Lidská práva ve světě

Lidská práva ve světě

Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni pracuje v zahraničí a věnuje se zejména podpoře lidí a skupin, kteří se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním, šikanou, či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám, zpravidla nezávislých na státní moci. 

Pracujeme v tvrdých diktaturách i transformujících se zemích, kde se zkušenost s přechodem k demokracii v některých aspektech podobá té české. V současnosti realizujeme programy ve východní Evropě (v Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří), Rusku a na Ukrajině), v Latinské Americe (na Kubě, ve Venezuele, Ekvádoru a Nikaragui), v Egyptě, Libyi a Vietnamu.

V minulosti jsme spolupracovali také s nezávislými novináři a členy občanské společnosti v Bělorusku a Barmě. 

Základní pilíře naší práce

  • Přímá pomoc politicky perzekvovaným: Celkem jsme v roce 2016 pomohli 1080 lidem - právníkům, nezávislým kritickým novinářům, blogerům, studentům, nebo aktivistům, kteří jsou ve své zemi postihováni, a také běžným občanům, jejichž práva jsou porušována v důsledku nefunkčnosti právního státu nebo zvůle místních úřadů.
  • Zvyšování kapacit a podpora aktivit občanské společnosti v zemích s represivními režimy: V roce 2016 jsme spolupracovali s 350 představiteli občanské společnosti - novináři, právníky, nezávislými aktivisty a nevládními organizacemi.
  • Advokační aktivity na podporu lidských práv: Věnujeme se různým aktivitám, jejichž cílem je upozornit na porušování lidských práv ve světě a najít širší veřejnou podporu pro jejich ochranu.

Jsme členem konsorcia sedmi neziskových organizací Lifeline, které poskytuje podporu lidskoprávním organizacím a aktivistům z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád.

Každoročně také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini a jsme pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Leták našeho Centra pro lidská práva a demokracii ke stažení zde.     

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Z čeho máš strach, Evropo?

Z čeho máš strach, Evropo?

Ve Vietnamu zadrželi Nguyena Quang A, který promluvil na Foru 2000

Ve Vietnamu zadrželi Nguyena Quang A, který promluvil na Foru 2000

Ho Či Min je ve Vietnamu dodnes veleben, jeho odkaz je ale popírán

Ho Či Min je ve Vietnamu dodnes veleben, jeho odkaz je ale popírán

20 let Člověka v tísni na Kubě: společnost je otevřenější, represe ale trvají

20 let Člověka v tísni na Kubě: společnost je otevřenější, represe ale trvají

Program Člověka v tísni na Foru 2000

Program Člověka v tísni na Foru 2000

Nesvoboda ve Vietnamu: není nám to jedno!

Nesvoboda ve Vietnamu: není nám to jedno!

Další články

Souvislosti

Cena Homo Homini

Cena Homo Homini

KRYMSKÁ NORMALIZACE

KRYMSKÁ NORMALIZACE

Příběhy bez konce

Příběhy bez konce

CUBALOG.EU

CUBALOG.EU