Vzdělávací program Varianty

Vzdělávací program Varianty

Nabídka webinářů a kurzů pro učitele
© Foto: Tomáš Princ
Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů Člověka v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží. 

Chceme, aby školy: 

• zaručovaly kvalitní vzdělání založené na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte

• vychovávaly otevřené, aktivní a tolerantní občany, kteří jednají odpovědně vůči přírodě a lidem na celém světě

• hlásíme se ke vzdělávacím principům uvedeným ve Východiscích a prioritách Člověka v tísni, Vizi vzdělávání pro Česko a k Úspěchu pro každého žáka.

Co děláme:

• nabízíme jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. Naše kurzy pořádáme ve formě prezenčních setkání i online v podobě e-learningových a b-learningových dlouhodobých kurzů. Věnujeme se v nich podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, klimatickému vzdělávání, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám.

• učitelům a školám poskytujeme v těchto oblastech také dlouhodobou metodologickou podporu a poradenství. Podporujeme sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga. Pořádáme pravidelné supervizní skupiny - prezenčně i online.

• vytváříme metodické a výukové materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, klimatického vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto oblastech také zpracováváme odborné analýzy a výzkumy.

• podílíme se na podpoře integrace dětských uprchlíků z Ukrajiny do českých škol. Vytvořili jsme online kurz češtiny pro ukrajinské asistenty pedagoga, vytváříme podpůrné materiály pro konverzační kluby a doučování.

• rozvíjíme dialog mezi rodinou a školou.

Celý text Méně textu

Naše aktivity

Články

Souvislosti