Sociální práce v ČR

Sociální práce v ČR

Problematikou života v sociálním vyloučení jsme se začali zabývat v roce 1999. Od té doby nabízíme sociální poradenství a vzdělávací služby lidem z chudinských lokalit. V současnosti provozujeme devět regionálních poboček, celkem působíme ve více než padesáti městech a obcích v ČR. V roce 2016 jsme podpořili více než 6 200 lidí, z čehož jsou přes 30 % děti.

Poradenství pro děti

Velká část naší pozornosti věnujeme práci s dětmi a mládeží. Věříme, že kvalitní vzdělání je právě tou hybnou silou, která je schopna v dospělosti posunout člověka mimo život v sociálně vyloučených lokalitách. S dětmi se snažíme pracovat již od předškolního věku a je-li to možné, provázíme je po celou dobu jejich vzdělávání. Důležitou roli ve všech vzdělávacích službách hrají rodiče. Při práci s dětmi uplatňujeme individuální přístup, protože věříme, že každé dítě má talent a schopnosti, které je potřeba rozvinout.

Poradenství pro dospělé

Zaměřujeme se především na práci s celou rodinou, kde klademe důraz především na zájmy dětí. Při hledání cest z mnohdy velmi složitých situací spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi, městskými úřady, úřady práce, školami, policií apod. Chceme, aby naše podpora vedla k získávání potřebných znalostí a dovedností tak, aby ti, kteří využívají naše služby, získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu zorganizovat sami. Aktivní účast klienta při hledání řešení jeho problémů proto bereme jako nezbytný předpoklad vzájemné spolupráce.

Analýzy, semináře, spolupráce s veřejnou správou

Kromě přímé práce v terénu se též věnujeme analytické činnosti (především v oblasti vymahatelnosti dluhů a vzdělání) a snažíme se pomocí seminářů a workshopů předávat naše zkušenosti pedagogům, úředníkům, policistům atd. Chceme-li však dosáhnout dlouhodobé změny, musíme měnit i celkové prostředí. Proto se v rámci našich možností snažíme spolupracovat i s veřejnou správou. Jako poradci se podílíme na vytváření územních plánů, vzdělanostních koncepcí, bojujeme proti hazardu. Lidi, se kterými pracujeme, se vždy snažíme zapojit do rozhodovacích procesů, které se jich týkají.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Ústecký magistrát musí lidem z uzavíraných ubytoven pomoci

Ústecký magistrát musí lidem z uzavíraných ubytoven pomoci

ČRo Plus: Proč je tolik exekucí? Protože vlivové skupiny zprivatizovaly spravedlnost, říká Daniel Hůle

ČRo Plus: Proč je tolik exekucí? Protože vlivové skupiny zprivatizovaly spravedlnost, říká Daniel Hůle

Ráno škola, odpoledne doučování. Člověk u dětí hned ví, na čem je.

Ráno škola, odpoledne doučování. Člověk u dětí hned ví, na čem je.

Dluhové poradkyně radí

Dluhové poradkyně radí

Lidovky.cz: Dvě stě lidí na ulici? Na konci ubytoven v Ústí zřejmě vydělají obchodníci s chudobou

Lidovky.cz: Dvě stě lidí na ulici? Na konci ubytoven v Ústí zřejmě vydělají obchodníci s chudobou

Naše projekty v Libereckém kraji

Naše projekty v Libereckém kraji

Další

Souvislosti

Časopis Zvoní

Časopis Zvoní

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Dluhové analýzy

Dluhové analýzy

Retrostipendia

Retrostipendia

Grunnlaget

Grunnlaget

Naše projekty

Naše projekty

Další souvislosti