...Načítání formuláře...
Migrace v souvislostech

Migrace v souvislostech

Informační a mediální Program migrace se věnuje otázkám migrace, jejich vnímání českou veřejností a životě cizinců v Česku. Naším cílem je vyvážené a zdrojově pestré mediální pokrytí tohoto tématu. Vnímáme, že česká veřejnost postrádá informace o úspěšné integraci migrantů v ČR i v zahraničí i o tom, jak je možné tohoto cíle dosáhnout. Proto se snažíme přinést nové poznatky díky vlastní analytické práci. 

Prostřednictvím řady dalších aktivit chceme na toto téma upozorňovat a motivovat média, aby mu věnovala větší pozornost, a tak přispívat také k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Program migrace spolupracuje s novináři ve snaze zvětšit rozsah a kvalitu zpravodajství o migraci a cizincích v Česku, zvýšit informovanost zástupců státní správy i veřejnosti o problémech, se kterými se migranti ve svém životě v ČR potýkají a které jim ztěžují integraci do společnosti. Věnujeme se vlastní analytické činnosti a podporujeme veřejnou debatu nad tématy migrační politiky a uprchlické krize. 

Rovněž spolupracujeme přímo s migranty ve snaze podpořit je v komunikaci s médii a potažmo i s veřejností. Cílem je přiblížit jejich zkušenosti a životy zbytku české společnosti, a podpořit je v tom, aby oni sami ovlivňovali obraz cizinců v médiích a zapojili se do veřejných debat a aktivit.

Klíčové aktivity

  • Spolupracujeme s novináři, zprostředkujeme kontakt na odborníky na migraci a samotné migranty.
  • Provádíme vlastní analýzy na poli migrace a integrace. Jsme členy týmu 15 organizací pracujících na výzkumném projektu The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM), jehož cílem je srovnání jednotlivých státních integračních politik zaměřených na žadatele a držitele mezinárodní ochrany ve vybraných státech EU a současně monitorování jejich aplikace v praxi. Výstupy z výzkumu jsou publikovány na www.forintegration.euVýsledkem vlastní výzkumné práce je také analýza Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích, která popisuje základní sociodemografii tvůrců a šiřitelů nenávistných projevů i mechanismy šíření těchto projevů v období od června do září 2015.
  • Pořádáme veřejné akce, semináře pro novináře a studenty.
  • Provozujeme Blog Fóra migrantů.
  • Jsme členy Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.
  • Jsme členy PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants).
  • V minulosti jsme vysílali ve spolupráci s ČRo Radio Wave rozhlasový pořad Crossings.
  • Program migrace je součástí vzdělávacího programu Varianty Člověk v tísni, o.p.s. 
Celý text Méně textu

Naše aktivity

Novinky

Cizinci pozor:  novela cizineckého zákona

Cizinci pozor: novela cizineckého zákona

Jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Zapojte svoji školu do Týdnů mediálního vzdělávání

Zapojte svoji školu do Týdnů mediálního vzdělávání

Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Otrocká práce v Česku

Otrocká práce v Česku

Jaká jsou práva azylantů a pracovních migrantů?

Jaká jsou práva azylantů a pracovních migrantů?

Další články

Souvislosti

Migrace v číslech

Migrace v číslech