Vzdělávací program Varianty

Vzdělávací program Varianty

Nabídka webinářů a kurzů pro učitele
Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží. 

Chceme, aby školy: 

• zaručovaly kvalitní vzdělání založené na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte

• vychovávaly otevřené, aktivní a tolerantní občany, kteří jednají odpovědně vůči přírodě a lidem na celém světě

• Hlásíme se ke vzdělávacím principům uvedeným v Desateru SKAV, Vizi vzdělávání pro Česko a k Úspěchu pro každého žáka.

Co děláme:

• Nabízíme jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. V našich kurzech se věnujeme podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám.

• Učitelům a školám poskytujeme v těchto oblastech také dlouhodobou metodologickou podporu a poradenství. Podporujeme sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga.

• Vytváříme metodické a výukové materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto oblastech také zpracováváme odborné analýzy a výzkumy.

• Rozvíjíme dialog mezi rodinou a školou.

• Prosazujeme systémové změny.

Celý text Méně textu

Naše aktivity

Články

Vyzýváme asistentky a asistenty pedagoga, zapojte se do průzkumu!

Vyzýváme asistentky a asistenty pedagoga, zapojte se do průzkumu!

Jste studentem vysoké školy se zaměřením na pedagogiku? Vaše studijní praxe pomůže dětem dohnat jarní výpadek škol!

Jste studentem vysoké školy se zaměřením na pedagogiku? Vaše studijní praxe pomůže dětem dohnat jarní výpadek škol!

Připojujeme se ke stanovisku ČOSIV k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Připojujeme se ke stanovisku ČOSIV k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

12 otázek pro online kurz Klimatická změna

12 otázek pro online kurz Klimatická změna

Pomáháme chránit přírodu prostřednictvím vzdělávání. Podpořte nás v soutěži ekologických projektů!

Pomáháme chránit přírodu prostřednictvím vzdělávání. Podpořte nás v soutěži ekologických projektů!

Světová škola nabízí metodickou podporu školám pro další školní rok!

Světová škola nabízí metodickou podporu školám pro další školní rok!

Další články

Souvislosti

Bulletin pro školy

Bulletin pro školy

Naše projekty

Naše projekty

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Loga ke stažení

Loga ke stažení