© Archiv Člověka v tísni

Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni patří mezi vůbec mezi první programy, které Člověk v tísni začal před více než 30 lety rozvíjet. Věnuje se podpoře osob a organizací, které se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním a šikanou kvůli svým názorům nebo aktivitám.

V hlavních kancelářích v Praze a kostarickém San José -- a zejména pak přímo v terénu -- více než 45 zaměstnanců pomáhá aktivistům v tvrdých diktaturách i transformujících se zemích. V současnosti působíme na 4 kontinentech a v 18 zemích a regionech : ve východní Evropě (Arménie, Ázerbájdžán, BěloruskoMoldavsko a Podněstří, Ukrajina), ve Střední Asii, Latinské Americe (Kuba, Venezuela, Ekvádor, Honduras a Nikaragua), v severní Africe (Egypt, Libye) a jihovýchodní Asii (Vietnam).

V minulosti jsme spolupracovali také s nezávislými novináři a členy občanské společnosti v Rusku a v Barmě. 

Základní pilíře naší práce

  • Přímá pomoc politicky perzekvovanýmJen v roce 2021 jsme pomohli 726 lidem - právníkům, nezávislým kritickým novinářům, blogerům, studentům, nebo aktivistům, kteří jsou ve své zemi postihováni, a také běžným občanům, jejichž práva jsou porušována v důsledku nefunkčnosti právního státu nebo zvůle místních úřadů.

  • Zvyšování kapacit a podpora organizací a aktivit občanské společnosti. V roce 2021 jsme v cílových zemích celkem uskutečnili 188 projektů a grantů.

  • Advokační aktivity na podporu lidských práv. Věnujeme se různým aktivitám, jejichž cílem je upozornit na porušování lidských práv ve světě a najít širší veřejnou podporu pro jejich ochranu. Pravidelně například navštěvujeme instituce a setkání, kde domácí i světové odborníky a politiky informujeme o situaci v našich cílových zemích.

Jsme členem konsorcia sedmi neziskových organizací Lifeline, které poskytuje podporu lidskoprávním organizacím a aktivistům z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád.

Každoročně také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini a jsme pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Informační leták našeho Centra pro lidská práva a demokracii ke stažení zde.    


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Souvislosti