Humanitární a rozvojová pomoc

Pomáháme lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Naše společnost na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.

Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Souvislosti

Inovace v komunikaci

Inovace v komunikaci

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Naše vize a hodnoty

Naše vize a hodnoty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Dobrovolníkem v zahraničí - EU Aid Volunteers

Novinky

Sborová poezie a odhodlání. Život dvanáctileté Ayi v zemi, kde je už desátým rokem válka

Sborová poezie a odhodlání. Život dvanáctileté Ayi v zemi, kde je už desátým rokem válka

Zdraví, soběstačnost a čistá voda. Pomáháme rodinám v Mosulu zotavit se z tříletého obléhání města

Zdraví, soběstačnost a čistá voda. Pomáháme rodinám v Mosulu zotavit se z tříletého obléhání města

Budoucnost v Zambii pro uprchlíky z DR Kongo

Budoucnost v Zambii pro uprchlíky z DR Kongo

Klub přátel Člověka v tísni pomáhá lidem po celém světě

Klub přátel Člověka v tísni pomáhá lidem po celém světě

Jak nekonečných může být 9 let? Sýrie vstupuje do 10. roku války

Jak nekonečných může být 9 let? Sýrie vstupuje do 10. roku války

Jídlo, hygienické potřeby a finanční pomoc: Vysídleným lidem v Sýrii poskytujeme to nejpotřebnější

Jídlo, hygienické potřeby a finanční pomoc: Vysídleným lidem v Sýrii poskytujeme to nejpotřebnější

Další články