Humanitární a rozvojová pomoc

Humanitární a rozvojová pomoc

Pomáháme lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Naše společnost na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.

Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Během tří let Člověk v tísni pomáhal vyrovnat se s povodněmi na Balkáně

Během tří let Člověk v tísni pomáhal vyrovnat se s povodněmi na Balkáně

Mezinárodní den míru 2017

Mezinárodní den míru 2017

Děti běhají pro školu v Etiopii

Děti běhají pro školu v Etiopii

Odsuzujeme násilí v Barmě a žádáme ochranu pro civilní obyvatele

Odsuzujeme násilí v Barmě a žádáme ochranu pro civilní obyvatele

VIDEO 10 let v Angole

VIDEO 10 let v Angole

Člověk v tísni v Angole pomohl přes 875 000 lidí. Ani po více než 10 letech své práce na jihu Afriky nekončí

Člověk v tísni v Angole pomohl přes 875 000 lidí. Ani po více než 10 letech své práce na jihu Afriky nekončí

Další články

Souvislosti

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Naše vize a hodnoty

Naše vize a hodnoty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Iniciativa EU Aid Volunteers

Iniciativa EU Aid Volunteers