Člověk v tísni  O nás

O nás

logo člověk v tísni

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracujeme a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.

Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.

Čtěte více

Člověk v tísni v číslech

Člověk v tísni v číslech

Hledáte podklady pro seminární práci nebo chcete zjistit, kolik pomoci jsme poslali do konkrétního regionu?

Grafy a statistiky

Dárci a partneři

Dárci a partneři

Jen s vaší podporou můžeme pomáhat potřebným. Děkujeme vám za to. Tyto firmy a jednotlivci podporují naši práci.

Seznam dárců a partnerů Člověka v tísni

Tiskové zprávy

Středoškoláci budou volit do Evropského parlamentu

Středoškoláci budou volit do Evropského parlamentu

24. dubna 2014

V pondělí a v úterý 28. a 29. dubna proběhnou na 269 středních školách studentské volby. Středoškoláci budou volit politické strany, které kandidují do Evropského parlamentu, a volby si tak vyzkoušejí ještě před volbami reálnými.  „Řádné volby do Evropského parlamentu se v České republice dlouhodobě netěší velké pozornosti voličů; evropská témata jsou veřejnosti zprostředkovávána často velmi odtažitě, nedůsledným, zkreslujícím a zavádějícím způsobem. Věřím, že Studentské volby do Evropského parlamentu pomohou dostat tato témata do běžné školní výuky. A přispějí k tomu, že se nad nimi mladí lidé budou více zamýšlet a diskutovat o společné Evropě s větší znalostí věci a s vědomím vlastní spoluzodpovědnosti za její budoucnost,“ říká Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, který inicioval první studentské volby v roce 2010. Studentské volby jsou vzdělávacím projektem, který mladé lidi seznamuje s fungováním volebního systému a základními demokratickými principy a zásadami. Zájem o zapojení do tzv. voleb „nanečisto“ neprojevují pouze pedagogové, ale také studenti. „Žáci se mě neptají, jestli budou mít během voleb volno, jak by se dalo očekávat, ale zajímají se, kdo bude ve volební komisi, protože právě účast ve volební komisi je mezi nimi velkým trhákem a mladí lidé ji berou velmi odpovědně,“ říká učitelka dějepisu, společenských věd a francouzštiny Renata Trtíková z nymburského gymnázia. Vzdělávací aspekt studentských voleb se na řadě škol kromě samotného hlasování odráží také ve výuce. Zejména vyučující občanské výchovy se s použitím výukových materiálů, které pro ně Jeden svět na škole připravuje, věnují tématu voleb v hodinách, a studenti se tak zapojují do dialogu o správě věcí veřejných, který v nich podporuje smysl pro občanskou angažovanost. V neposlední řadě studentské volby také seznamují širokou veřejnost s volebními preferencemi mladých lidí. Všem přihlášeným školám zaslali organizátoři příručku obsahující informační texty o fungování a volebním systému Evropského parlamentu, schematický přehled významných institucí EU, reakci na některé zkreslující výroky o EU či výběr příležitostí, které mladým lidem přináší členství České republiky v EU; v závěrečné části jsou zařazeny návrhy aktivit do hodin pro pedagogy. Školy rovněž obdržely volební lístky se jmény jednotlivých politických stran kandidujících do Evropského parlamentu a plakáty pro propagaci voleb. Studentské volby do Evropského parlamentu jsou v pořadí již pátými volbami, které Člověk v tísni organizuje. Před čtyřmi lety, kdy se studentské volby konaly na školách poprvé, se otevřela bouřlivá debata o jejich legitimitě a smysluplnosti. Přestože mnohé odmítavé reakce postupem doby odezněly a studentské volby se jakožto vzdělávací projekt staly běžnou součástí výuky na některých středních školách, projekt stále přináší řadu otázek do diskuse. Proto dnes, 24. dubna, pořádáme od 19:00 v Langhansu – Centru Člověka v tísni v Praze debatu pro veřejnost a pedagogy s organizátory projektu v České republice a s odborníky z oblasti školství a vzdělávání. Výsledky Studentských voleb do Evropského parlamentu budou zveřejněny 29. dubna 2014 okolo 18:00. Zpracovávat je bude nezávislá výzkumná agentura Millward Brown. Více informací ke Studentským volbám do Evropského parlamentu 2014 naleznete na www.jsns.cz/volby. Výsledky z předchozích voleb na školách jsou k dispozici na webu jsns.cz.   Kontakty: Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách777 787 930, karel.strachota@jsns.cz   Studentské volby do Evropského parlamentu 2014 jsme uskutečnili ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR:      


