Migrace v souvislostech

Migrace v souvislostech

Informační a mediální Program migrace se věnuje otázkám migrace a života cizinců v Česku. Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti vyvážené informace o migraci a integraci prostřednictvím médií a dalších informačních kanálů, bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k úspěšné integraci a dobrému soužití imigrantů a většinové společnosti v Česku. 

Program migrace spolupracuje s novináři a podporuje média v získávání různorodých zdrojů a podnětů pro zpravodajství o migraci a cizincích. Kromě toho se snažíme zvýšit informovanost veřejnosti a zástupců státní správy o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v Česku potýkají a které jim ztěžují integraci do společnosti.

Pracujeme také přímo s migranty ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku české společnosti, a podpořit je v tom, aby oni sami spoluutvářeli svůj obraz v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.

Program migrace je v rámci struktury Člověka v tísni součástí vzdělávacího programu Varianty.

Co konkrétně děláme?

  • Spolupracujeme s novináři, zprostředkováváme kontakty na experty na téma migrace a migranty samotné
  • Provádíme analýzy v oblasti migrace a integrace. Jsme součástí týmu 15 organizací podílejících se na výzkumném projektu zvaném Národní mechanismus pro evaluaci integrace (NIEM), který srovnává integrační politiky různých zemí EU pro žadatele a držitele mezinárodní ochrany a monitoruje uplatňování těchto politik v praxi. Dalším příkladem je naše analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích,  která popisuje sociodemografický profil šiřitelů hate speech v online diskuzích (2015)
  • Pořádáme veřejné akce, semináře pro novináře a studenty
  • Provozujeme blog Migrace v souvislostech
  • Jakožto člen Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) se zasazujeme o systémové změny a sdílíme zkušenosti s dalšími organizacemi
  • Podporujeme migranty v tvorbě mediálního obsahu - ve spolupráci s ČRo Radio Wave jsme např. dříve připravovali pořad Crossings, do jehož tvorby byli migranti úzce zapojeni.
Celý text Méně textu

Naše aktivity

Novinky

Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných  novorozenců a chronicky nemocných dětí cizinců

Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí cizinců

Zaostřeno na migraci: druhé kolo soutěže o stipendia pro novináře do 35 let

Zaostřeno na migraci: druhé kolo soutěže o stipendia pro novináře do 35 let

Přihlaste svou třídu na debatu: Téma uprchlictví z pohledu jednotlivce

Přihlaste svou třídu na debatu: Téma uprchlictví z pohledu jednotlivce

Program Migrace vypisuje mikrograntový program: Podpoříme vaše aktivity na téma migrace

Program Migrace vypisuje mikrograntový program: Podpoříme vaše aktivity na téma migrace

Srovnávací zpráva: Úloha místní samosprávy v integraci uprchlíků v zemích V4

Srovnávací zpráva: Úloha místní samosprávy v integraci uprchlíků v zemích V4

Srovnávací zpráva: jak Česko a Slovensko pomáhají uprchlíkům s bydlením?

Srovnávací zpráva: jak Česko a Slovensko pomáhají uprchlíkům s bydlením?

Další

Souvislosti

Uprchlíci v číslech

Uprchlíci v číslech

Česko ví, jak na integraci. Přesto by nemělo usnout na vavřínech

Česko ví, jak na integraci. Přesto by nemělo usnout na vavřínech

Ekonomický migrant, nelegální uprchlík, cizinec? Opravdu používáme a známe správné názvosloví?

Ekonomický migrant, nelegální uprchlík, cizinec? Opravdu používáme a známe správné názvosloví?

Migranti a kriminalita v České republice

Migranti a kriminalita v České republice

Analýza: Migrantů v zemích V4 přibývá, postoj lidí k migraci je oproti zbytku EU více negativní

Analýza: Migrantů v zemích V4 přibývá, postoj lidí k migraci je oproti zbytku EU více negativní

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM

Další souvislosti