Humanitární a rozvojová pomoc

Humanitární a rozvojová pomoc

Pomáháme lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Naše společnost na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.


Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Souvislosti

Inovace v komunikaci

Inovace v komunikaci

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Naše vize a hodnoty

Naše vize a hodnoty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Novinky

Na severozápadě Sýrie pomáháme lidem s přípravou na zimu

Na severozápadě Sýrie pomáháme lidem s přípravou na zimu

Ochrana klimatu pomůže snížit počet hladovějících lidí, říká studie Global Hunger Index

Ochrana klimatu pomůže snížit počet hladovějících lidí, říká studie Global Hunger Index

Prohlášení nevládních organizací o dopadu ozbrojeného konfliktu na civilní obyvatelstvo v severovýchodní Sýrii

Prohlášení nevládních organizací o dopadu ozbrojeného konfliktu na civilní obyvatelstvo v severovýchodní Sýrii

Tomáš Kocian pro Seznam Zprávy: Turecký vpád do severovýchodní Sýrie může zasáhnout až půl milionů lídí

Tomáš Kocian pro Seznam Zprávy: Turecký vpád do severovýchodní Sýrie může zasáhnout až půl milionů lídí

Člověk v tísni kvůli bojům přerušil pomoc lidem na severovýchodě Sýrie

Člověk v tísni kvůli bojům přerušil pomoc lidem na severovýchodě Sýrie

Postavili jsme studny pro děti i vnitřní uprchlíky v Etiopii

Postavili jsme studny pro děti i vnitřní uprchlíky v Etiopii

Další články