Lidská práva ve světě

Lidská práva ve světě

Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni pracuje v zahraničí a věnuje se zejména podpoře lidí a skupin, kteří se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním, šikanou, či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám, zpravidla nezávislých na státní moci. 

Pracujeme v tvrdých diktaturách i transformujících se zemích, kde se zkušenost s přechodem k demokracii v některých aspektech podobá té české. V současnosti realizujeme programy ve východní Evropě (v Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří), Rusku a na Ukrajině), v Latinské Americe (na Kubě, ve Venezuele, Ekvádoru, Hondurasu a Nikaragui), v Egyptě, Libyi a Vietnamu.

V minulosti jsme spolupracovali také s nezávislými novináři a členy občanské společnosti v Bělorusku a Barmě. 

Základní pilíře naší práce

  • Přímá pomoc politicky perzekvovaným: Celkem jsme v roce 2017 pomohli 659 lidem - právníkům, nezávislým kritickým novinářům, blogerům, studentům, nebo aktivistům, kteří jsou ve své zemi postihováni, a také běžným občanům, jejichž práva jsou porušována v důsledku nefunkčnosti právního státu nebo zvůle místních úřadů.
  • Zvyšování kapacit a podpora aktivit občanské společnosti v zemích s represivními režimy: V roce 2017 jsme spolupracovali s 290 představiteli občanské společnosti - novináři, právníky, nezávislými aktivisty - a s 142 nevládními organizacemi.
  • Advokační aktivity na podporu lidských práv: Věnujeme se různým aktivitám, jejichž cílem je upozornit na porušování lidských práv ve světě a najít širší veřejnou podporu pro jejich ochranu.

Jsme členem konsorcia sedmi neziskových organizací Lifeline, které poskytuje podporu lidskoprávním organizacím a aktivistům z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád.

Každoročně také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini a jsme pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Informační leták našeho Centra pro lidská práva a demokracii ke stažení zde.    


Člověk v tísni za rok 2017:Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Na Kubě začíná platit vyhláška, která otevírá cestu ke kriminalizaci nezávislého umění

Na Kubě začíná platit vyhláška, která otevírá cestu ke kriminalizaci nezávislého umění

V Nikaragui pokračuje brutální umlčování občanské společnosti

V Nikaragui pokračuje brutální umlčování občanské společnosti

Evropský parlament pokládá lidská práva za základ vietnamsko-evropských vztahů - je ale možné udělat ještě víc

Evropský parlament pokládá lidská práva za základ vietnamsko-evropských vztahů - je ale možné udělat ještě víc

Člověk v tísni pomáhá obráncům lidských práv v ohrožení

Člověk v tísni pomáhá obráncům lidských práv v ohrožení

Oleg Sencov získal Sacharovovu cenu

Oleg Sencov získal Sacharovovu cenu

Pět aktivistů odsouzených v nespravedlivém soudním procesu musí být propuštěno

Pět aktivistů odsouzených v nespravedlivém soudním procesu musí být propuštěno

Další

Dlouhodobé projekty

Homo Homini

Homo Homini

Cena osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Jeden svět v Bruselu

Jeden svět v Bruselu

Eye on Cuba

Eye on Cuba