Lidská práva ve světě

Lidská práva ve světě

Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni pracuje v zahraničí a věnuje se zejména podpoře lidí a skupin, kteří se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním, šikanou, či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám, zpravidla nezávislých na státní moci. 

Pracujeme v tvrdých diktaturách i transformujících se zemích, kde se zkušenost s přechodem k demokracii v některých aspektech podobá té české. V současnosti realizujeme programy ve východní Evropě (v Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří) a na Ukrajině), ve Střední Asii, v Latinské Americe (na Kubě, ve Venezuele, Ekvádoru, Hondurasu a Nikaragui),  Egyptě, Libyi a Vietnamu.

V minulosti jsme spolupracovali také s nezávislými novináři a členy občanské společnosti v Rusku, Bělorusku a Barmě. 

Základní pilíře naší práce

  • Přímá pomoc politicky perzekvovaným: Celkem jsme v roce 2018 pomohli 681 lidem - právníkům, nezávislým kritickým novinářům, blogerům, studentům, nebo aktivistům, kteří jsou ve své zemi postihováni, a také běžným občanům, jejichž práva jsou porušována v důsledku nefunkčnosti právního státu nebo zvůle místních úřadů.
  • Zvyšování kapacit a podpora aktivit občanské společnosti v zemích s represivními režimy: V roce 2018 jsme spolupracovali s 370 představiteli občanské společnosti - novináři, právníky, nezávislými aktivisty - a s 132 nevládními organizacemi.
  • Advokační aktivity na podporu lidských práv: Věnujeme se různým aktivitám, jejichž cílem je upozornit na porušování lidských práv ve světě a najít širší veřejnou podporu pro jejich ochranu.

Jsme členem konsorcia sedmi neziskových organizací Lifeline, které poskytuje podporu lidskoprávním organizacím a aktivistům z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád.

Každoročně také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini a jsme pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Informační leták našeho Centra pro lidská práva a demokracii ke stažení zde.    

Člověk v tísni za rok 2018:


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

COVID-19 a domorodé obyvatelstvo Ekvádoru

COVID-19 a domorodé obyvatelstvo Ekvádoru

EU chce být lídrem v ochraně lidských práv. Bude usilovat o globální zákaz trestu smrti

EU chce být lídrem v ochraně lidských práv. Bude usilovat o globální zákaz trestu smrti

Vietnam: Přístup k Facebooku výměnou za omezení svobody slova

Vietnam: Přístup k Facebooku výměnou za omezení svobody slova

Orbán zneužívá koronavirové krize k uchvácení větších pravomocí

Orbán zneužívá koronavirové krize k uchvácení větších pravomocí

Klub přátel Člověka v tísni pomáhá lidem po celém světě

Klub přátel Člověka v tísni pomáhá lidem po celém světě

Cenu Homo Homini za rok 2019 obdrží významný tádžický právník Buzurgmehr Jorov

Cenu Homo Homini za rok 2019 obdrží významný tádžický právník Buzurgmehr Jorov

Další

Souvislosti

Cena Homo Homini

Cena Homo Homini

Jeden svět v Bruselu

Jeden svět v Bruselu

Eye on Cuba

Eye on Cuba