Humanitární a rozvojová pomoc

Pomáháme lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Naše společnost na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.

Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Souvislosti

Inovace v komunikaci

Inovace v komunikaci

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Naše vize a hodnoty

Naše vize a hodnoty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Novinky

Prohlášení nevládních organizací k výsledkům jednání Rady bezpečnosti OSN

Prohlášení nevládních organizací k výsledkům jednání Rady bezpečnosti OSN

Otázky pro Člověka: Zuzana Břehová o tom, jak se pracuje v zemi, kde probíhá občanská válka

Otázky pro Člověka: Zuzana Břehová o tom, jak se pracuje v zemi, kde probíhá občanská válka

Dvě ženy, dva příběhy vysídlených rodin v Afghánistánu

Dvě ženy, dva příběhy vysídlených rodin v Afghánistánu

1294: Čtyřciferný dárek pro zemědělské oblasti v Kambodži

1294: Čtyřciferný dárek pro zemědělské oblasti v Kambodži

Volání ze Sýrie: Přeshraniční pomoc je nepostradatelná a musí pokračovat

Volání ze Sýrie: Přeshraniční pomoc je nepostradatelná a musí pokračovat

Bojujeme s podvýživou v DR Kongo

Bojujeme s podvýživou v DR Kongo

Další články