Zveme Vás na 2. ročník konference S asistenty k lepší škole

Zveme Vás na 2. ročník konference S asistenty k lepší škole

Vzdělávací program Varianty vás zve na druhý ročník konference S asistenty k lepší škole. Konference se bude konat 22. října 2019 od 9:30 do 16 hod. v Centru současného umění DOX v Praze a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol.

Kapacita na konferenci je omezená, hlaste se prosím na odkaze zde. Pozvánku najdete tady.

Účastnický poplatek je 200,- Kč (splatný po závazné registraci, je nevratný).

Konference se koná díky podpoře Nadace České spořitelny.


Program konference:

Moderuje Veronika Sedláčková.

8:30 - 9:30 registrace

Dopolední blok:

9:30 - 9:45 Zahájení

Michal Kučerák, Centrum současného umění DOX

Tomáš Habart, Vzdělávací program Varianty

Zástupce Nadace České spořitelny

9:45 - 10:05 Představení výzkumu Asistent pedagoga jako case manager při podpoře školní úspěšnosti žáků

- Mgr. Alexandra Petrů, Vzdělávací program Varianty - spol. Člověk v tísni, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

10:05 - 10:50 Asistenti pedagoga ve Finsku: jejich role při podpoře učení žáků

- Susanna Bäckman, respektovaná učitelka, ředitelka školy a konzultantka v oblasti vzdělávání z Finska

11:00 - 12:10 Panelová diskuze: Role asistenta pedagoga při zvyšování školní úspěšnosti žáků

- Mgr. Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11

- Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, Ministerstvo práce a sociálních věcí

- Ing. Dana Pražáková, PhD., vedoucí kanceláře ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce 

- Petra Kovalová, asistentka pedagoga, ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem

- zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v jednání

12:10 - 13:00 Přestávka na oběd

Workshopy:

V odpoledním bloku proběhnou workshopy ve dvou blocích. Můžete se zúčastnit jednoho workshopu v prvním bloku a jednoho workshopu ve druhém bloku.

1. blok - 13:00 - 14:20:

- A) Asistent pedagoga jako case manager při řešení obtížných situací žáků a jejich rodin (Mgr. Alexandra Petrů)

- B) Učitelé, asistenti pedagoga a jejich podíl na utváření klimatu ve třídě (Mgr. Martina Habrová) - kapacita workshopu je již naplněna, hlaste se prosím na jiné workshopy v tomto bloku

- C) Práce s žáky s ADHD (Mgr. Markéta Dobiášová) - kapacita workshopu je již naplněna, hlaste se prosím na jiné workshopy v tomto bloku

- D) Metodické vedení asistentů pedagoga (Mgr. Petra Čížková, Dis.)

- E) Role komunikace v práci asistenta pedagoga (Mgr. Lucie Pivoňková)

- F) Etická dilemata v práci asistenta pedagoga (doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.)

2. blok - 14:40 - 16:00:

- G) Metoda filozofie pro děti - jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci (Mgr. Veronika Endrštová) - kapacita workshopu je již naplněna, hlaste se prosím na jiné workshopy v tomto bloku

- H) Panenky s příběhem - práce s metodou Persona Dolls (Mgr. Šárka Popelková, Mgr. Petra Skalická)

- I) Obtížné situace v práci asistentů, psychohygiena a zvládání stresu (Mgr. Martina Habrová) - kapacita workshopu je již naplněna, hlaste se prosím na jiné workshopy v tomto bloku

- J) Základní pojetí profese asistenta pedagoga a jeho legislativní souvislosti - v otázkách a odpovědích (PhDr. Zbyněk Němec, PhD.) - kapacita workshopu je již naplněna, hlaste se prosím na jiné workshopy v tomto bloku

- K) Etická dilemata v práci asistenta pedagoga (doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.)

- L) Asistent pedagoga jako case manager při řešení obtížných situací žáků a jejich rodin (Mgr. Alexandra Petrů)


Anotace workshopů:

A. Asistent pedagoga jako case manager při řešení obtížných situací žáků a jejich rodin

Lektorka: Alexandra Petrů, program Varianty - spol. Člověk v tísni, Univerzita J. E. Purkyně

Obtížné situace žáků a jejich rodin, respektive jejich řešení, se ukazují jako klíčové pro posilování školní úspěšnosti dítěte. Ve školním prostředí se potkáváme s různou mírou naplňování potřeb dítěte (potřeby v oblasti vztahů, bezpečí, zdraví, výchovy, učení se, chování, materiálního zajištění). Naplňování role související s řešením obtížných situací, proto může vyvolávat spoustu otázek, na které se v průběhu workshopu zaměříme a pokusíme se je zodpovědět.

Jakým způsobem se asistentů pedagoga dotýká různá míra naplňování potřeb dětí a jejich rodin? S jakými situacemi se v oblasti naplňování potkávají asistenti pedagoga nejčastěji? Jakým způsobem je řeší? Jaké existují jiné alternativy podpory dětí a jejich rodin? Co a kdo asistentům pedagoga dává legitimitu je řešit? Na co narážejí? Jaké jsou jejich možnosti, limity, hranice?

B. Učitelé, asistenti pedagoga a jejich podíl na utváření klimatu ve třídě kapacita workshopu je již naplněna

Lektorka: Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka, psychoterapeutka, mentorka

Třídní klima má vliv na postavení dětí. Pokud je toto postavení negativní, může to mít zásadní vliv na školní výkony dětí a na jejich prožívání situací ve škole. Během workshopu se dozvíte, jakým způsobem lze pozitivně ovlivňovat třídní klima a jaké nástroje mají v rukou učitelé i asistenti pedagoga .

