Humanitární a rozvojová pomoc

Pomáháme lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Naše společnost na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.

Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Souvislosti

Inovace v komunikaci

Inovace v komunikaci

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Naše vize a hodnoty

Naše vize a hodnoty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Novinky

Člověk v tísni podporuje Afghánce vysídlené kvůli násilí i přírodním katastrofám

Člověk v tísni podporuje Afghánce vysídlené kvůli násilí i přírodním katastrofám

Zima přichází: Život v Sýrii aneb stěhování z místa na místo

Zima přichází: Život v Sýrii aneb stěhování z místa na místo

Inkluzivní výukový prostor pro všechny

Inkluzivní výukový prostor pro všechny

Voda pro Afriku pomůže letos už podesáté

Voda pro Afriku pomůže letos už podesáté

Systém včasného varování používá v Kambodži 93 000 lidí ve 21 provinciích

Systém včasného varování používá v Kambodži 93 000 lidí ve 21 provinciích

Spolupráce v oblasti zdraví a výživy pomáhá tisícům lidí v DR Kongo

Spolupráce v oblasti zdraví a výživy pomáhá tisícům lidí v DR Kongo

Další články