Vzdělávací program Varianty

Vzdělávací program Varianty

Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží. 

Chceme, aby školy:

  • zaručovaly kvalitní vzdělání založené na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte
  • vychovávaly otevřené, aktivní a tolerantní občany, kteří jednají odpovědně vůči přírodě a lidem na celém světě

Hlásíme se ke vzdělávacím principům uvedeným v Desateru SKAV, Vizi vzdělávání pro Česko a k Úspěchu pro každého žáka.   

Co děláme:

  • Nabízíme jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. V našich kurzech se věnujeme podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám.
  • Učitelům a školám poskytujeme v těchto oblastech také dlouhodobou metodologickou podporu a poradenství. Podporujeme sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga.
  • Vytváříme metodické a výukové materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto oblastech také zpracováváme odborné analýzy a výzkumy.
  • Rozvíjíme dialog mezi rodinou a školou.
  • Prosazujeme systémové změny.
Celý text Méně textu

Naše aktivity

Souvislosti

Bulletin pro školy

Bulletin pro školy

Naše projekty

Naše projekty

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Komiks ve výuce

Komiks ve výuce

Články

Aniž by to postřehly, naučily se orientovat v atlase světa

Aniž by to postřehly, naučily se orientovat v atlase světa

Naše Klima se mění, a my s ním!

Naše Klima se mění, a my s ním!

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Schola Cultura

Schola Cultura

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Další články