Humanitární a rozvojová pomoc

Humanitární a rozvojová pomoc

Pomáháme lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Naše společnost na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady.

Naše humanitární a rozvojová sekce působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizujeme projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

ČvT přidělil příspěvky vyplaveným rodinám. Obcím šla materiální pomoc za 1,3 milionu korun

ČvT přidělil příspěvky vyplaveným rodinám. Obcím šla materiální pomoc za 1,3 milionu korun

Po povodních 2013 jsme pomohli 1169 rodinám

Po povodních 2013 jsme pomohli 1169 rodinám

Povodně, sucha, bouře. Drony pomáhají v Kambodži varovat místní obyvatele před blížící se katastrofou

Povodně, sucha, bouře. Drony pomáhají v Kambodži varovat místní obyvatele před blížící se katastrofou

Pomáháme na jihu Etiopie

Pomáháme na jihu Etiopie

Opravujeme domy blízko ukrajinské bojové fronty

Opravujeme domy blízko ukrajinské bojové fronty

Na frontě občas slyšíte v dálce střelbu, říká David Mastný

Na frontě občas slyšíte v dálce střelbu, říká David Mastný

Další články

Souvislosti

Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

Naše vize a hodnoty

Naše vize a hodnoty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Iniciativa EU Aid Volunteers

Iniciativa EU Aid Volunteers