Humanitární a rozvojová pomoc

Pomáháme lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Naše společnost na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.

Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Souvislosti

Inovace v komunikaci

Inovace v komunikaci

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Naše vize a hodnoty

Naše vize a hodnoty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Novinky

iRozhlas.cz: Tisíce Arménů prchají z Náhorního Karabachu. Humanitární pomoc jim zajišťuje i Člověk v tísni

iRozhlas.cz: Tisíce Arménů prchají z Náhorního Karabachu. Humanitární pomoc jim zajišťuje i Člověk v tísni

„Než jsem se stačil rozběhnout k přátelům, sesuv půdy mě smetl na zem.

„Než jsem se stačil rozběhnout k přátelům, sesuv půdy mě smetl na zem."

Krize uprostřed krize: Boj s COVID-19 v Iráku nekončí a naše práce pokračuje

Krize uprostřed krize: Boj s COVID-19 v Iráku nekončí a naše práce pokračuje

Pomáháme v Mali v boji proti COVID-19

Pomáháme v Mali v boji proti COVID-19

Člověk v tísni dál pomáhá lidem, kteří uprchli před konfliktem v Náhorním Karabachu

Člověk v tísni dál pomáhá lidem, kteří uprchli před konfliktem v Náhorním Karabachu

Sesuv půdy jej připravil o ženu, domov a veškerý majetek. Krishna Bahadur zůstal se svým zraněným synem sám

Sesuv půdy jej připravil o ženu, domov a veškerý majetek. Krishna Bahadur zůstal se svým zraněným synem sám

Další články