Migrace v souvislostech

Migrace v souvislostech

Informační a mediální Program migrace se věnuje otázkám migrace, jejich vnímání českou veřejností a životě cizinců v Česku. Naším cílem je vyvážené a zdrojově pestré mediální pokrytí tohoto tématu. Vnímáme, že česká veřejnost postrádá informace o úspěšné integraci migrantů v ČR i v zahraničí i o tom, jak je možné tohoto cíle dosáhnout. Proto se snažíme přinést nové poznatky díky vlastní analytické práci. 

Prostřednictvím řady dalších aktivit chceme na toto téma upozorňovat a motivovat média, aby mu věnovala větší pozornost, a tak přispívat také k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Program migrace spolupracuje s novináři ve snaze zvětšit rozsah a kvalitu zpravodajství o migraci a cizincích v Česku, zvýšit informovanost zástupců státní správy i veřejnosti o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v ČR potýkají a které jim ztěžují integraci do společnosti. Věnujeme se vlastní analytické činnosti a podporujeme veřejnou debatu nad tématy migrační politiky a uprchlické krize. 

Rovněž spolupracujeme přímo s migranty ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku české společnosti, a podpořit je v tom, aby oni sami ovlivňovali obraz cizinců v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.

Klíčové aktivity

  • Spolupracujeme s novináři: nabízíme konzultace tématu včetně seminářů na téma migrace, realizujeme novinářské cesty do zahraničí, kontakty na další odborníky i samotné migranty.
  • Spolupracujeme s lidmi a institucemi aktivními na poli migrace a integrace (státní správa, místní samosprávy, neziskové organizace, charity, atd.): pořádáme zahraniční cesty, výměny dobré praxe, síťování.
  • Provádíme vlastní analýzy na téma migrace a integrace: analyzujeme mediální obraz migrantů a integrace v českých médiích a postoje veřejnosti k cizincům, podílíme se na celoevropském výzkumu integrace uprchlíků (NIEM - www.forintegration.eu)
  • Spolupracujeme s universitami: vedeme kurzy pro studenty žurnalistiky a dalších oborů.
  • Pořádáme veřejné akce: debaty, semináře, kulaté stoly, konference, fokusní skupiny.
  • Provozujeme BLOG Migrace v souvislostech.
  • Jsme členy Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.
  • Jsme členy PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants).
  • Do roku 2014 jsme vysílali ve spolupráci s ČRo Radio Wave rozhlasový pořad Crossings.
  • Program migrace je součástí vzdělávacího programu Varianty Člověk v tísni, o.p.s. 
Celý text Méně textu

Naše aktivity

Novinky

Orbánova vláda předložila návrh zákona „Stop Soros“, znemožňuje tak pomáhat migrantům

Orbánova vláda předložila návrh zákona „Stop Soros“, znemožňuje tak pomáhat migrantům

Srovnávací zpráva: Uprchlíci v Česku a V4 v číslech a souvislostech

Srovnávací zpráva: Uprchlíci v Česku a V4 v číslech a souvislostech

Islámská radikalizace: Proč jí mladí lidé podléhají a jak se tomu bránit?

Islámská radikalizace: Proč jí mladí lidé podléhají a jak se tomu bránit?

Co vás vedlo k tomu být v ČR občansky aktivní?

Co vás vedlo k tomu být v ČR občansky aktivní?

Z deníku komika: Stand-up comedy je o jednotě v odlišnosti

Z deníku komika: Stand-up comedy je o jednotě v odlišnosti

"Cizinci musejí někde začít", říká Tomáš Taichem, referent pro integraci

Další

Realizované projekty

Migrace v číslech

Migrace v číslech

Realizované projekty Programu migrace

Realizované projekty Programu migrace

Vzájemně spolu – aneb víme, co je integrace

Vzájemně spolu – aneb víme, co je integrace

Empowering Communities in Europe

Empowering Communities in Europe

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM