Potvrzení o daru

Potvrzení o daru

Děkujeme za Váš dar!

Začněte prosím tím, že do kolonky vyplníte Váš e-mail a zmáčknete tlačítko OVĚŘIT.

Pokud se následně v kolonce "Jste" objeví Vaše jméno/firma, formulář prosím neodesílejte! Potvrzení o všech darech za kalendářní rok dostanete automaticky v lednu emailem, až ho budete potřebovat. Není potřeba o něj žádat. Pokud potvrzení chcete dříve, napište nám na dary@clovekvtisni.cz.

Pokud Vás v databázi nemáme, svoje údaje prosím doplňte a odešlete. Potvrzení o všech darech za kalendářní rok dostanete automaticky v lednu emailem, až ho budete potřebovat. Pokud potvrzení chcete dříve, napište nám (po vyplnění formuláře) na dary@clovekvtisni.cz.

Potvrzení o všech darech za kalendářní rok Vám pošleme v elektronické podobě na Váš email.

Děkujeme!

Časté dotazy

Potvrzení o daru

1) Jaké údaje musím vyplňovat kvůli potvrzení o daru a proč?

Abychom mohli vystavit a zaslat vám potvrzení o daru, je potřeba vyplnit nezbytné údaje. Na potvrzení o daru musí být dle požadavků finančního úřadu uvedeno: jméno a příjmení dárce a jeho trvalá adresa.

Pro polehlivou identifikaci daru také potřebujeme znát číslo účtu dárce. Abychom vám mohli zaslat potvrzení o daru elektronicky, potřebujeme vaši e-mailovou adresu. V případě, že bychom se s vámi potřebovali spojit pro ověření některého ze zadaných údajů (například kvůli překlepu nebo chybně vyplněným údajům) je nutné znát i vaše telefonní číslo.

2) Kdy mi přijde potvrzení o daru?

Potvrzení o daru posíláme automaticky všem našim dárcům, kteří nám na sebe poskytli kontakt a potřebné údaje (viz bod 1), a to v druhé polovině ledna či nejpozději začátkem února následujícího kalendářního roku. Na vyžádání (e-mailem či telefonicky) lze samozřejmě vystavit potvrzení o daru i kdykoliv v průběhu roku.

3) Přijde mi potvrzení o daru poštou nebo e-mailem?

Dárcům, na které máme emailovou adresu, posíláme potvrzení o daru pouze elektronicky e-mailem. Na vyžádání (e-mailem či telefonicky) je možné kdykoliv požádat o zaslání písemného potvrzení o daru poštou. Elektronická potvrzení o daru jsou však plnohodnotná a naprostá většina mzdových účetních a finančních úřadů je plně akceptuje, stačí tedy vytisknout a přiložit k daňovému přiznání.

4) Jak funguje odečet daru ze základu daně? Chci vědět, kolik % si mohu odečíst z daní.

1) Fyzické osoby

(podle V § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Počínaje 4. únorem 2021 lze v úhrnu za období leden-prosinec 2020 a leden-prosinec 2021 odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-únor 2020 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. S účinností od 4. února 2021 lze pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Pokud právnická osoba podala přiznání k dani z příjmů právnických osob před 4. únorem 2021, může takto snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. března 2020 do 4. února 2021 v dodatečném daňovém přiznání, které je oprávněna podat nejpozději do 31. března 2021.

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Dárcovství a změny

Jak změním výši pravidelného daru?

V případě trvalého příkazu je vše zcela ve vaší režii. Ve svém internetovém bankovnictví či návštěvou vaší banky upravíte výši svého daru (navýšíte či snížíte, dle vašeho rozhodnutí). V takovém případě uvítáme, pokud nám o změně dáte vědět.

V případě inkasa je nutné nás o změně informovat a stejně tak upravit inkaso ve vaší bance (skrze internetové bankovnictví či návštěvu banky).

Už nemohu přispívat. Jak ukončím nebo na nějakou dobu přeruším svůj trvalý příkaz?

Pokud přispíváte formou trvalého příkazu, stačí, abyste ve svém internetovém bankovnictví či návštěvou vaší banky zrušil(a) či pozastavil(a) trvalý příkaz. V takovém případě uvítáme, pokud nám o změně dáte vědět.

V případě inkasa je nutné nás o změně informovat a stejně tak zrušit inkaso ve vaší bance (skrze internetové bankovnictví či návštěvu banky).

Informační servis

Nechci od vás již dostávat e-maily, pokud budu chtít, informace si dohledám u vás na webu.

V takovém případě nám stačí napsat e-mail s touto žádostí a my vám již e-maily zasílat nebudeme. Všechny aktuality o Člověku v tísni naleznete na www.clovekvtisni.cz

Nechodí mi od vás žádné e-maily, i když jste mi slíbili, že mne o společné pomoci budete průběžně informovat.

E-maily vám s největší pravděpodobností zasíláme, pokud jste nepožádal(a) o zrušení jejich zasílání v minulosti. Poměrně často se však stává, že e-maily od nás našim dárcům skončí ve složce „hromadná pošta“, „promo akce“ případně „spam“, a tak si jich nevšimnou. Pokud máte pocit, že vám e-maily nechodí, prosím nahlédněte do těchto složek, a jestliže ani tam neobjevíte žádný e-mail od nás, pak nám prosím dejte vědět a my ověříme, zda na vás máme správný kontaktní e-mail.

Mám jiný dotaz nebo přání

Prosím obraťte se na nás e-mailem: dary@clovekvtisni.cz

Případně telefonicky na tel. Oddělení péče o dárce: +420 734 428 384