C. Práce s žáky s ADHD - kapacita workshopu je již naplněna

Lektorka: Markéta Dobiášová, vedoucí tréninku a lektorka v oblasti sociálních a emočních dovedností pro hyperaktivní a neklidné děti

V rámci workshopu se účastníci spolu s lektorkou zaměří na typické projevy žáků s ADHD optikou toho, jak je chápat a jak na ně v rámci školního prostředí správně reagovat. Součástí workshopu bude také ukázka funkčních motivačních plánů pro děti s ADHD a diskuze nad příklady z dlouholeté praxe lektorky.

D. Metodické vedení asistentů pedagoga

Lektorka: Petra Čížková, vedoucí asistentka pedagoga na ZŠ Ladova v Litoměřicích

Co nás vedlo k vytvoření pracovní pozice „hlavní asistentky pedagoga“? Co tato pozice obnáší a čím je přínosná nejen pro asistenty pedagoga, ale i pro další pedagogické pracovníky ve škole? Proč jsme se rozhodli vytvořit portfolia žáků? Jaké má vynaložené úsilí dopady? To jsou otázky, o kterých budeme na workshopu diskutovat.

E. Role komunikace v práci asistenta pedagoga

Lektorka: Lucie Pivoňková, program Varianty - společnost Člověk v tísni

Pro spolupráci asistenta s pedagogem existuje jen málo závazných a návodných pokynů. Klíčovým prvkem jejich spolupráce je jejich vzájemná komunikace. Během workshopu se budeme věnovat tomu, jak komunikační prostředky co nejlépe využívat ve prospěch pedagoga, asistenta a zejména dětí ve třídě.

F. Etická dilemata v práci asistenta pedagoga

Lektor: Peter Brnula, FSE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ještě stále neukotvená pozice asistentů pedagoga v systému českého školství s sebou přináší pro asistenty řadu momentů, ve kterých si nejsme jisti, jakým způsobem se chovat, jednat, rozhodovat. Každá z pomáhajících profesí má definován svůj Etický kodex pracovníků, ke kterému se může vztahovat. Asistenti pedagoga, jako profese, však žádný etický kodex nemá. Co je pro ně etické jednání? Jaké hodnoty vyznávají? Kdy a v jakých situacích se dostávají do úzkých? Co by potřebovali? Pojďme se na otázky profesní etiky podívat zblízka a pokusme se vytvořit doporučení posouvající tuto profesi dále.

G. Metoda Filozofie pro děti - jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci - kapacita workshopu je již naplněna

Lektorka: Veronika Endrštová, vzdělávací program Varianty - společnost Člověk v tísni)

Během tohoto interaktivního workshopu budou účastníkům představeny hlavní principy Filozofie pro děti: Jak začlenit do výuky fyzické aktivity, pomocí nichž zapojíme co největší počet dětí a které přimějí každé dítě, aby se vyjádřilo? Jak vytvořit otázky, které vzbudí co největší zvědavost, názorové pnutí a stanou se zásadní výzvou pro diskutující? Jak ustoupit z vedení diskuze tak, aby děti mohly rozvinout svou samostatnost při tvorbě názorů?

Představení proběhne prostřednictvím metod, které lze následně využít přímo ve výuce. Účastníci se dozvědí, jak je možné využívat Filozofii pro děti v různých předmětech nebo v samostatných hodinách, a porozumí tomu, proč je tato metoda účinná při rozvoji nadaných dětí i při podpoře dětí, které samy sebe nevidí jako úspěšné ve škole.

H. Panenky s příběhem - výuková metoda Persona Dolls

Lektorky: Šárka Popelková, učitelka 1. stupně ZŠ Kunratice, Petra Skalická - Vzdělávací program Varianty - společnost Člověk v tísni

Panenky s osobností neboli Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, jež se špatně vysvětlují. Panenky přicházejí do kolektivu dětí, sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému jazyku. Na workshopu se seznámíte s cíli metody, a s tím, jak lze metodu Persona Dolls začlenit do práce s dětmi v mateřské škole nebo v 1.-3. třídě základní školy. Dozvíte se, jaká témata pomáhá metoda Persona Dolls při práci s dětmi rozvíjet.

I. Obtížné situace v práci asistentů pedagoga, psychohygiena a zvládání stresu - kapacita workshopu je již naplněna

Lektorka: Martina Habrová, speciální pedagožka, psychoterapeutka, mentorka

Profese asistenta pedagoga klade na pracovníky specifické nároky, které vyžadují zvýšenou podporu. Každý z nás má jiné strategie zvládání zátěžových situací. To, co může být pro každého přínosem, je schopnost být vnímavý ke svým vlastním potřebám, umět podpořit sám sebe a také si říci o pomoc tam, kde už sám nestačí. Během workshopu se seznámíte s některými postupy a technikami, které vám mohou pomoci náročné situace lépe zvládat.

J. Základní pojetí profese asistenta pedagoga a jeho legislativní souvislosti - v otázkách a odpovědích - kapacita workshopu je již naplněna

Lektor: Zbyněk Němec, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, lektor kurzů pro asistenty pedagoga pořádaných Nová škola o.p.s.

Workshop je zaměřen na základní pojetí profese asistenta pedagoga a očekávanou náplň práce asistentů - tato témata jsou ve workshopu pojednána s důrazem na prostor, který asistentům pro praxi vymezují zákony (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících) a další závazné normy (zejm. vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Lektor vychází ze zkušenosti s dotazy asistentů a učitelů, které zodpovídá v internetové poradně na webu www.asistentpedagoga.cz


Autor: Nikola Páleníčková