“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“ říká zástupkyně skupiny pro ochranu myanmarských dětí

Publikováno: 10. 2. 2017 Doba čtení: 4 minuty
“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“ říká zástupkyně skupiny pro ochranu myanmarských dětí
© ČvT archiv

Všude kolem nás pokřikují děti. Některé si hrají si a jiné zvědavě sledují, kdo je to přišel do místní komunitní školky navštívit. Jsme v okrsku Oak Sat na sever od druhého největšího města Myanmaru jménem Mandalay, kde se setkali členové Skupiny pro ochranu dětí ve svých charakteristických žlutých tričkách se zástupci místních komunit. Občas nakouknou i někteří zvědaví chlapci.

Skupinu pro ochranu dětí v Oak Sat (Child Protection Group - CPG) založila díky podpoře Evropská unie a České rozvojové agentury v dubnu 2016 organizace Člověk v tísni. Její členové jsou školeni, jak řešit problematiku ochrany dětí v místní komunitě. Každý měsíc se setkávají až s 200 rodinami a seznamují rodiče či pěstouny se základními právy dětí, se zákony na ochranu dětí v Myanmaru a s tím, jak rozpoznat a reagovat na zneužívání dětí ve svém okolí.

„Než vznikla naše skupina, tak zde ke zneužívání dětí docházelo. Byla jsem z toho znechucená, ale nic jsem s tím nemohla dělat. Většina případů se vyřešila výhružkami nebo úplatky a nejzranitelnější lidé byli i nadále utlačováni,“ říká 29letá Wutye Win Naing, která je jednou z devíti členů CPG. „Po založení skupiny jsme prošli školením. Teď už vím, jak rozpoznat případy zneužívání i jakou pomoc bude dítě potřebovat. Rodině dokážu zprostředkovat i právníka, který si nenárokuje žádný honorář,“ dodává.

Členové skupiny mění chování svého okolí

Každý člen CPG má ve skupině svou roli a konkrétní zodpovědnost. Wutye Win Naing má na starosti audit malých grantů. „Navíc ještě doprovázím dvě oběti zneužívání k soudu a poskytuji jim podporu. Pomáháme jim například uhradit náklady na dopravu. Jiní kolegové zas pracují přímo s rodinami,“ vysvětluje Wutye. Hlavním cílem je zvýšit povědomí o problematice špatného zacházení s dětmi a změnit přístup lidí v nejbližším okolí. „Jedna moje sousedka bila své dítě každý den. Jakmile zjistila, že jsem členkou skupiny na ochranu dětí, přestala ho bít alespoň přede mnou. Veliká část komunity na nás spoléhá, protože vědí, že místním dětem skutečně pomáháme,“ dodává.

#~gallery-1430~#

V méně závažných případech mohou členové CPG poskytnout rodinám obětí finanční podporu. Závažnější případy jsou složitější a některé se stále řeší. „Když jde o vážný případ, setkáme se s rodinou a zjistíme, zda mají o naši pomoc zájem. Později se sejde celá naše skupina, kde projednáme, co můžeme pro danou rodinu udělat. Pokud potřebují právní pomoc, předáme případ právníkovi a koordinujeme věci spolu s ním. Například také sbíráme důkazové materiály,“ říká Wutye. Její skupina pomáhá ve dvou případech, které ještě nebyly uzavřeny. „Řešíme jeden rok starý případ. Oběti byly čtyři roky a násilníkem byl mnich. Bohužel zde došlo k úplatku a my tuto kauzu nevyhráváme. Pachatel půjde do vězení pouze na dva roky. Tak by to nemělo být. Druhý otevřený případ se týká pokusu o zneužití dítěte,“ dodává.

Přímá pomoc dětem a spolupráce s autoritami

Pro Wutye je hlavní přínos projektu Člověka v tísni zaměřeného na ochranu dětí jasný. „Podobné aktivity často podporují pouze rozvoj dětí. Věnují se jejich rehabilitaci nebo sociální podpoře, ale vůbec se nezabývají případy zneužitých dětí. Nekontaktují právníky ani nejdou k soudu. Takže je pro nás opravdu velmi dobrá zkušenost, když máme příležitost zabývat se těmito typy případů,“ pokračuje Wutye.

Přestože se některé kauzy vyřešit nepodařilo, členové CPG za sebou mají alespoň dílčí úspěchy. „Lidé si naší práce váží a důvěřují nám. V minulosti tu nebyla tak silná podpora komunity. Pro ostatní je naše práce jakousi garancí, že v místní komunitě už ke zneužívání dětí znovu nedojde,“ říká Wutye.

Člověk v tísni založil organizované skupiny na ochranu dětí ve 30 komunitách a 30 klášterních školách ve třech regionech Myanmaru. Skupiny tvoří 15 až 30 dobrovolníků, jejichž hlavním cílem je zvýšit povědomí o ochraně dětí v komunitě a klášterních školách. Mezi další důležité aktivity patří oznamovaní vážných případů místním autoritám, pokrývání nákladů spojených s vedením případu a řešení méně závažných případů přímo na místě. CPG také vytvářejí a zavádějí pravidla na ochranu dětí přímo ve vesnici, kde například popisují, jak postupovat, když je nějaké dítě v ohrožení. Dále se snaží spolupracovat s místními autoritami, které jsou podle místního zákona o dětech zodpovědné za jejich bezpečí.

Člověk v tísni vnímá myanmarské děti jako budoucnost celé země, proto je jejich podpora v místních komunitách tak důležitá. „Ochrana zdejších dětí je zásadní. Máme dobré výsledky a věřím, že naše zkušenosti využijí naši nástupci a po nich i další mladší generace,“ říká Wutye a dodává, jak projekt ovlivnil i její osobní život. „Mám malou dceru. Nyní už vím, jak ji ochránit. V případě potřeby bych jí dokázala poskytnout psychologickou pomoc nebo poradit, na koho se dál obrátit,“ dodává Wutye, pro kterou je bezpečné prostředí a zázemí pro děti největším přínosem pro místní komunitu.

Autor: Christine Panwai, Petr Štefan (People in Need)

Související články