Nabízejí falešnou naději na oddlužení

Nabízejí falešnou naději na oddlužení

23. dubna 2014

Plzeň (22. dubna 2014) - Společnost Člověk v tísni v Plzeňském kraji pomáhá lidem, kteří mají problémy s dluhy a snaží se také upozorňovat na aktivity „šmejdů“, kteří se rozhodli vydělávat na cizím neštěstí a založili si svůj „byznys“ právě na dluzích. Na některé z nich se organizace zaměřila ve své analýze oddlužovacích společností v Plzeňském kraji. Klatovský deník využil informací analýzy a minulý týden otiskl článek, ve kterém své čtenáře informoval o aktivitách JUDr. Jakubčíkové a paní Michelové. „Článek zahrnoval i reakce obou dam, které obsahují nepravdivé informace. Vnímáme jako potřebné i nadále varovat obyvatele kraje před škodlivými praktikami nejen těchto obchodnic s falešnou nadějí a poukázat na nepravdivá tvrzení uvedená v článku,“ komentuje situaci Aleš Kavalír, ředitel pobočky společnosti Člověk v tísni.


Nominujte mladé lidi na cenu za občanskou aktivitu

Nominujte mladé lidi na cenu za občanskou aktivitu

10. dubna 2014

Vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni vyhlašuje tento rok poprvé Cenu Gratias Tibi pro mladé lidi, kteří pozitivně ovlivňují život v komunitě nebo celé společnosti. Laureáti získají studijní pobyt v Norsku a budou se tak moci seznámit s životem a občanskými aktivitami svých vrstevníků.  „Budou oceněni mladí lidé, kteří se zajímají o dění ve společnosti, mají chuť a vůli měnit věci okolo sebe a skutečně to dělají. Prostřednictvím Ceny Gratias Tibi chceme zviditelnit zdařilé projekty a motivovat tak další mladé lidí k podobným občanským aktivitám. A také ukázat, že popisování nejmladší generace coby pasivních, povrchních individualistů, kteří se chtějí jen bavit a užívat si, je zažitý stereotyp,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni. Mezi nominovanými počiny na www.gratiastibi.cz je kromě projektů zaměřených na rozvoj a zlepšení místa, kde mladí lidé žijí, také mnoho aktivit směrovaných na mezigenerační setkávání a pomoc seniorům. Žáci ze ZŠ a MŠ Josefův Důl v Libereckém kraji se svým projektem „Nejste nám lhostejní“ rozvíjejí vztahy mezi staršími a mladšími lidmi z obce. Za účasti občanů byla vybudována přírodní učebna u školy, která má výukový charakter a kde se rovněž konají společné akce pro obyvatele obce. Na začátku tohoto roku uspořádali žáci kreativní dílny pro seniory, v nichž budou i nadále pokračovat. Na podporu tohoto programu sehnali žáci finanční podporu od několika partnerů ve výši přes 100 tis. Kč. Na jižní Moravě zase žáci ze ZŠ Deblín pořádají akce pro seniory v Domově sv. Alžběty v Žernůvce. Chystají pro ně aktivity, které s nimi pak ve svém volném čase absolvují: turnaj v kuželkách, hrací odpoledne s vědomostními hrami, rozhovory se seniory o jejich životě, dětství a zkušenostech s totalitou. Ve svých činnostech chtějí pokračovat a v současné době připravují velikonoční dílničky nebo čtecí dopoledne. „Přijde mi smutné, když si na seniory všechny školy vzpomenou jen na Vánoce nebo Velikonoce. Proto se jim věnujeme pravidelně. Například povídání si otevřeně o jejich životech se líbilo nejen mně, ale i klientům. Beru to jako obrovskou zkušenost do života, protože