Humanitární a rozvojová pomoc

Pomáháme lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Naše společnost na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.

Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Souvislosti

Inovace v komunikaci

Inovace v komunikaci

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Naše vize a hodnoty

Naše vize a hodnoty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Novinky

Obrazem: V severozápadní Sýrii se lidé vydávají na cestu do neznáma

Obrazem: V severozápadní Sýrii se lidé vydávají na cestu do neznáma

Raketové útoky ho vyhnaly z domova. “Přikryl jsem své tři děti a modlil jsem se, aby se neprobudily,” vypráví Haitham, syrský humanitární pracovník.

Raketové útoky ho vyhnaly z domova. “Přikryl jsem své tři děti a modlil jsem se, aby se neprobudily,” vypráví Haitham, syrský humanitární pracovník.

 Lidé v jihozápadní Etiopii už nemusejí chodit pro čistou vodu daleko

Lidé v jihozápadní Etiopii už nemusejí chodit pro čistou vodu daleko

Jak bojujeme s podvýživou v DR Kongo?

Jak bojujeme s podvýživou v DR Kongo?

ČT Horizont: Přemnožená sarančata mohou způsobit hlad ve východní Africe

ČT Horizont: Přemnožená sarančata mohou způsobit hlad ve východní Africe

Svědectví ze severozápadní Sýrie:  „Nejhorší věc, jakou si člověk může představit, je opustit svůj domov,

Svědectví ze severozápadní Sýrie: „Nejhorší věc, jakou si člověk může představit, je opustit svůj domov," říká Ahmad

Další články