V Arménii podporujeme nositele pozitivních změn

Publikováno: 15. 11. 2021 Doba čtení: 2 minuty
V Arménii podporujeme nositele pozitivních změn
© PIN

Člověk v tísni realizuje nový projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je pomoci občanským organizacím, iniciativám, novým a vznikajícím organizacím občanské společnosti  nebo sociálním a kulturním hnutím v Arménii naplno rozvinout svůj potenciál.

Tato dvouletá iniciativa s názvem Aktéři občanské společnosti jako hnací síla změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku podporuje 15 místních občanských sdružení v Arménii při rozvoji strategických a organizačních kapacit, realizaci grantů na operační činnost a kampaně, jejichž cílem je návrat ke klíčovým tématům občanské společnosti. Jsou jimi systémová změna politiky, postojů nebo chování, státní správa, sebeorganizace a odpovědnost; mobilizace, posílení postavení a začlenění komunit a mládeže nebo strategická partnerství. Kromě toho budou organizace občanské společnosti v rámci programu podporovány v prohlubování vazeb a aktivnějším zapojení se soukromým sektorem.

Mládežnická vzdělávací iniciativa MITK, občanské sdružení se sídlem v arménské oblasti Armavir, je jedním z příjemců programu. V rámci projektu realizuje MITK kampaň s názvem Mladí vyslanci Armaviru na podporu občanské participace mladých lidí.

„Díky partnerství s Člověkem v tísni se nám podařilo zlepšit naše mediální schopnosti a také vylepšit strategické plánování rozvoje naší organizace,” uvedl Levon Chukaklyan, zakladatel MITK.


Dalším účastníkem projektu je občanské sdružení Restart Gyumri, které realizuje kampaň na zlepšení schopností středoškolských a vysokoškolských studentů a na výměnu zkušeností v arménské oblasti Širak.

„Díky této kampani podporované EU a ČvT Gyumri Restart pomáhá studentům středních a vysokých škol a povzbudit jejich občanskou aktivitu, výměnu zkušeností, účast na diskuzích, seminářích a dalších setkáních,” říká Goharik Grigoryan, koordinátor Gyumri Startup. Výsledkem je, že se „do regionálního, komunitního, občanského a politického života zapojuje více mladých lidí,” říká Grigoryan. Aby na tyto úspěchy navázali, odborníci z Gyumri Startup brzy předloží vedoucím představitelům místní samosprávy a Ministerstva školství, vědy a mládeže (MOESY) soubor dalších doporučení. 

Restart Gyumri vznikl jako iniciativa skupiny studentů Státní univerzity provincie Širak, jejímž cílem bylo přetvořit studentské rady v moderní instituce, kde se bude brát v potaz hlas každého studenta a kde se bude klást důraz na kvalitní vzdělání. Iniciativa vyrostla do širšího hnutí za dostupné, inkluzivní a moderní univerzitní vzdělání a pomáhá studentům zajistit spravedlivé zacházení a podporu jejich nezávislého myšlení a svobodného vyjadřování.

Člověk v tísni věří, že organizace občanské společnosti jsou hnací silou pozitivních změn v místních komunitách. Usilujeme proto o vybudování odolnějšího sektoru občanské společnosti v místech, kde působíme. Projekt Aktéři občanské společnosti jako hnací síla změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku je financován Evropskou unií a realizuje jej Člověk v tísni. Tento regionální projekt byl zahájen v roce 2020 v Arménii, Gruzii a Moldavsku a bude pokračovat až do roku 2022.


Autor: PIN

Související články