Vzdělávací program Varianty

Vzdělávací program Varianty

Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží. 

Chceme, aby školy

• zaručovaly kvalitní vzdělání založené na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte

• vychovávaly otevřené, aktivní a tolerantní občany, kteří jednají odpovědně vůči přírodě a lidem na celém světě

Hlásíme se ke vzdělávacím principům uvedeným v Desateru SKAV, Vizi vzdělávání pro Česko a k Úspěchu pro každého žáka.

Co děláme:

• Nabízíme jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. V našich kurzech se věnujeme podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám.

• Učitelům a školám poskytujeme v těchto oblastech také dlouhodobou metodologickou podporu a poradenství. Podporujeme sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga.

• Vytváříme metodické a výukové materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto oblastech také zpracováváme odborné analýzy a výzkumy.

• Rozvíjíme dialog mezi rodinou a školou.

• Prosazujeme systémové změny.


Aktivity vzdělávacího programu Varianty v roce 2018


Celý text Méně textu

Naše aktivity

Články

Jak odstranit nerovnosti v úrovni vzdělávacích výsledků žáků mezi jednotlivými regiony?

Jak odstranit nerovnosti v úrovni vzdělávacích výsledků žáků mezi jednotlivými regiony?

Active Citizens upozorňují na změny klimatu: Není nám jedno, co se kolem děje

Active Citizens upozorňují na změny klimatu: Není nám jedno, co se kolem děje

Koňská hlava nebo Svoboda mysli: prohlédněte si oceněné komiksy z letošní soutěže Bohouš a Dáša mění svět!

Koňská hlava nebo Svoboda mysli: prohlédněte si oceněné komiksy z letošní soutěže Bohouš a Dáša mění svět!

iDNES.cz: Nejhorší je nejistota, pozice asistenta pedagoga potřebuje větší systémovou podporu, říká Alexandra Petrů

iDNES.cz: Nejhorší je nejistota, pozice asistenta pedagoga potřebuje větší systémovou podporu, říká Alexandra Petrů

Závěry z konference S asistenty k lepší škole 2019

Závěry z konference S asistenty k lepší škole 2019

Hlasujte v komiksové soutěži Bohouš a Dáša mění svět!

Hlasujte v komiksové soutěži Bohouš a Dáša mění svět!

Další články

Souvislosti

Bulletin pro školy

Bulletin pro školy

Naše projekty

Naše projekty

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Komiks ve výuce

Komiks ve výuce

Loga ke stažení

Loga ke stažení