Sociální práce v ČR

Sociální práce v ČR

V České republice pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, již od roku 1999. Naši zaměstnanci jim nabízejí široké spektrum sociálních a vzdělávacích služeb. Naše pobočky naleznete v sedmi krajích ČR, pracujeme ve více než 50 městech a obcích. Kromě přímé pomoci konkrétním lidem se dlouhodobě věnujeme také analytické činnosti, a to především v oblasti dluhů.


Poradenství pro dospělé

Jednotlivcům i celým rodinám, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, a kteří si nejsou schopni poradit vlastními silami, nabízíme různé typy sociálních služeb (terénní sociální práceodborné sociální poradenstvísociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi). 

Jejich cílem je kromě okamžité pomoci i to, aby naše podpora vedla k získávání potřebných znalostí a dovedností. Chceme, aby lidé, se kterými spolupracujeme, získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu zorganizovat sami. 

Dlouhodobě velmi často využívanou službou je dluhové poradenství, jehož kapacitu jsme rozšířili o dluhovou help linku. Kromě toho také poskytujeme pomoc obětem trestných činů. V rámci resocializačních programů se snažíme pomáhat naopak lidem, kteří chtějí svůj život restartovat poté, co opustili výkon trestu.

Poradenství pro děti a mládež

Děti, se kterými spolupracujeme, svazuje především nízké vzdělání jejich rodičů. Ti jim díky tomu nejsou schopni se školou adekvátně pomoci, což tvoří největší překážku při cestě za kvalitním vzděláním. Naším úkolem je pomoci tuto bariéru překonávat.

Pro nejmenší děti provozujeme síť předškolních klubů, v nichž se i se svými rodiči připravují na vstup do klasické mateřské školy. Dětem, které již chodí na základní školu, nabízíme dvě služby: doučování a mentoring. Obě probíhají za pomoci našich skvělých dobrovolníků, jejichž práce a zápalu si nesmírně vážíme. Pro starší děti, které již navštěvují střední školu (nebo se o tom rozhodují), je určeno kariérní poradenství. Jde o službu, která v sobě spojuje veškerou naši podporu. Její součástí je i poskytování unikátních retro-stipendií.

Nízkoprahová centra pro děti a mládež jsou ze své podstaty více sociální než vzdělávací službou. Tyto kluby tvoří bezpečný přístav, kde děti a mladí lidé najdou nejen smysluplnou možnost pro trávení volného času s kamarády, ale také místo, kde se neustále učí něčemu novému a užitečnému.

Pro potřeby všech doučujících, dobrovolníků, studentů, pracovníků vzdělávacích a sociálních neziskových organizací, ale i případně rodičů nebo učitelů jsme se rozhodli sdílet naše know how na stránce Doučujte.cz. Najdete zde jednak metodickou podporu, ale i různé internetové materiály a odkazy, které se nám během doučování a práce s dětmi osvědčily.

Pořádáme taky Sbírku počítačů. Darované počítače předáváme rodinám, kterým chybí vybavení pro zapojení dítěte do online výuky.

Analytická činnost

Kromě přímého poradenství konkrétním lidem se věnujeme i analytické činnosti. V posledních letech pracujeme především na zjištění příčin extrémního zadlužení české společnosti a jejich odstranění. Z naší práce v terénu víme, že právě nezvládnuté dluhy stojí často na začátku cesty, která lidi přivede až do naší kanceláře. 

Věnujeme se nejen osvětě, ale vyvíjíme také užitečné nástroje, které pomáhají nejen našim klientům, ale všem. Mezi nejznámější patří Index odpovědného úvěrování (užitečný rádce při výběru půjčky) či Doložkomat (webová aplikace, která dokáže nezákonné exekuce rozpoznat a zastavit). Více informací naleznete na internetových stránkách  www.jakprezitdluhy.cz.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Další

Souvislosti