v budoucnu budeme vědět, jak se chovat ke starším lidem a jak s nimi navázat přátelský vztah,“ říká žákyně 6. třídy Kristýna Sedláčková, která společně se svými spolužáky pořádá akce pro seniory pravidelně každý měsíc. Pozadu nezůstávají ani ostatní regiony, třeba ve středních Čechách studenti benešovského gymnázia uspořádali benefiční koncert na podporu tamějšího Centra terénních zdravotních a sociálních služeb RUAH poskytující hospicovou péči. Vybrali přes 16 tis. Kč na vstupném, které společně s dalšími 50 tis., které získali při komunikaci se sponzory, darovali ředitelce centra. Studentský tým benešovského gymnázia již připravuje další akce na jaro. Cena Gratias Tibi bude udělována ve třech kategoriích: mladým lidem ve věku žáků základní školy, mladým lidem ve věku středoškoláků a mladým lidem do 30 let. Nominovat jednotlivce a skupiny v jednotlivých kategoriích přes on-line formulář může do 1. května 2014 kdokoliv z řad veřejnosti - jednotlivec, organizace, zájmový klub, oddíl, škola. Odborná porota, v níž zasednou zástupci partnerů, médií a další významné osobnosti společenského života, poté vybere laureáty z každé kategorie. Slavnostní vyhlášení ceny Gratias Tibi proběhne 2. června 2014 v pražském kině Lucerna. Více informací, stejně jako nominační formulář a nominované projekty, naleznete na webu www.gratiastibi.cz.  Cenu Gratias Tibi vyhlašuje společnost Člověk v tísni, vzdělávací program Jeden svět na školách. Partnery jsou Centrum občanského vzdělávání, EDUin, Fond Otakara Motejla, Nadace Via a Velvyslanectví Norského království v Praze.   Kontakt: Karel Strachota – ředitel programu Jeden svět na školách226 200 429, 777 787  930, karel.strachota@jsns.cz Bohumila Beranová – mediální koordinátorka, PR222 350 829, 734 428 395, bohumila.beranova@jsns.cz  


V Kongu vyrostly dvě školy pro 600 dětí, cihly vyráběli vesničané

V Kongu vyrostly dvě školy pro 600 dětí, cihly vyráběli vesničané

10. dubna 2014

Praha, Bunyakiri (10. dubna 2014) – Ve vesnicích Cihombehombe a Makutanu na východě Demokratické republiky Kongo se 600 dětí učí v nových komunitních školách, které si zdejší lidé postavili sami s podporou Člověka v tísni (ČvT) a dvou českých soukromých dárců. Zděné školní budovy mají po šesti třídách a konžští školáci v nich usedají do nových lavic a používají nové tabule, učebnice, tužky nebo nástěnné mapy pro zeměpis a biologii. Poblíž také vyrostly nové toalety.


Migrace není pro Evropu hrozbou a Česko by nemělo být černým pasažérem, shodli se eurokandidáti

Migrace není pro Evropu hrozbou a Česko by nemělo být černým pasažérem, shodli se eurokandidáti

9. dubna 2014

Praha, 9. 4. 2014 – „Neměli bychom být černým pasažérem Evropské unie,“ řekl lídr kandidátky do Evropského parlamentu za KDU-ČSL Pavel Svoboda k tématu společné zodpovědnosti za řešení uprchlické situace na jižních hranicích EU. „Benefitujeme z toho, že vnější hranici chrání někdo za nás. Měli bychom také participovat na ochraně vnější hranice, a ne být černým pasažérem,“ řekl Svoboda na debatě Mezinárodní migrace a Evropská unie, kterou uspořádal Člověk v tísni před volbami do Evropského parlamentu. Pomoc se má podle něj týkat například sdílení finančních nákladů.


