Index odpovědného úvěrování: nejlepší pomocník při výběru půjčky 📊

Publikováno: 10. 7. 2023 Doba čtení: 7 minut
Index odpovědného úvěrování: nejlepší pomocník při výběru půjčky 📊
© Foto: mohamed_hassan, Pixabay

Index odpovědného úvěrování je srovnávací analýza úvěrů, kterou zveřejňujeme dvakrát ročně v rámci programu Dluhové poradenství. Jedná se o hodnocení produktů bank či nebankovních společností, které poskytují nezajištěné spotřebitelské úvěry a mikropůjčky a mají licenci České národní banky. Cílem srovnání není společnosti poskytující úvěry skandalizovat, ale nabídnout jim zpětnou vazbu, které pomůže trh s úvěry kultivovat. Všichni poskytovatelé, kteří jsou v našem Indexu uváděni, jsou proto o svých výsledcích předem informováni. 

Index odpovědného úvěrování dělí banky i nebankovní společnosti do pěti skupin, a to dle různého počtu hvězdiček. Je to podobné jako u hotelů či restaurací, u kterých platí: čím více hvězd, tím lépe

Naše analýza funguje jako srovnávač bankovních i nebankovních půjček

Autoři analýzy zkoumají nabízené půjčky pomocí 14 různých parametrů, které lze rozdělit do tří okruhů. První zahrnuje náklady (kolik lidé za úvěr zaplatí, co je bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budou muset hradit při neschopnosti splácet - právě náklady mají ve výsledném hodnocení nejvyšší váhu). Ve druhé části analýza hodnotí transparentnost (rozsah a přehlednost poskytovaných informací) a ve třetí klientskou vstřícnost a odpovědné úvěrování (tedy jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit).

Dluhovou problematikou se v České republice zabýváme dlouhodobě. Kromě pomoci konkrétním lidem se snažíme analyzovat důvody extrémní zadluženosti naší společnosti a přispět k nápravě tohoto stavu. Právě proto jsme v roce 2009 začali mapovat trh poskytovatelů spotřebitelských úvěrů,“ vysvětluje Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

Situaci na trhu s půjčkami monitorujeme od roku 2009, kdy jsme zveřejnili Index predátorského úvěrování. Postupně jsme rozšiřovali kritéria hodnocení a v roce 2011 jsme začali zveřejňovat Index etického úvěrování. Od roku 2017 zveřejňujeme pololetní hodnocení a zahrnujeme do analýzy i mikroúvěry. 

Čtyři hvězdy znamenají přijatelnou cenu, srozumitelné informace a korektní obchodní podmínky. Férové jsou i tříhvězdičkové společnosti, v některých hlediscích by však ke klientům mohly být vstřícnější. Příkladem může být zbytečně rozsáhlá smluvní dokumentace, chybějící informace o maximální úrokové sazbě nebo úvěrové kalkulačky s cenami, na které ale v praxi skoro nikdo nedosáhne,“ vysvětluje David Borges, analytik Člověka v tísni a autor Indexu odpovědného úvěrování. 

„Přístup poskytovatelů úvěrů se však postupně zlepšuje. Řada z nich také vnímá umístění v Indexu jako určitou zpětnou vazbu a snaží se dotáhnout své konkurenty, kteří se umístili na vyšších příčkách. Z kultivace trhu máme radost, přesně to je smysl našeho srovnávání,“ doplňuje analytik.

Aktuální vydání indexu – listopad 2023

Aktuální Index srovnává více než 30 spotřebitelských půjček od bankovních i nebankovních poskytovatelů.

Nabízené půjčky autoři tradičně zkoumají pomocí 14 různých parametrů, které lze rozdělit do tří oblastí.

1. Náklady - kolik lidé zaplatí za měsíční půjčku, co je bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budou muset hradit při neschopnosti splácet. Právě náklady mají ve výsledném hodnocení nejvyšší váhu.

2. Transparentnost – srozumitelnost webových stránek, úplnost, rozsah a přehlednost veřejně dostupných informací.

3. Klientská vstřícnost a prověřování úvěruschopnosti – jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit a jak se chová k lidem, kteří se dostali do potíží se splácením.

Výsledkem je žebříček od nejlépe hodnocených produktů až po ty, kterým je lepší se vyhnout – čím víc hvězd, tím lepší služba, tedy odpovědnější poskytovatel.

Půjčka může situaci zhoršit

Cena modelové 50tisícové půjčky se u nejlépe hodnocených společností pohybuje mezi 3 000 až 5 000 korunami. Na opačné straně žebříčku jsou extrémně drazí poskytovatelé, kteří si za půjčku účtují stovky procent ročně. Za rok vás tak úvěr vyjde na 90 000 korun (CFIG Credit a ViaSMS) nebo i na 183 000 korun (Movinero*).

Dobře hodnocených společností je v našem Indexu téměř polovina. K získání úvěru za přijatelnou cenu je ale nutný stabilní příjem. Žadatel také nesmí mít negativní záznam v úvěrových registrech. Ne každý tyto podmínky však splňuje, a tak se lidé, kterým se nedaří získat půjčku u zodpovědného poskytovatele, snaží uspět u některé z méně solidních nebankovních společností.

Úvěrové společnosti specializující se právě na lidi ve finančních problémech sice půjčku poskytnou, dlužník však musí počítat s tím, že si za ni připlatí. Bohužel právě tyto vyšší výdaje mohou být důvodem, proč půjčku nakonec nezvládne splatit. 

