Migrace v souvislostech

Migrace v souvislostech

Informační a mediální Program migrace se věnuje otázkám migrace a života cizinců v Česku. Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti vyvážené informace o migraci a integraci prostřednictvím médií a dalších informačních kanálů, bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k úspěšné integraci a dobrému soužití imigrantů a většinové společnosti v Česku. 

Program migrace spolupracuje s novináři a podporuje média v získávání různorodých zdrojů a podnětů pro zpravodajství o migraci a cizincích. Kromě toho se snažíme zvýšit informovanost veřejnosti a zástupců státní správy o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v Česku potýkají a které jim ztěžují integraci do společnosti.

Pracujeme také přímo s migranty ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku české společnosti, a podpořit je v tom, aby oni sami spoluutvářeli svůj obraz v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.

Program migrace je v rámci struktury Člověka v tísni součástí vzdělávacího programu Varianty.

Co konkrétně děláme?

  • Spolupracujeme s novináři, zprostředkováváme kontakty na experty na téma migrace a migranty samotné
  • Provádíme analýzy v oblasti migrace a integrace. Jsme součástí týmu 15 organizací podílejících se na výzkumném projektu zvaném Národní mechanismus pro evaluaci integrace (NIEM), který srovnává integrační politiky různých zemí EU pro žadatele a držitele mezinárodní ochrany a monitoruje uplatňování těchto politik v praxi. Dalším příkladem je naše analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích,  která popisuje sociodemografický profil šiřitelů hate speech v online diskuzích (2015)
  • Pořádáme veřejné akce, semináře pro novináře a studenty
  • Provozujeme blog Migrace v souvislostech
  • Jakožto člen Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) se zasazujeme o systémové změny a sdílíme zkušenosti s dalšími organizacemi
  • Podporujeme migranty v tvorbě mediálního obsahu - ve spolupráci s ČRo Radio Wave jsme např. dříve připravovali pořad Crossings, do jehož tvorby byli migranti úzce zapojeni.
Celý text Méně textu

Naše aktivity

Novinky

Téma migrace je pro mladé novináře náročné. Proto jsme vydali příručku, která jim pomůže se v tématu zorientovat

Mainstreaming integrace cizinců přispívá k pestré a soudržné společnosti

Mainstreaming integrace cizinců přispívá k pestré a soudržné společnosti

Mezi námi: Příběhy a fakta o migraci pro 21. století

Mezi námi: Příběhy a fakta o migraci pro 21. století

Výzkum ČvT: Jak informují o migraci česká, slovenská a estonská média?

Výzkum ČvT: Jak informují o migraci česká, slovenská a estonská média?

Aktualizovaná srovnávací zpráva: Uprchlíci v Česku a V4

Aktualizovaná srovnávací zpráva: Uprchlíci v Česku a V4

Migrace a média - semestrální kurz pro studenty žurnalistiky

Migrace a média - semestrální kurz pro studenty žurnalistiky

Další

Souvislosti

Uprchlíci v číslech

Uprchlíci v číslech

Česko ví, jak na integraci. Přesto by nemělo usnout na vavřínech

Česko ví, jak na integraci. Přesto by nemělo usnout na vavřínech

Ekonomický migrant, nelegální uprchlík, cizinec? Opravdu používáme a známe správné názvosloví?

Ekonomický migrant, nelegální uprchlík, cizinec? Opravdu používáme a známe správné názvosloví?

Migranti a kriminalita v České republice

Migranti a kriminalita v České republice

Analýza: Migrantů v zemích V4 přibývá, postoj lidí k migraci je oproti zbytku EU více negativní

Analýza: Migrantů v zemích V4 přibývá, postoj lidí k migraci je oproti zbytku EU více negativní

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) / V4NIEM

Další souvislosti