Všechny tiskové zprávy

Středoškoláci budou volit do Evropského parlamentu

Středoškoláci budou volit do Evropského..

24. dubna 2014
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Článek
Nominujte mladé lidi na cenu za občanskou aktivitu

Nominujte mladé lidi na cenu za občanskou..

10. dubna 2014
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Článek
Midi Lidi a Kyklos Galaktikos podpoří All inclusive school festival 2

Midi Lidi a Kyklos Galaktikos podpoří All..

Od: 23.04.2014 12:58
Praha
Sociální práce;

Kalendář

Nabízejí falešnou naději na oddlužení

Nabízejí falešnou naději na oddlužení

23. dubna 2014
Plzeň
Sociální práce;

Článek
Rozvojová pomoc České republiky má smysl

Rozvojová pomoc České republiky má smysl

23. dubna 2014
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
VÝSTAVA PORTRÉTŮ - DOMA

VÝSTAVA PORTRÉTŮ - DOMA

Od: 22.04.2014 16:42

Kalendář

Rozvojová pomoc České republiky má smysl

Rozvojová pomoc České republiky má smysl

23. dubna 2014
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek
Nabízejí falešnou naději na oddlužení

Nabízejí falešnou naději na oddlužení

23. dubna 2014
Plzeň
Sociální práce;

Článek
Skutečný dárek v J. Súdánu – už více než 1000 koz

Skutečný dárek v J. Súdánu – už více než..

22. dubna 2014
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Článek

Patří politika do škol?

Patří politika do škol?

17. dubna 2014
Česká republika;
Vzdělání a osvěta;

Článek
Dva obrázky z českých zápisů

Dva obrázky z českých zápisů

16. dubna 2014
Vzdělání a osvěta;

Článek
Výstava byla zahájena!

Výstava byla zahájena!

16. dubna 2014
Chomutov
Sociální práce;

Článek

Skutečný dárek - štastní majitelé koz v Jižním Súdánu

Skutečný dárek - štastní majitelé koz v..

22. dubna 2014
Jižní Súdán;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Jeden svět Brusel 2014

Jeden svět Brusel 2014

22. dubna 2014
Barma/Myanmar; Bělorusko; Kuba; Libye; Rusko; Sýrie; Ukrajina;
Lidská práva;

Galerie
Pomoc veterinářům v Kambodži

Pomoc veterinářům v Kambodži

14. dubna 2014
Kambodža;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie

Příběh stavby školy v DR Kongo

Příběh stavby školy v DR Kongo

9. dubna 2014
DR Kongo;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
škola v Sorge - první fotografie z místa

škola v Sorge - první fotografie z místa

9. dubna 2014
Etiopie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Galerie
Profile Photos

Profile Photos

25. března 2014

Galerie

Člověk v tísni pomáhá v Arménii

Člověk v tísni pomáhá v Arménii

16. dubna 2014
Arménie;
Humanitární a rozvojová pomoc;

Video
Situace v Aleppu

Situace v Aleppu

10. února 2014

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Utajené disciplíny!

Utajené disciplíny!

26. ledna 2014

Video

Sýrie – země před válkou

Sýrie – země před válkou

Od: 16.04.2014 13:36
Sýrie;
Humanitární a rozvojová pomoc; Langhans; Vzdělání a osvěta;

Kalendář
VÝSTAVA PORTRÉTŮ - DOMA

VÝSTAVA PORTRÉTŮ - DOMA

Od: 22.04.2014 16:42

Kalendář
Midi Lidi a Kyklos Galaktikos podpoří All inclusive school festival 2

Midi Lidi a Kyklos Galaktikos podpoří All..

Od: 23.04.2014 12:58
Praha
Sociální práce;

Kalendář

Více novinek Odběr novinek

Kalendář

Další akce


Pracovní příležitosti

Další pracovní příležitostiKontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 226 200 400
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 437

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/