© Archiv ČvT

V České republice pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, již od roku 1999.

Nabízíme široké spektrum sociálních a vzdělávacích služeb. Působíme ve 13 krajích - širší škálu služeb poskytujeme v sedmi z nich, v šesti krajích poskytujeme dluhové poradenství, případně další terénní sociální práci.

Kromě přímé pomoci konkrétním lidem se dlouhodobě věnujeme také analytické činnosti, především v oblasti dluhů, a podpoře systémových změn.

Poradenství pro dospělé

Zaměřujeme se na jednotlivce i rodiny. Pomáháme lidem tam, kde si nejsou schopni pomoci vlastními silami, a nabízíme různé typy sociálních služeb:

Kromě okamžité pomoci je cílem naší podpory to, aby lidé, se kterými spolupracujeme, získali potřebné znalosti a dovednosti, aby nabyli důvěry ve vlastní schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu zorganizovat sami.

Poradenství pro děti a mládež

Dětem z rodin s nižším vzděláním pomáháme toto znevýhodnění na cestě za kvalitnějším vzděláním překonat, a to pomocí našich aktivit v rámci:

Analytická činnost a podpora systémových změn

V posledních letech pracujeme především na zjištění příčin extrémního zadlužení české společnosti a jejich odstranění. Právě nezvládnuté dluhy jsou často prvotním impulsem vyhledání naší podpory. 

Podíleli jsme se na novele exekučního řádu, která přinesla nejvýznamnější úpravu fungování exekucí za poslední roky. Věnujeme se přípravě novely insolvenčního zákona, která by mohla dát šanci velkému množství beznadějně předlužených lidí “začít znovu”. Bojujeme také proti dětským dluhům (zadluzenedeti.cz).

Průběžně se angažujeme v oblasti systémových změn, především v komunikaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

Další

Souvislosti