Vzdělávací program Varianty

Vzdělávací program Varianty

Nabídka kurzů pro učitele
Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží. 

Chceme, aby školy:

• zaručovaly kvalitní vzdělání založené na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte

• vychovávaly otevřené, aktivní a tolerantní občany, kteří jednají odpovědně vůči přírodě a lidem na celém světě

Hlásíme se ke vzdělávacím principům uvedeným v Desateru SKAV, Vizi vzdělávání pro Česko a k Úspěchu pro každého žáka.

Co děláme:

• Nabízíme jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. V našich kurzech se věnujeme podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace ve škole a moderním výukovým metodám.

• Učitelům a školám poskytujeme v těchto oblastech také dlouhodobou metodologickou podporu a poradenství. Podporujeme sdílení zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a asistenty pedagoga.

• Vytváříme metodické a výukové materiály v oblastech globálního rozvojového vzdělávání, rozvoje aktivního občanství a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto oblastech také zpracováváme odborné analýzy a výzkumy.

• Rozvíjíme dialog mezi rodinou a školou.

• Prosazujeme systémové změny.


Aktivity vzdělávacího programu Varianty v roce 2018


Celý text Méně textu

Naše aktivity

Články

Dětské soudy dokáží být velmi kruté. Panenky s osobností pomáhají probouzet v dětech empatii

Dětské soudy dokáží být velmi kruté. Panenky s osobností pomáhají probouzet v dětech empatii

Video: Jaký vliv mají sociální nerovnosti a

Video: Jaký vliv mají sociální nerovnosti a "tiché lokální dohody" na výsledky žáků?

Do školky chodí panenka, která má svůj osud a příběh… Lektorka o metodě, která děti učí chápat pocity druhých

Do školky chodí panenka, která má svůj osud a příběh… Lektorka o metodě, která děti učí chápat pocity druhých

Stanovisko k dokumentu

Stanovisko k dokumentu "Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+"

Active Citizens a Největší přání postupují do finále ceny EDUína 2019!

Active Citizens a Největší přání postupují do finále ceny EDUína 2019!

Jak odstranit nerovnosti v úrovni vzdělávacích výsledků žáků mezi jednotlivými regiony?

Jak odstranit nerovnosti v úrovni vzdělávacích výsledků žáků mezi jednotlivými regiony?

Další články

Souvislosti

Bulletin pro školy

Bulletin pro školy

Naše projekty

Naše projekty

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Komiks ve výuce

Komiks ve výuce

Loga ke stažení

Loga ke stažení