Lidská práva ve světě

Lidská práva ve světě

Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni pracuje v zahraničí a věnuje se zejména podpoře lidí a skupin, kteří se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním, šikanou, či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám, zpravidla nezávislých na státní moci. 

Pracujeme v tvrdých diktaturách i transformujících se zemích, kde se zkušenost s přechodem k demokracii v některých aspektech podobá té české. V současnosti realizujeme programy ve východní Evropě (v Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří), Rusku a na Ukrajině), v Latinské Americe (na Kubě, ve Venezuele, Ekvádoru, Hondurasu a Nikaragui), v Egyptě, Libyi a Vietnamu.

V minulosti jsme spolupracovali také s nezávislými novináři a členy občanské společnosti v Bělorusku a Barmě. 

Základní pilíře naší práce

  • Přímá pomoc politicky perzekvovaným: Celkem jsme v roce 2017 pomohli 659 lidem - právníkům, nezávislým kritickým novinářům, blogerům, studentům, nebo aktivistům, kteří jsou ve své zemi postihováni, a také běžným občanům, jejichž práva jsou porušována v důsledku nefunkčnosti právního státu nebo zvůle místních úřadů.
  • Zvyšování kapacit a podpora aktivit občanské společnosti v zemích s represivními režimy: V roce 2017 jsme spolupracovali s 290 představiteli občanské společnosti - novináři, právníky, nezávislými aktivisty - a s 142 nevládními organizacemi.
  • Advokační aktivity na podporu lidských práv: Věnujeme se různým aktivitám, jejichž cílem je upozornit na porušování lidských práv ve světě a najít širší veřejnou podporu pro jejich ochranu.

Jsme členem konsorcia sedmi neziskových organizací Lifeline, které poskytuje podporu lidskoprávním organizacím a aktivistům z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád.

Každoročně také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini a jsme pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Informační leták našeho Centra pro lidská práva a demokracii ke stažení zde.    


Člověk v tísni za rok 2017:Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Ojub Titijev byl nespravedlivě odsouzen ke čtyřem letům vězení

Ojub Titijev byl nespravedlivě odsouzen ke čtyřem letům vězení

Jak Klub přátel Člověka v tísni pomáhal bránit lidská práva v roce 2018

Jak Klub přátel Člověka v tísni pomáhal bránit lidská práva v roce 2018

Jeden svět 2019 promítne jedinečný dokumentární film o tragédii v Beslanu

Jeden svět 2019 promítne jedinečný dokumentární film o tragédii v Beslanu

Člověk v tísni zveřejnil novou zprávu o psychologických dopadech pronásledování na Kubě

Člověk v tísni zveřejnil novou zprávu o psychologických dopadech pronásledování na Kubě

Nejdřív lidská práva, pak obchod. Vietnamská vláda musí začít dodržovat úmluvy

Nejdřív lidská práva, pak obchod. Vietnamská vláda musí začít dodržovat úmluvy

ČT24: Léky, pomoc disidentům i výuka demokracie. Češi poslali Venezuele přes dva miliony korun

ČT24: Léky, pomoc disidentům i výuka demokracie. Češi poslali Venezuele přes dva miliony korun

Další

Dlouhodobé projekty

Homo Homini

Homo Homini

Cena osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Jeden svět v Bruselu

Jeden svět v Bruselu

Eye on Cuba

Eye on Cuba