Pomoc vysídleným lidem v Myanmaru: Pitná voda, bezpečnější prostředí a čisté ruce pro více než 5200 dětí

Publikováno: 31. 5. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Pomoc vysídleným lidem v Myanmaru: Pitná voda, bezpečnější prostředí a čisté ruce pro více než 5200 dětí
© PIN

Obyvatelé Rakhinského státu v odlehlé části Myanmaru, kde od prosince 2018 probíhají intenzivní boje mezi Myanmarskými ozbrojenými silami (MAF) a Arakanskou armádou (AA), se v posledních měsících dočkali relativního klidu. Přesto však tisíce lidí, kteří uprostřed zuřícího konfliktu museli uprchnout ze svých vesnic, nadále žijí v rakhinských klášterech a provizorních táborech pro vnitřně vysídlené lidi. Jejich domy jsou zničené, nebo zabrané vojáky a na silnicích, v okolních lesích i na rýžových polích jsou nevybuchlé miny. Lidé se proto stále bojí vrátit domů.

Společně s UNICEF a místními dobrovolníky se snažíme vysídleným lidem v okolí měst Minbya a Mrauk U ve středním Rakhinském státě zajistit lepší životní podmínky. Do devíti táborů tak kromě bezpečných hygienických zařízení lidem zajišťujeme také dodávky vody a zaměřujeme se i na hygienu a sanitaci. Některé tyto tábory jsou provizorní a některé byly zřízeny v budhistických klášterech.

Než s jakoukoliv pomocí začneme, vždycky vyhodnocujeme, co je nejvíce potřeba. Zároveň spolupracujeme s dalšími organizacemi v regionu a naši pomoc koordinujeme.

Vzhledem k opatřením kvůli COVID-19 a dalším komplikacím v důsledku vojenského převratu v únoru 2021 má náš terénní tým problémy dostat se do některých vysídleneckých táborů. Některé práce proto musíme provádět na dálku

Bezpečnější prostředí pro ženy a děti

Pomoc v oblasti vody, hygieny a sanitace chrání ohrožené skupiny lidí jako jsou například děti a ženy, které se v táboře potýkají s mnoha problémy. Postavili a opravili jsme oddělené latríny pro ženy a muže a zřídili jsme také umývárnu, kde se ženy mohou vykoupat.

„Žiju v táboře s babičkou už rok a během této doby nám Člověk v tísni rozdal hygienické balíčky, ve kterých je i mýdlo a prací prášek, za což jsme opravdu rády,” říká Ma San San (15)*, která žije ve vysídleneckém táboře zřízeném v jednom z klášterů a dodává: „Teď se cítíme bezpečně, když používáme latríny a koupelny, které postavil Člověk v tísni a UNICEF. Předtím prostory pro koupání oddělené nebyly. Náš stan stojí blízko cesty, po které lidé chodí, takže jsem se bála, že někdo půjde kolem, když se zrovna budu koupat. Styděla jsem se. Teď se cítím mnohem bezpečněji, když používám novou umývárnu a latrínu.”

Lepší životní podmínky díky programu „Peníze za práci“

V Rakhinském státě se blíží monzunové období a hrozí, že monzuny zatopí většinu táborů pro vysídlené lidi. V táborech bude potřeba postavit další nouzové přístřešky a opravit latríny, studny a systémy pro sběr vody. Díky našemu programu „Peníze za práci“ se lidé z vysídleneckých táborů podílejí na stavebních pracích, opravují stávající latríny v táborech, staví umývárny pro ženy, zařízení na mytí rukou, cesty a instalují osvětlení.

Do programu se zapojila i Daw Khaing Kyawt (53)*, která žije se svými šesti dětmi v táboře pro vnitřně vysídlené lidi blízko města Minbya.

„V táboře pracuji s Člověkem v tísni v rámci aktivity „peníze za práci“. Pomáhám se stavbou cest, které vedou k latrínám. Nosím písek a cihly a občas i kopu. Vydělám si peníze a jsem šťastná, že za ně můžu koupit potřebné věci dětem, i když některé organizace nám nezbytnou humanitární pomoc poskytly. ”

Stejně jako mnoho dalších vnitřně vysídlených lidí musela i Daw Khaing Kyawt* utéct ze své vesnice kvůli eskalaci bojů mezi MAF a AA. Vysídlenecký tábor se nachází v budhistickém klášteře a nabízí jen omezený prostor. „Dostali jsme se sem loni v červnu. Vlastně nám nic nechybí, protože bydlíme v budhistickém táboře. Jsme ale velká rodina a potřebujeme nějaké soukromí. Až přijde monzunové období, bude klášter plný náboženských slavností a náš životní prostor bude ještě omezenější,” dodává.


Hygienické balíčky a zařízení na mytí rukou

Kromě výstavby latrín a umýváren pro ženy jsme celkem 1 947 domácnostem rozdali téměř 4000 hygienických balíčků, které mimo jiné obsahovaly i kanystry a kbelíky na vodu.

Postavili jsme také 22 zařízení na mytí rukou v deseti školách a 8 v devíti vysídleneckých táborech. Ruce si tak bude moci čistou vodou mýt více než 5200 dětí. Rodinám jsme také dali více než 2 200 sad na sběr a skladování vody a několik táborů vybavíme čerpacími systémy a studnami. 

V táboře žijí i mladé maminky s dětmi

Ma Chay*(30) má dvě děti a v současnosti žije ve vysídleneckém táboře ve venkovské oblasti Minbya.

„Jak můžu říct, že v táboře bude všechno v pořádku? Pokud humanitární organizace dorazí a poskytnou nám pomoc, bude to dobré. Jestliže od nich pomoc nepřijde, na koho se můžeme obrátit? Jsme tu už rok. Kdybychom mohli pracovat, snadno bychom si vydělali nějaké peníze. Kvůli pandemii COVID-19 ale nesmíme opustit tábor,” popisuje Ma Chay situaci a dodává: „Nemůžeme se sice vrátit zpátky do vesnice, ale tady se cítím bezpečně. Člověk v tísni nám dodal kanystr a kbelík na vodu a postavil latríny a umývárny, kde se můžeme vykoupat a cítím se tam v bezpečí. I když se situace zkomplikuje, musím se snažit s dětmi přežít. Chtěla bych Člověku v tísni a všem dárcům poděkovat.”

*Jména některých osob byla změněna z důvodu ochrany.

**ČvT neuvádí konkrétní místa našich aktivit, aby byla zachována bezpečnost našich zaměstnanců, partnerů a příjemců pomoci a abychom nadále mohli poskytovat pomoc při záchraně životů.

Autor: Aye Pyae Sone

Související články