Vzdělávací program Varianty

Vzdělávací program Varianty

Nabídka kurzů pro učitele
Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží. 

Chceme, aby školy:

• zaručovaly kvalitní vzdělání založené na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte

• vychovávaly otevřené, aktivní a tolerantní občany, kteří jednají odpovědně vůči přírodě a lidem na celém světě

Hlásíme se ke vzdělávacím principům uvedeným v Desateru SKAV, Vizi vzdělávání pro Česko a k Úspěchu pro každého žáka.

Co děláme:

• Nabízíme jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. V našich kurzech se věnujeme podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám.

• Učitelům a školám poskytujeme v těchto oblastech také dlouhodobou metodologickou podporu a poradenství. Podporujeme sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga.

• Vytváříme metodické a výukové materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto oblastech také zpracováváme odborné analýzy a výzkumy.

• Rozvíjíme dialog mezi rodinou a školou.

• Prosazujeme systémové změny.


Aktivity vzdělávacího programu Varianty v roce 2018


Celý text Méně textu

Naše aktivity

Články

Video: Největší přání a Active Citizens na slavnostním předávání cen EDUína 2019

Video: Největší přání a Active Citizens na slavnostním předávání cen EDUína 2019

Proč (ne)učit o klimatické změně? Pojďte o tom debatovat!

Proč (ne)učit o klimatické změně? Pojďte o tom debatovat!

Málokdo je  ochoten ve škole riskovat politický střet či kontroverzi, říkají Učitelé za klima

Málokdo je ochoten ve škole riskovat politický střet či kontroverzi, říkají Učitelé za klima

Proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě

Proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě

"Do deseti let by se na děti nemělo chodit s katastrofami, ale zamlčovat důležitá témata také není dobré"

Tomáš Habart pro ČRo Plus: Je prodloužení povinné školní docházky správnou cestou?

Tomáš Habart pro ČRo Plus: Je prodloužení povinné školní docházky správnou cestou?

Další články

Souvislosti

Bulletin pro školy

Bulletin pro školy

Naše projekty

Naše projekty

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Komiks ve výuce

Komiks ve výuce

Loga ke stažení

Loga ke stažení