„Schopnosti splácet si musí pochopitelně posoudit především dlužník sám, ale pokud věřitel poskytuje půjčku člověku, o němž tuší, že bude mít s úhradou dluhu problémy, porušuje zákon! Taková půjčka je neplatná a dlužník má nárok na vrácení zaplacených úroků,“ upozorňuje David Borges.

Nesplácení půjčku prodraží

Jedním z důležitých parametrů posuzování při sestavování Indexu jsou celkové náklady, které spotřebitel musí hradit v situaci, kdy nezvládá splácet. Náklady na upomínání, zesplatnění a dodatečné úročení u modelové 50tisícové půjčky se po devíti měsících pohybují u férovějších společností mezi 6 000 až 13 000 korunami. Tytéž náklady u dražších společností však mohou snadno dosáhnou vysokých desítek tisíc.

„Bez ohledu na náklady však platí zásada, že lidé, kteří se dostali do problémů se splácením, by neměli ,strkat hlavu do pískuʻ, ale co nejdříve to komunikovat s věřitelem,“ připomíná analytik a dodává, že čím dál více společností se snaží vycházet klientům v potížích vstříc a místo výhrůžek se snaží hledat řešení.

Problematický revolving a půjčka „na IČO“

Na úvěrovém trhu vnímáme určitý odklon od tradičních půjček s pravidelnou splátkou k revolvingovým produktům. Jsou to vlastně úvěrové limity, které lidé mohou splácet dle svých možností. 

„Zní to sice lákavě, nebezpečí je ale v tom, že půjčka je v praxi splácena jen velmi pomalu a lidi zaplatí na úrocích mnohem více, než původně plánovali. Proto doporučujeme volit spíše klasický úvěr s pravidelnou splátkou,“ podotýká David Borges s tím, že paradoxně právě u revolvingových produktů často chybí kalkulačka, která by lidem umožnila udělat si lepší představu o celkových nákladech. 

Za zcela nevhodnou půjčku považujeme i spotřebitelský úvěr od společnost CFIG Credit. Dlužník totiž v průběhu roku splácí pouze (nikterak nízké) úroky a teprve v poslední splátce musí naráz vrátit celou půjčenou jistinu. Takové ujednání může být pro mnoho lidí velmi nepříjemným překvapením na konci.

Několik společností se navíc z trhu se spotřebitelskými úvěry stáhlo a nově nabízí výhradně půjčky podnikatelské, tzv. na IČO. „Varujeme před sjednáním takového úvěru, pokud nebude sloužit opravdu k podnikání. Na podnikatelské půjčky se totiž nevztahuje zákonná ochrana slabší strany, tedy spotřebitele. A někteří poskytovatelé toho využívají,“ zdůrazňuje analytik. 

Od nového roku toto riziko navíc nejspíše vzroste v souvislosti s tím, že řada brigádníků pracujících nyní na dohodu o provedení práce se stane formálně podnikateli (OSVČ) a budou pro neférové poskytovatele úvěrů „lákavou kořistí“. 

Půjčku až jako poslední možnost

Půjčka by měla být vždy až poslední možností, jak řešit tíživou finanční situaci – především proto, že o žádné řešení nejde. 

Organizace Člověk v tísni doporučuje všem lidem, kteří mají problém s náklady na bydlení, aby v první řadě ověřili, zda jejich domácnost nemá nárok na příspěvek na bydlení. Ten se podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí nyní vyplácí v průměrné výši 5 600 korun, nejde tedy o zanedbatelnou částku. Nárok může vzniknout i na další sociální dávky.

Zamyslet se lze určitě i celkově nad příjmy a výdaji. Zvážit, zda by nebylo možné si dočasně přibrat nějakou brigádu, nebo si zkusit najít jiné zaměstnání za více peněz

V případě jakýchkoliv dotazů či svízelných situací s tímto spojených se můžete obracet na help linku Člověka v tísni 770 600 800, nebo na naše dluhové poradce na 75 adresách ve 13 krajích Česka.

Index odpovědného úvěrování – listopad 2023

Metodika Indexu

Kritéria a váhy jednotlivých parametrů:

Náklady na půjčku (přeplacení): 20 %
Náklady při prodlení: 20 %
Kalkulačka: 5 %
Maximální sazba u půjčky: 5 %
Vzor smlouvy: 5 %
Rozsah dokumentace: 5 %
Informace o nákladech při prodlení: 6 %
Postup při problémech se splácením: 4 %
Modifikace promlčecí lhůty: 5 %
Používání doložky přímé vykonatelnosti: 5 %
Vymáhání promlčených pohledávek: 5 %
Využívání formulářových žalob: 5 %
Využívání úvěrových registrů: 10 %
Při výpočtu nákladů vstupuje do hodnocení standardní cena modelové půjčky ve výši 50 000 korun splatné ve dvanácti měsíčních splátkách. Při výpočtu vycházíme z typické ceny udané poskytovatelem. Pokud taková cena není k dispozici, používáme cenu ve výši dvou třetin rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší úrokovou sazbou nebo jiné reprezentativní hodnoty. Do nákladů dále vstupují případné poplatky za posouzení, poskytnutí či načerpání úvěru a pravidelné poplatky za správu úvěru či za vedení účtu nezbytného pro poskytnutí úvěru. Marketingové akce jako první půjčka zdarma či odpouštění splátek nejsou zohledňovány. Dále jsou hodnoceny náklady související s nesplácením úvěru, tedy počty a ceny zpoplatněných upomínek či jiných nákladů na vymáhání, případné sankce, úroky z prodlení, obchodní úroky podle smluvních podmínek a také náklady nalézacího řízení.
Předchozí Indexy naleznete níže:


Autor: Člověk v tísni

Související články