© Foto: Tereza Hronová

Pomáháme lidem v nouzi - ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby.

Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v devadesátých letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Jak se liší humanitární a rozvojová pomoc

  • Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof postavit se opět na vlastní nohy.
  • Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet.

Na humanitární aktivity často navazujeme rozvojovými projekty tak, abychom pomohli předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.

Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve 22 zemích a v 15 z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací, které se zabývají humanitární pomocí a rozvojovými projekty. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politiků i široké veřejnosti v Evropě.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Souvislosti

Aktuality

Další články