© Archiv ČvT

V České republice pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, již od roku 1999.

Nabízíme široké spektrum sociálních a vzdělávacích služeb. Působíme ve 13 krajích - širší škálu služeb poskytujeme v sedmi z nich, v šesti krajích poskytujeme dluhové poradenství, případně další terénní sociální práci.

Kromě přímé pomoci konkrétním lidem se dlouhodobě věnujeme také analytické činnosti, především v oblasti dluhů, a podpoře systémových změn.

Poradenství pro dospělé

Zaměřujeme se na jednotlivce i rodiny. Pomáháme lidem tam, kde si nejsou schopni pomoci vlastními silami, a nabízíme různé typy sociálních služeb:

Kromě okamžité pomoci je cílem naší podpory to, aby lidé, se kterými spolupracujeme, získali potřebné znalosti a dovednosti, aby nabyli důvěry ve vlastní schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu zorganizovat sami.

Poradenství pro děti a mládež

Dětem z rodin s nižším vzděláním pomáháme toto znevýhodnění na cestě za kvalitnějším vzděláním překonat, a to pomocí našich aktivit v rámci:

Analytická činnost a podpora systémových změn

V posledních letech pracujeme především na zjištění příčin extrémního zadlužení české společnosti a jejich odstranění. Právě nezvládnuté dluhy jsou často prvotním impulsem vyhledání naší podpory. 

Podíleli jsme se na novele exekučního řádu, která přinesla nejvýznamnější úpravu fungování exekucí za poslední roky. Věnujeme se přípravě novely insolvenčního zákona, která by mohla dát šanci velkému množství beznadějně předlužených lidí “začít znovu”. Bojujeme také proti dětským dluhům (zadluzenedeti.cz).

Průběžně se angažujeme v oblasti systémových změn, především v komunikaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Pardubický kraj
×

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj
V Jihočeském kraji působíme od podzimu roku 2020, kdy jsme v reakci na koronavirovou krizi začali do nových měst a obcí rozšiřovat službu dluhového poradenství. Prvními místy naší působnosti byla Hluboká nad Vltavou, Dačicko, Soběslav, Tábor a České Budějovice. Kancelář jsme otevřeli v Českých Budějovicích a Táboře.
V současnosti působíme se službou odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku a protiprávní jednání v Českých Budějovicích a Táboře.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Jihočeském kraji

Jak pomáháme:

Dluhové poradenství
×

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj
V Jihomoravském kraji jsme začali působit v roce 2021 během pomoci obcím zasaženým tornádem. Postupně se ale ukázalo, že jedním z hlavních témat místních obyvatel je jejich finanční situace a zadluženost. Proto jsme zde začali poskytovat službu mobilního dluhového poradenství. Kancelář jsme otevřeli v Hodoníně a terénní formou dále působíme v obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Dolní Bojanovice, Lužice, Mikulčice.
V současnosti poskytujeme dluhové poradenství na Hodonínsku a Břeclavsku.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Jihomoravském kraji

Jak pomáháme: 

Dluhové poradenství
×

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj
V Karlovarském kraji působíme již od roku 2001, kdy jsme ve městě Sokolov začali s nabídkou terénní sociální práce. V současnosti nabízíme své služby po celém Karlovarsku a Sokolovsku, najdete nás  v Karlových Varech, Sokolově, Nejdku, Ostrově, Chodově, Kraslicích a Chebu.
Věnujeme se podpoře dětí i dospělých (provozujeme předškolní kluby, nabízíme doučování a kariérní poradenství), poskytujeme rodinné poradenství (v programu Sociálně aktivizační sluby pro rodiny s dětmi Karlovarsko), dluhové poradenství a resocializační programy.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Karlovarském kraji

Jak pomáháme:

Předškolní kluby
Doučování
Kariérní poradenství
Nízkoprahové kluby
Dluhové poradenství
Individuální poradenství
Rodinné poradenství
Resocializační program
Pomoc obětem trestných činů
 
×

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
V Královéhradeckém kraji poskytujeme v současnosti dluhové poradenství v našich poradnách v Hejtmánkovicích a Broumově. Spolupracujeme také s některými organizacemi v Náchodě. Službu nabízíme jak ambulantní, tak i terénní formou, ale je možné využít i formát videokonzultací, kterou vede regionální poradce. 

