Migrace v souvislostech

Migrace v souvislostech

Informační a mediální Program migrace se věnuje otázkám migrace, jejich vnímání českou veřejností a životě cizinců v Česku. Naším cílem je vyvážené a zdrojově pestré mediální pokrytí tohoto tématu. Vnímáme, že česká veřejnost postrádá informace o úspěšné integraci migrantů v ČR i v zahraničí i o tom, jak je možné tohoto cíle dosáhnout. Proto se snažíme přinést nové poznatky díky vlastní analytické práci. 

Prostřednictvím řady dalších aktivit chceme na toto téma upozorňovat a motivovat média, aby mu věnovala větší pozornost, a tak přispívat také k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Program migrace spolupracuje s novináři ve snaze zvětšit rozsah a kvalitu zpravodajství o migraci a cizincích v Česku, zvýšit informovanost zástupců státní správy i veřejnosti o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v ČR potýkají a které jim ztěžují integraci do společnosti. Věnujeme se vlastní analytické činnosti a podporujeme veřejnou debatu nad tématy migrační politiky a uprchlické krize. 

Rovněž spolupracujeme přímo s migranty ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku české společnosti, a podpořit je v tom, aby oni sami ovlivňovali obraz cizinců v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.

Klíčové aktivity

 • Spolupracujeme s novináři: nabízíme konzultace tématu včetně seminářů na téma migrace, realizujeme novinářské cesty do zahraničí, kontakty na další odborníky i samotné migranty.
 • Spolupracujeme s lidmi a institucemi aktivními na poli migrace a integrace (státní správa, místní samosprávy, neziskové organizace, charity, atd.): pořádáme zahraniční cesty, výměny dobré praxe, síťování.
 • Provádíme vlastní analýzy na poli migrace a integrace: analyzujeme mediální obraz migrantů a integrace v českých médiích a postoje veřejnosti k cizincům, podílíme se na celoevropském výzkumu integrace uprchlíků (NIEM - www.forintegration.eu)
 • Spolupracujeme s universitami: vedeme kurzy pro studenty žurnalistiky a dalších oborů.
 • Pořádáme veřejné akce: debaty, semináře, kulaté stoly, konference, fokusní skupiny.
 • Provozujeme Blog Fóra migrantů.
 • Jsme členy Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.
 • Jsme členy PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants).
 • Do roku 2014 jsme vysílali ve spolupráci s ČRo Radio Wave rozhlasový pořad Crossings.
 • Program migrace je součástí vzdělávacího programu Varianty Člověk v tísni, o.p.s. 
Celý text Méně textu

Naše aktivity

Novinky

Co vás vedlo k tomu být v ČR občansky aktivní?

Co vás vedlo k tomu být v ČR občansky aktivní?

Z deníku komika: Stand-up comedy je o jednotě v odlišnosti

Z deníku komika: Stand-up comedy je o jednotě v odlišnosti

"Cizinci musejí někde začít", říká Tomáš Taichem, referent pro integraci

Chybí nám vzory, zoufají si mladí Čechovietnamci

Chybí nám vzory, zoufají si mladí Čechovietnamci

Cizinci pozor: novela cizineckého zákona

Cizinci pozor: novela cizineckého zákona

Jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Další

Souvislosti

Realizované projekty Programu migrace

Realizované projekty Programu migrace

Vzájemně spolu – aneb víme, co je integrace

Vzájemně spolu – aneb víme, co je integrace

Empowering Communities in Europe

Empowering Communities in Europe

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Migrace v číslech

Migrace v číslech