Světlo dokáže schovat stín. Díky kulturním grantům v Myanmaru otevíráme náboženský dialog

Publikováno: 21. 12. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Světlo dokáže schovat stín. Díky kulturním grantům v Myanmaru otevíráme náboženský dialog
© Petr Štefan

Auto pomalu poskakuje po hrbolaté cestě lemované kaučukovníky. Jsme 20 minut cesty od Mawlamyine, hlavního města Monského státu v Myanmaru. V krásné krajině, zhruba 300 km od největšího barmského města Rangún, tu v malých vesnicích žije společně mnoho rozdílných etnik. Právě máme namířeno do hinduistické vesnice Putalukone.

Z dálky je slyšet hlasitá hudba. Putalukone s 720 obyvateli dnes slaví výjimečný den. Lidé se seběhli kolem místní školy, školní lavice zmizely a každý něco přináší. Několik lidí chystá židle a další zdobí pódium, nad kterým visí nápis „Oslava mnoha náboženství žijících společně a v míru.“ Nejmenší děti tančí před školní budovou v rytmu tradiční hudby.

Všichni spěchají, protože již brzy přijdou hosté. Putalkone je obklopeno vesnicemi, kde žijí muslimové, křesťané a budhisté. Dnes jsou pozváni jejich zástupci, aby oslavili harmonické soužití a domluvili se na dalších plánech a vzájemné spolupráci. „Dřív jsme s okolními vesnicemi nekomunikovali. Toto je první taková událost,“ vysvětluje 29 letý farmář U Than Soe, který je zároveň vedoucím místní pracovní skupiny. „Do všech vesnic jsme poslali dopis s pozvánkou a prosbou, aby lokální pracovní skupiny připravili program pro společnou událost. Chlapci z naší vesnice například předvedou tradiční tanec a křesťané zas zazpívají píseň o míru,“ dodává.

Komunikace je klíčová i pro budoucí generace

Zatím již dorazila první skupinka hostů, která se zapojila do společných příprav. O několik minut později je sál plný lidí. Na první pohled mezi nimi můžete rozeznat budhisty, hinduisty, křesťany a muslimy. Všichni netrpělivě čekají na začátek představení. Po krátkém úvodu přicházejí zástupci všech vesnic, aby společně zapálili svíce. Publikum tleská. „Podtitulem dnešní akce je – světlo dokáže schovat stín. Podle mě je dialog mezi různými náboženstvími a etniky velice důležitý především pro budoucí generace,“ vysvětluje U Than Soe a dodává, že se již jednotliví členové místních komunit nabídli, že budou vypomáhat při pohřbech v sousedních vesnicích.


Vesničané uspořádali toto slavnostní setkání především díky drobnému kulturnímu grantu v hodnotě 1 200 USD od Člověka v tísni (ČvT), který v zemi působí. Dále si chtějí u příležitosti Dne dětí připomenout Úmluvu o právech dítěte. A 24. prosince uspořádají taneční a pěveckou soutěž společně se sportovními závody. ČvT již díky podpoře Evropské komise a DRL rozdělil v rámci Programu sociální soudržnosti drobné kulturní granty celkem 18 barmským vesnicím. Budování kapacit a školení lídrů místních komunit má pomoci při boji s diskriminací lidí na základě jejich víry, zmírnit spory mezi komunitami a posílit jejich soudržnost.

Lepší porozumění díky sportu, hudbě a tanci

Představitelé místních komunit organizují různé kulturní akce, aby podpořili vzájemnou spolupráci rozdílných etnických skupin. „Během sportovních utkání, pěveckých soutěží nebo nejrůznějších tradičních událostí spolu místní lidé stále více spolupracují,“ říká Monika Kolomazníková, programová manažerka ČvT. U Than Soe k tomu dodává: „Při pořádání podobných společenských akcí si zdokonalujeme naše organizační schopnosti. Zároveň ostatním lidem přiblížíme hinduistické tradice. Předvádíme naši kulturu dalším čtyřem rozdílným náboženstvím. Je to příležitost, jak jim ukázat, že mezi námi vlastně nejsou žádné rozdíly.“

Člověk v tísni poskytl místním představitelům školení, aby v budoucnu fungovali jako tzv. zprostředkovatelé přispívající k pozitivní změně sociálních postojů v dané komunitě. V Kajanském a Monském státě byly zřízeny pracovní skupiny, do kterých se zapojili také ženy a mladí lidé. „Snažíme se budovat vzájemnou důvěru napříč komunitami. Ke spolupráci jsme vyzvali také zástupce občanské společnosti, kteří se zúčastnili dvoudenního pracovního setkání,“ říká Monika Kolomazníková. V rámci podpory občanské soudržnosti dostalo celkem 12 místních organizací dílčí granty, které jim mají pomoci s přípravou projektů zaměřených na boj s náboženskou a etnickou diskriminací.

Regionální autority často upřednostňují obyvatele budhistického vyznání a odpírají stejné podmínky lidem s odlišným náboženstvím. Evropská komise se proto ve spolupráci s Člověkem v tísni snaží přispívat k rozvíjení náboženského dialogu, který je pro současný Myanmar jednou z největších výzev.

Autor: Christine Panwai, Petr Stefan