Přečtěte si více o našich aktivitách v Královéhradeckém kraji

Jak pomáháme: 

Dluhové poradenství
 
×

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina
Na podzim 2020 jsme v reakci na koronavirovou krizi vstoupili v rámci kraje Vysočina do města Žďár nad Sázavou, kde jsme otevřeli kancelář a nabízíme zde dluhové poradenství obyvatelům města i okolí. Služby lze využívat ambulantně i terénně. Je možné se domluvit i na videokonzultaci s poradcem, který zde působí.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Kraji Vysočina

Jak pomáháme:

Dluhové poradenství
×

Liberecký kraj

Liberecký kraj
V Libereckém kraji poskytujeme sociální a vzdělávací programy od roku 2002. Zaměřujeme se na jednotlivce i rodiny, které potřebují pomoc v sociální oblasti a ve vzdělávání. V současnosti pracujeme zejména s lidmi z Liberce, Frýdlantského výběžku, Velkých Hamrů a okolí, České Lípy, Hrádku nad Nisou. 
Věnujeme se podpoře dětí i dospělých (provozujeme předškolní kluby, nabízíme doučování a kariérní poradenství), poskytujeme rodinné poradenství, dluhové poradenství a resocializační programy pro dospělé s trestní minulostí.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Libereckém kraji

Jak pomáháme:

Předškolní kluby
Doučování
Kariérní poradenství
Nízkoprahové kluby
Dluhové poradenství
Individuální poradenství
Resocializační programy
 
×

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
V Moravskoslezském kraji působíme od podzimu roku 2020, kdy jsme zde v reakci na koronavirovou krizi začali rozšiřovat službu dluhového poradenství. Prvními místy naší působnosti jsou Frenštát pod Radhoštěm, Karviná a Orlová, kde jsme ve spolupráci s místní samosprávou otevřeli kontaktní místa pro klienty. Službu můžou využít obyvatelé širšího regionu. Kromě vlastního poradenství v kamenné poradně nabízíme i možnost domluvit si videokonzultaci s poradcem působícím v regionu. 

Přečtěte si více o našich aktivitách v Moravskoslezském kraji

Jak pomáháme:

Dluhové poradenství
×

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj
V Olomouckém kraji působíme od roku 2001, kdy jsme otevřeli pobočku v Prostějově. Regionální pobočka pak oficiálně vznikla v roce 2007. Naše služby jsme postupně rozšířili i do dalších měst. Působíme na místech, kde se nepříznivé životní podmínky projevují vysokou nezaměstnaností, nemožností zajistit si vhodné bydlení a velkou zadlužeností. 
Věnujeme se podpoře dětí i dospělých (provozujeme předškolní kluby, nabízíme doučování a kariérní poradenství), poskytujeme rodinné poradenství, dluhové poradenství a resocializační programy pro dospělé s trestní minulostí.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Olomouckém kraji

Jak pomáháme:

Předškolní kluby
Doučování
Kariérní poradenství
Dluhové poradenství
Individuální poradenství
Rodinné poradenství
Resocializační programy
×

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj
V Plzeňském kraji působíme od roku 2005, kdy jsme zde založili naši pobočku. Jádrem činnosti pobočky je poskytování sociálně integračních služeb lidem v nepříznivých životních situacích. Vedle toho však realizujeme také informační projekty, vzdělávací a kulturní aktivity pro veřejnost.
Věnujeme se podpoře dětí i dospělých (provozujeme předškolní klub, nabízíme doučování a kariérní poradenství), poskytujeme rodinné poradenství, dluhové poradenství a resocializační programy. Návaznou činností pobočky jsou preventivní aktivity, zejména informační kampaně.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Plzeňském kraji

Jak pomáháme:

Předškolní kluby
Doučování
Kariérní poradenství
Dluhové poradenství
Individuální poradenství
Rodinné poradenství
Resocializační programy

Pomoc obětem trestných činů
 
×

Praha

Praha

Naše pražská pobočka poskytuje klientům poradenství, terénní sociální práci, vzdělávací programy a další služby. Svoje služby nabízíme na celém území hlavního města. Pražská pobočka sídlí v Praze 5 na Smíchově. Ve smíchovské kanceláři probíhá dvakrát týdně „volný příjem“, což je možnost přijít se svými problémy po celý den i bez předchozího objednání.

Věnujeme se podpoře dětí i dospělých (provozujeme předškolní klub, nabízíme doučování, individuální a kariérní poradenství), poskytujeme rodinné i dluhové poradenství.

