Vzdělávací program Varianty

Vzdělávací program Varianty

Nabídka kurzů pro učitele
Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží. 

Chceme, aby školy:

• zaručovaly kvalitní vzdělání založené na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte

• vychovávaly otevřené, aktivní a tolerantní občany, kteří jednají odpovědně vůči přírodě a lidem na celém světě

Hlásíme se ke vzdělávacím principům uvedeným v Desateru SKAV, Vizi vzdělávání pro Česko a k Úspěchu pro každého žáka.

Co děláme:

• Nabízíme jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. V našich kurzech se věnujeme podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám.

• Učitelům a školám poskytujeme v těchto oblastech také dlouhodobou metodologickou podporu a poradenství. Podporujeme sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga.

• Vytváříme metodické a výukové materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto oblastech také zpracováváme odborné analýzy a výzkumy.

• Rozvíjíme dialog mezi rodinou a školou.

• Prosazujeme systémové změny.


Aktivity vzdělávacího programu Varianty v roce 2018


Celý text Méně textu

Naše aktivity

Články

Distanční vzdělávání v současné podobě v ČR prohlubuje nerovnosti mezi školami i jednotlivými žáky

Distanční vzdělávání v současné podobě v ČR prohlubuje nerovnosti mezi školami i jednotlivými žáky

Nevíte jak se doma učit s dětmi? Dostali jste se do finančních problémů? Nejste na to sami!

Nevíte jak se doma učit s dětmi? Dostali jste se do finančních problémů? Nejste na to sami!

Člověk v tísni se připojuje k doporučení SKAV školám k online výuce

Člověk v tísni se připojuje k doporučení SKAV školám k online výuce

Nabídka webinářů Variant na duben – pro pedagogy, studenty i rodiče

Nabídka webinářů Variant na duben – pro pedagogy, studenty i rodiče

Proč nosit roušku a jak naklíčit semínko? Učitelé z dětského klubu povzbuzují děti v karanténě

Proč nosit roušku a jak naklíčit semínko? Učitelé z dětského klubu povzbuzují děti v karanténě

Světová škola: Budujeme síť metodiků, kteří budou podporovat školy přímo v regionech

Světová škola: Budujeme síť metodiků, kteří budou podporovat školy přímo v regionech

Další články

Souvislosti

Bulletin pro školy

Bulletin pro školy

Naše projekty

Naše projekty

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Komiks ve výuce

Komiks ve výuce

Loga ke stažení

Loga ke stažení