Pokud chtějí doma teplo, musí Oliver se sestrou do lesa na dříví

Autor: Jan Škvára           Datum: 9. 11. 2020           Kde: Frýdlantsko
Do malé odlehlé vesničky na severu Čech jezdí naši pracovníci už několik měsíců. Pomáhají tam paní Adéle a jejím třem dětem překonat existenční problémy, ve kterých se ocitli. V rámci naší pomoci jsme se zaměřili na Oliverův zrak. Z prostředků sbírky SOS Česko jsme mu pořídili brýle, které neodkladně potřeboval. „Se zrakem jsme Oliverovi pomohli, teď je před námi složitější úkol. Oliver má velké mezery ve vzdělání a v porovnání s ostatními spolužáky začíná výrazně ztrácet. Než jsem ho začala doučovat, neměl nikoho, kdo by mu se školou pomohl a jarní distanční výuka tento problém ještě prohloubila. Nedostávaly se k němu totiž žádné úkoly. Jakmile jsme se to dozvěděli, začala jsem Oliverovi i dalším dětem v okolí vozit na mopedu úkoly, které mi posílala škola,“ vypráví naše pracovnice Jana.