Vzdělávání a filmy o lidských právech

Vzdělávání a filmy o lidských právech

© Foto: Archiv CvT.

Ve všech regionech České republiky zapojujeme do svých vzdělávacích, edukačních a informačních aktivit nejen vyučující i studenty a studentky, ale také širokou veřejnost. Vytváříme interaktivní a multimediální vzdělávací materiály a pořádáme Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět, který se vedle Prahy koná v mnoha dalších městech po celém Česku.

Vzdělávání

Celospolečenská a globální témata zpřístupňujeme od roku 2001 v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS). Přispíváme tak k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskuzí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

Od roku 2001 vedeme v České republice vzdělávací program Varianty. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Podporujeme pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga i studenty pedagogických oborů. Připravujeme pro ně prezenční i online kurzy, metodické materiály a další podporu v oblastech společného vzdělávání, globálního vzdělávání, klimatického vzdělávání, podpory aktivního občanství i práce s moderními výukovými metodami (Persona Dolls, Filozofie pro děti).

O migraci a životě cizinců v Česku informujeme prostřednictvím informačního a mediálního programu Migrace v souvislostech. V něm se věnujeme otázkám migrace a života cizinců v Česku, poskytujeme veřejnosti vyvážené informace o migraci a integraci a boříme zaběhlé stereotypy o cizincích, abychom přispěli k úspěšné integraci a dobrému soužití imigrantů a většinové společnosti v Česku. 

Mateřským, základním i středním školám pomáháme s certifikací Světová škola, jejíž filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Od roku 2006 podporujeme vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Každoročně doučujeme nebo organizujeme doučování a volnočasové aktivity pro stovky z nich. Dospívající podporujeme při jejich studiu na střední škole, menší děti připravujeme na školní docházku v našich předškolních klubech. Posilovat jejich pozitivní vztah ke vzdělání a motivaci k učení, aby se v budoucnu dokázaly dobře uplatnit, nám pomáhají dobrovolníci. Ty podporujeme mimo jiné pomocí portálu Doučujte.cz, kde naleznou typy pro práci s dětmi, které vycházejí z našich dlouholetých zkušeností.

Filmy o lidských právech

V téměř třiceti městech po celé České republice organizujeme Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. Od roku 1999 tak přinášíme domácímu publiku filmy o lidských právech z celého světa, které se promítají v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům a je dnes největším festivalem svého druhu na světě.

Jeden svět je dnes už celoroční záležitostí. Ti, kteří se zajímají o filmy s tematikou lidských práv a pořádají různé debaty a setkání, mohou využít program Promítej i ty!, který nabízí možnost stáhnout si vybrané festivalové filmy zdarma a promítnout je v rámci své komunity.

Pro ty, kteří si raději pustí filmy sami, je určena platforma Jeden svět online, která obsahuje desítky filmů ze starších i nových festivalových ročníků.

Máte-li i vy chuť se stát součástí jednosvětové komunity a přivést festival Jeden svět do vašeho města, tak je to také možné, stačí vyplnit předběžnou přihlášku.

Celý text Méně textu

Naše aktivity