Jak pomáháme:

×

Středočeský kraj

Středočeský kraj
Ve Středočeském kraji působíme už od roku 2000. Nejdéle poskytujeme své služby v Kladně, odkud jsme se rozšířili i do dalších lokalit jako je např. Beroun, Příbram, Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Nymburk, Mladá Boleslav a Kolín. Zaměřujeme se na pomoc lidem v tíživé životní situaci, ze které se nejsou schopni dostat vlastními silami sami. Pracujeme s tématy jako je chudoba, bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, komplikované rodinné či mezilidské vztahy, atd. 
Věnujeme se podpoře dětí i dospělých (provozujeme předškolní klub, nabízíme doučování a kariérní poradenství), poskytujeme individuální, rodinné i dluhové poradenství.

Přečtěte si více o našich aktivitách ve Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji pracujeme v těchto lokalitách:
Kladno
Beroun a Hořovice
Příbram a Dobříš
Rakovník
Kralupy nad Vltavou
Mladá Boleslav, Nymburk a Kolín
 
×

Ústecký kraj

Ústecký kraj
V Ústeckém kraji pracujeme především v Ústí nad Labem, Chomutově a Bílině. Působíme na místech, kde se nepříznivé životní podmínky projevují vysokou nezaměstnaností, nemožností zajistit si vhodné bydlení a velkou zadlužeností.
Velkou část naší energie věnujeme dětem a mladým lidem. Pro ty nejmenší provozujeme v Ústí a Chomutově předškolní kluby. Těm starším nabízíme individuální či skupinové doučování. Pro mladé lidi, kteří právě opouštějí základní školu a vstupují na některou ze středních škol, je určeno kariérní poradenství. Kromě toho provozujeme v Ústí a Bílině nízkoprahové kluby pro děti a mládež.
Dospělým poskytujeme nejen individuální a rodinné poradenství, ale také poradenství dluhové.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Ústeckém kraji

V Ústeckém kraji pracujeme v těchto lokalitách:
Bílina
Chomutov
Ústí nad Labem
 
×

Zlínský kraj

Zlínský kraj
Ve Zlínském kraji jsme začali působit v roce 2019 s projektem mobilního dluhového poradenství. Na podzim roku 2020 jsme v reakci na koronavirovou začali službu dluhového poradenství rozšiřovat do dalších měst a obcí. Prvními místy naší působnosti byly Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí. V současnosti působíme se službou dluhového poradenství v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a obcích Zašová a Vidče.

Přečtěte si více o našich aktivitách ve Zlínském kraji

Jak pomáháme:

Dluhové poradenství
×

Pardubický kraj

Pardubický kraj
V Pardubickém kraji jsou v současné době k dispozici naše online a celorepublikové aktivity, organizujeme zde také promítání festivalu Jeden svět, a to v Poličce a Ústí nad Orlicí.
×

Celorepublikové

Celorepublikové
Mezi naše celorepublikové aktivity patří nejrůznější vzdělávací, sociální či informační projekty, ale také online aktivity či telefonická help linka.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací program Varianty vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Globální témata zpřístupňujeme také v rámci Vzdělávacího programu JSNS (Jeden svět na školách). O migraci a životě cizinců v Česku informujeme prostřednictvím programu Migrace v souvislostech.
Zabýváme se také výukou Mediální gramotnosti či nebo pomáháme s doučováním pomocí portálu Doučujte.cz.

FESTIVAL JEDEN SVĚT
V téměř třiceti městech po celé České republice organizujeme festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a vybízíme každého, kdo se zajímá o dokumentární film s touto tematikou, aby se do promítání zapojil v rámci projektu Promítej i ty. Celorepublikově a celoročně je dostupný náš VOD portál Jeden svět online.

DLUHY
S exekucemi a dluhy pomáhají poradit naše specializované stránky Jak přežít dluhy a Červené sluchátko, veřejnost může také použít bezplatnou telefonní help linku na čísle 770-600-800. Provozujeme také bezplatné poradenství o oddlužovací akci Milostivé léto.

KLIMA
O naléhavé změně klimatu informujeme na našem webu Změna klimatu, poskytujeme také výukové materiály pro klimatické kurzy Učím o klimatu a provozujeme online kurz pro pedagogy Kurz o klimatické změně.
 

Novinky

Souvislosti