Potvrzení o daru

Potvrzení o daru

Děkujeme za Váš dar!

Na začátku společně ověříme, jestli již máme Vaše údaje v databázi. Začněte prosím tím, že vyplníte Váš e-mail a zmáčknete tlačítko POKRAČOVAT. Pokud se následně v kolonce "Jste" objeví Vaše jméno/firma, formulář prosím neodesílejte! Pokud Vás v databázi nemáme, svoje údaje prosím doplňte a odešlete.

Pokud jste platili kartou, tak již Vaše údaje máme v databázi a netřeba nic ověřovat.

Potvrzení o všech darech za tento kalendářní rok dostanete automaticky až ho budete potřebovat: v první polovině ledna e-mailem. Pokud máme Vaše údaje v databázi, není potřeba o něj žádat.

Děkujeme!

Časté dotazy

Potvrzení o daru

1) Jaké údaje musím vyplňovat kvůli potvrzení o daru a proč?

Abychom mohli vystavit a zaslat Vám potvrzení o daru, je potřeba vyplnit nezbytné údaje. Na potvrzení o daru musí být dle požadavků finančního úřadu uvedeno: jméno a příjmení dárce a jeho trvalá adresa.

Pro spolehlivou identifikaci daru také potřebujeme znát číslo účtu dárce. Abychom Vám mohli zaslat potvrzení o daru elektronicky, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu.

2) Kdy mi přijde potvrzení o daru?

Potvrzení o daru posíláme automaticky všem našim dárcům, kteří nám na sebe poskytli kontakt a potřebné údaje (viz bod 1), a to v první polovině ledna následujícího kalendářního roku. Na vyžádání (e-mailem či telefonicky) lze samozřejmě vystavit potvrzení o daru i kdykoliv v průběhu roku.

3) Přijde mi potvrzení o daru poštou nebo e-mailem?

Dárcům, na které máme emailovou adresu, posíláme potvrzení o daru pouze elektronicky e-mailem. Na vyžádání (e-mailem či telefonicky) je možné kdykoliv požádat o zaslání písemného potvrzení o daru poštou.
Elektronická potvrzení o daru jsou však plnohodnotným dokumentem, stačí je tedy vytisknout a přiložit k daňovému přiznání.  

4) Jak funguje odečet daru ze základu daně? Chci vědět, kolik % si mohu odečíst z daní.

a) Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Pro rok 2022 byl zvýšen limit pro odpočet darů a to až do výše 30 % základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

b) Právnické osoby

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění pro zdaňovací období 2022 výjimečně také do výše 30 % z již sníženého základu daně , pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok.

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a informace o mimořádném zvýšení odpočtového maxima na 30 % základu daně pro rok 2022 naleznete v zákoně o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace č. 128/2022 Sb.

Dárcovství a změny

Jak změním výši pravidelného daru?

V případě trvalého příkazu je vše zcela ve Vaší režii. Ve svém internetovém bankovnictví či návštěvou Vaší banky upravíte výši svého daru (navýšíte či snížíte, dle vašeho rozhodnutí). V takovém případě uvítáme, pokud nám o změně dáte vědět.
V případě inkasa je nutné nás o změně informovat a stejně tak upravit inkaso ve Vaší bance (skrze internetové bankovnictví či návštěvu banky).

Už nemohu přispívat. Jak ukončím nebo na nějakou dobu přeruším svůj trvalý příkaz?

Pokud přispíváte formou trvalého příkazu, stačí, abyste ve svém internetovém bankovnictví či návštěvou Vaší banky zrušil(a) či pozastavil(a) trvalý příkaz. V takovém případě uvítáme, pokud nám o změně dáte vědět.
V případě inkasa je nutné nás o změně informovat a stejně tak zrušit inkaso ve vaší bance (skrze internetové bankovnictví či návštěvu banky).

Informační servis

Nechci od vás již dostávat e-maily, pokud budu chtít, informace si dohledám u vás na webu.

V takovém případě nám stačí napsat e-mail s touto žádostí a my Vám již e-maily zasílat nebudeme. Všechny aktuality o Člověku v tísni naleznete na www.clovekvtisni.cz

Nechodí mi od vás žádné e-maily, i když jste mi slíbili, že mne o společné pomoci budete průběžně informovat.

E-maily vám s největší pravděpodobností zasíláme, pokud jste nepožádal(a) o zrušení jejich zasílání v minulosti. Poměrně často se však stává, že e-maily od nás našim dárcům skončí ve složce „hromadná pošta“, „promo akce“ případně „spam“, a tak si jich nevšimnou. Pokud máte pocit, že Vám e-maily nechodí, prosím nahlédněte do těchto složek, a jestliže ani tam neobjevíte žádný e-mail od nás, pak nám prosím dejte vědět a my ověříme, zda na vás máme správný kontaktní e-mail.

 

Mám jiný dotaz nebo přání

Prosím obraťte se na nás e-mailem: dary@clovekvtisni.cz
Případně telefonicky na tel. Oddělení péče o dárce: +420 734 428 384