Lidská práva ve světě

Lidská práva ve světě

Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni pracuje v zahraničí a věnuje se zejména podpoře lidí a skupin, kteří se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním, šikanou, či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám, zpravidla nezávislých na státní moci. 

Pracujeme v tvrdých diktaturách i transformujících se zemích, kde se zkušenost s přechodem k demokracii v některých aspektech podobá té české. V současnosti realizujeme programy ve východní Evropě (v Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří), Rusku a na Ukrajině), ve Střední Asii, v Latinské Americe (na Kubě, ve Venezuele, Ekvádoru, Hondurasu a Nikaragui),  Egyptě, Libyi a Vietnamu.

V minulosti jsme spolupracovali také s nezávislými novináři a členy občanské společnosti v Bělorusku a Barmě. 

Základní pilíře naší práce

  • Přímá pomoc politicky perzekvovaným: Celkem jsme v roce 2018 pomohli 681 lidem - právníkům, nezávislým kritickým novinářům, blogerům, studentům, nebo aktivistům, kteří jsou ve své zemi postihováni, a také běžným občanům, jejichž práva jsou porušována v důsledku nefunkčnosti právního státu nebo zvůle místních úřadů.
  • Zvyšování kapacit a podpora aktivit občanské společnosti v zemích s represivními režimy: V roce 2018 jsme spolupracovali s 370 představiteli občanské společnosti - novináři, právníky, nezávislými aktivisty - a s 132 nevládními organizacemi.
  • Advokační aktivity na podporu lidských práv: Věnujeme se různým aktivitám, jejichž cílem je upozornit na porušování lidských práv ve světě a najít širší veřejnou podporu pro jejich ochranu.

Jsme členem konsorcia sedmi neziskových organizací Lifeline, které poskytuje podporu lidskoprávním organizacím a aktivistům z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád.

Každoročně také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini a jsme pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Informační leták našeho Centra pro lidská práva a demokracii ke stažení zde.    

Člověk v tísni za rok 2018:


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Po nespravedlivém procesu strávil pět let v ruském vězení. Pak se díky Člověku v tísni mohl rehabilitovat v Česku

Po nespravedlivém procesu strávil pět let v ruském vězení. Pak se díky Člověku v tísni mohl rehabilitovat v Česku

Režisér Oleh Sencov je po pěti letech zpět doma na Ukrajině

Režisér Oleh Sencov je po pěti letech zpět doma na Ukrajině

15 let po beslanské události: Úsilí dovolat se spravedlnosti stále pokračuje

15 let po beslanské události: Úsilí dovolat se spravedlnosti stále pokračuje

Trvající pronásledování ekologických aktivistů ve Vietnamu

Trvající pronásledování ekologických aktivistů ve Vietnamu

Pomáháme obhájcům lidských práv v krizových situacích

Pomáháme obhájcům lidských práv v krizových situacích

Člověk v tísni vyhlásil SOS sbírku na pomoc lidem ve Venezuele

Člověk v tísni vyhlásil SOS sbírku na pomoc lidem ve Venezuele

Další

Dlouhodobé projekty

Homo Homini

Homo Homini

Cena osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Jeden svět v Bruselu

Jeden svět v Bruselu

Eye on Cuba

Eye on Cuba