© Foto: Archiv Člověka v tísni

Centrum pro lidská práva a demokracii patří mezi naše vůbec nejstarší programy. Věnuje se ochraně občanských aktivistů a podpoře organizací a hnutí, které ve svých zemích usilují o dodržování lidských prav, občanských svobod a demokratických procesů. Naším cílem je, aby tito aktivisté a organizace měli silnější pozici v rámci občanské společnosti. 

Tři základní pilíře naší práce

1) Ochrana občanských aktivistů

Poskytujeme komplexní ochranu lidem, kteří hájí lidská práva a základní svobody. Pomáháme právníkům, novinářům, aktivistům, umělcům i blogerům, kterým hrozí fyzická, psychická či jiná újma ze strany státu. V roce 2022 jsme poskytli ochranu a pomoc 776 lidem ve 20ti zemích. Naše práce mimo jiné zahrnuje:

 • přemístění do bezpečí: v roce 2022 se počet lidí, které jsme přestěhovali do bezpečnějších zemí nebo bezpečnějších míst v krizových regionech, výrazně zvýšil na 385.
 • duševní zdraví a psychosociální podpora: jen v roce 2022 jsme poskytli psychosociální pomoc 668 lidem.
 • přímá pomoc obráncům lidských práv, politickým vězňům, politicky pronásledovaným a jejich rodinám: poskytujeme přímou pomoc v různých formách – peněžní, právní, psychologické – lidem, kteří jsou pronásledováni za obranu lidských práv a základních svobod.
 • bezpečnostní školení: pod vedením bezpečnostních expertů poskytujeme ohroženým jednotlivcům školení o tom, jak předcházet riziku a nebezpečí.

2) Rozvoj kapacit

Podporujeme organizace a nezávislé občanské iniciativy s cílem umožnit jejich profesní a institucionální rozvoj. Jen v roce 2022 jsme podpořili aktéry občanské společnosti 194 projekty a granty v různých formách, oblastech zaměření a úrovních financování. Naše práce zahrnuje:

 • vzdělávací aktivity: pořádáme školení, workshopy, studijní cesty a stáže zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností našich příjemců.
 • program pro exilové aktivisty: v roce 2022 jsme zahájili nový školicí program zaměřený na budování kapacit pro exilové novináře a obránce lidských práv. Jeho cílem je poskytnout těmto aktivistům dovednosti a znalosti, které potřebují, aby mohli pokračovat ve své činnosti v novém prostředí.
 • podpora vznikající občanské společnosti a mladých aktivistů: na základě vzájemného sdílení znalostí, dovedností a zkušeností navzájem propojujeme občanské aktivisty a posilujeme jejich partnerství.
 • práce s novináři: novináři patří mezi naše klíčové příjemce. Moldavsko, Nikaragua, Ukrajina – to je jen několik příkladů zemí, kde pomáháme novinářům dělat jejich práci.

 • Lifeline Embattled CSO Assistance Fund: Lifeline je konsorcium sedmi velkých mezinárodních nevládních organizací, včetně Člověka v tísni, které poskytuje finanční a technickou podporu občanským aktivistům a organizacím s cílem posilovat jejich aktivity.

3) Advokační činnost

Nedílnou součástí práce našeho lidskoprávního týmu jsou setkání s klíčovými politiky a politickými představiteli na národní i mezinárodní úrovni. Ročně se účastníme desítek až stovek takových setkání v České republice i v zahraničí, kde informujeme zákonodárce a politické představitele o problémech lidskoprávních aktivistů a navrhujeme aktivity a změny, které by zlepšily jejich osud a vedly k systémovým změnám. Naše práce zahrnuje:

 • pořádání akcí, debat a veřejných kampaní
 • školení a podporu místních aktivistů v advokačních a komunikačních dovednostech
 • podporu místních občanských organizací prostřednictvím grantů na podporu jejich vlastních kampaní
 • organizování setkání lidskoprávních aktivistů se zákonodárnými i výkonnými osobnostmi
 • podporu monitorování a dokumentaci porušování lidských práv v cílových zemích
 • tvorbu analytických studií a doporučení o stavu lidských práv v cílových zemích
 • účast v regionálních, národních a mezinárodních sítích a aliancích (EPD, Lifeline, Platforma občanské solidarity a další)
 • udělování ceny za lidská práva Homo Homini jednotlivcům, kteří významně přispěli k obraně a rozvoji lidských práv ve svých zemích
 • organizaci každoročního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v Bruselu a festivalu SOMOS v Kostarice

Kde působíme

V současnosti působíme na 4 kontinentech a ve 20 zemích a regionech: ve východní Evropě (ÁzerbájdžánBěloruskoMoldavsko, Ukrajina), ve Střední Asii, Latinské Americe (Kuba, Venezuela, Ekvádor, Honduras a Nikaragua), v severní Africe (Egypt, Libye) a jihovýchodní Asii (Vietnam). Poskytujeme rovněž ochranu ruským aktivistům v exilu, kteří pokračují ve své práci ze zahraničí, např. přímou pomocí při relokacích či psychosociální podporou. 

Kanceláře máme v Praze a v kostarickém San José, nejvíce ale pracujeme přímo v terénu. 

Jsme členem konsorcia sedmi neziskových organizací Lifeline, které poskytuje podporu lidskoprávním organizacím a aktivistům z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád.

Každoročně také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini a jsme pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Souvislosti