Kreativní společnost - podporuje mládež, vzdělání a kulturu, sporty, ekologii, charitu a prosazování řešení problémů komunit;

• Místní akční skupina Zemo Svaneti - prosazuje mobilizaci komunit, spolupráci a budování kapacit a zavedení sociálních služeb na komunální úrovni.

Moldavsko

• Echitate - poskytuje právní pomoc ohroženým lidem;

• Laolaltă/ Împreună împotriva COVID-19 - pomáhá starším a potřebným lidem během pandemie, kupuje a dodává jim potraviny, léky a hygienické potřeby;

• Luceafărul Sudic - podporuje rozvoj komunit a zapojení občanů;

• Mediu curat și oameni sănătoși - zaměřuje se na mobilizaci dobrovolníků a autorit za účelem ochrany životního prostředí;

• CU SENS - skupina investigativních novinářů vytvářejících obsah na základě záležitostí veřejného zájmu;

• Puls comunitar - poskytuje podporu lidem nakaženým HIV/AIDS a uživatelům drog;

• TinerEd - skupina, která organizuje neformální vzdělávací aktivity pro mladé lidi

• VIP CENTRU - pomáhá lidem čelícím domácímu násilí.

Těchto 24 organizací občanské společnosti bylo vybráno na základě pečlivého výběrového procesu, který zahrnoval kritéria jako zájem o dosažení systémové změny na místní nebo národní úrovni a touha mobilizovat ostatní za účelem dosažení konkrétních výsledků. Projektový tým také přihlížel k tomu, zda organizace dokáží posoudit, kde je jejich slabé místo, dále tým hodnotil motivaci organizací zlepšit a rozvíjet své kapacity a také odhodlanost věnovat dostatek času a energie svému rozvoji.

„Všechny organizace a občanské iniciativy, se kterými pracujeme, mají svůj vlastní příběh a my jsme rádi, že s podporou Evropské unie můžeme jejich myšlenky podpořit. Stejně jako důvěru lidí v organizace občanské společnosti a pomoct jim na začátku,” dodává Elena Terzi.

Projektový tým zvolené organizace podporuje na různých úrovních. S každou organizací pracuje několik zkušených facilitátorů, kteří organizaci pomáhají posoudit její vlastní kapacity a rozvinout vlastní strategii na další dva roky. Postupem času se pro organizace v rámci projektu zprostředkují speciální školení, coaching, odborné vedení, poradenství, studijní cesty a stipendia. Mezi další příležitosti dostupné pro tyto organizace patří posílení vztahů a propojení s jejich komunitami, podporovateli, dobrovolníky a také vytvoření sítí s kolegy a partnery v dalších zemích.

Organizace také budou zkoumat, jestli, proč a jak jednat se soukromým sektorem a jak organizovat a spravovat zdroje efektivně, transparentně a odpovědně. Nakonec budou účastníci projektu schopni sami požádat o pružné financování na podporu svého organizačního rozvoje a veřejných kampaní.

*****

Tento materiál vznikl s finanční podporou Evropské unie. Za jeho obsah je odpovědný výhradně Člověk v tísni a obsah nemusí nutně odrážet stanoviska Evropské unie.

Autor: Natalia Rotaru, Člověk v tísni