Společné prohlášení mezinárodních neziskových organizací v Myanmaru: vyzýváme k ochraně civilistů

Publikováno: 22. 1. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Společné prohlášení mezinárodních neziskových organizací v Myanmaru: vyzýváme k ochraně civilistů
© People in Need

(22.1.2019) - My, mezinárodní nevládní organizace působící v Rakhinském státě, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad eskalujícími boji mezi Arakanskou armádou a myanmarskými ozbrojenými složkami. Ozbrojené střety, útoky a zneužívání vyvolávají mezi místními lidmi strach a nejistotu a vedly také k vysídlení přibližně 5 000 mužů, žen a dětí. Odsuzujeme toto násilí a vyzýváme všechny zúčastněné strany k zajištění ochrany civilistů.

V současné době je téměř znemožněn přístup k humanitární pomoci v 5 klíčových oblastech, kde je vlna násilí nejsilnější a v nichž se nachází obrovské množství vysídlených osob. Bez zpřístupnění těchto oblastí je pro místní i mezinárodní organizace velmi obtížné pomáhat potřebným v centrálním i severním Rakhinu a je tedy možné, že se k těm nejzranitelnějším nedostane pomoc, která jim může v krajním případě zachránit život.

Rádi bychom vyjádřili podporu a poděkování rakhinským organizacím občanské společnosti, hnutí Červeného kříže a ostatním organizacím, které již v tuto chvíli vysídleným osobám a ostatním lidem zasaženým konfliktem pomáhají. Obáváme se ovšem, že tato pomoc není dostačující a nedokáže pokrýt rostoucí humanitární potřeby zhruba 5 000 vysídlených osob v Buthidaungu, Kyauktawu, Ponngyunu a Rathedaungu, kde se navíc očekává další vlna násilí a vysidlování.

Jsme připraveni okamžitě začít podporovat komunity zasažené konfliktem a doplnit již poskytovanou pomoc dle aktuálních potřeb na místě. Místním a mezinárodním organizacím by měl být poskytnut trvalý volný přístup ke všem lidem, kteří kvůli konfliktu trpí, aby mohly nezávisle posoudit situaci na místě a zajistit komplexní pomoc a ochranu všem lidem v souladu s mezinárodním humanitárním právem a lidskými právy.

Narůstající násilí, jehož jsme v současné době svědky, výrazně ohrožuje bezpečnost civilního obyvatelstva a opět potvrzuje, že je třeba najít komplexní řešení, jak je uvedeno v doporučeních předložených Poradní komisí pro Rakhinský stát.

ACTED
Action Contre La Faim
CARE International
Christian Aid
Consortium Dutch NGOs
Danish Refugee Council
Lutheran World Federation
Malteser International
MAUK-Myanmar
Mercy Corps
Norwegian Refugee Council
Oxfam
Peace Winds Japan
Člověk v tísni
Relief International
Save the Children
Solidarités International
World Vision International

https://reliefweb.int/report/myanmar/statement-ingos-myanmar

Autor: Statement of INGOs