Sociální práce v ČR

Sociální práce v ČR

Naši pracovníci nabízejí už od roku 1999 pomoc lidem žijícím v prostředí sociálního vyloučení. Zaměstnanci Programů sociální integrace nabízejí odborné sociální poradenství a vzdělávací služby ve více než 50 městech a obcích v sedmi krajích České republiky. Náš tým pracuje v devíti regionálních pobočkách a v roce 2017 ho tvořilo zhruba 300 zaměstnanců a 310 dobrovolníků. Naše služby využilo přibližně 7 000 lidí. Kromě toho se věnujeme analytické činnosti a organizujeme různé typy workshopů a seminářů.

Poradenství pro dospělé

Lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, a kteří si nejsou schopni poradit vlastními silami, nabízíme individuální či rodinné poradenství. Dlouhodobě velmi často využívanou službou bylo i v roce 2017 dluhové poradenství. Kromě dluhů se naši zaměstnanci snaží lidem pomoci při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti či hledání bydlení. Podporu poskytujeme také obětem trestných činů či naopak lidem, kteří chtějí svůj život restartovat poté, co opustili výkon trestu. Celkově v roce 2017 využilo našich služeb zhruba 4 750 dospělých.

Aktivně spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi, městskými úřady, úřady práce, školami, policií apod. Naším cílem je především to, aby poskytovaná podpora vedla k získávání potřebných znalostí a dovedností. Chceme, aby naši klienti získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu zorganizovat sami. Jednou z podmínek navázání vzájemné spolupráce je proto klientova aktivní účast při nalézání řešení problémů.

Poradenství pro děti

Děti a mladí lidé, se kterými pracujeme, svazuje především nízké vzdělání jejich rodičů. Ti jim nejsou schopni se školou pomoci, což tvoří největší překážku při cestě za kvalitním vzděláním. Naším úkolem je pomoci tuto bariéru překonávat. Pro nejmenší děti provozujeme síť předškolních klubů, v nichž se připravují na přestup do klasické školky či na zvládnutí vstupu na základní školu. Pro děti, které do školy již chodí, je určeno doučování. To probíhá buď individuálně, nebo skupinově. Doučování probíhá za pomoci dobrovolníků, jejichž práce a zápalu si nesmírně vážíme.

Dětem na střední škole nabízíme kariérní poradenství. Jde o službu, která v sobě spojuje veškerou možnou podporu, kterou jsme jako organizace schopni mladým lidem poskytnout. Zásadní roli v ní hraje kariérní poradce, který nabízí pomoc se vším, co je třeba, v případě potřeby například zajistí doučování. Další naší důležitou službou jsou nízkoprahová centra pro děti a mládež. Ta tvoří jakýsi bezpečný přístav, kde děti a mladí lidé najdou nejen zábavu s kamarády, ale také místo, kde se neustále učí něčemu novému a užitečnému.

Analýzy, semináře, spolupráce s veřejnou správou

Na základě našich zkušeností z terénu chceme přispět k přijetí pozitivních systémových změn. Kromě přímého poradenství se proto věnujeme i analytické činnosti, a to především v oblasti dluhové problematiky a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomocí seminářů a workshopů také předáváme naše zkušenosti z terénu pedagogům, úředníkům, policistům atd. V rámci našich možností se snažíme spolupracovat s veřejnou správou. Jako poradci se podílíme na vytváření územních plánů a vzdělávacích koncepcí a plánů.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Kde pomáháme

Novinky

"Jsem tu pro každého, kdo se cítí být obětí trestného činu"

"Nepomáháme lidem jen přežít v džungli, ale snažíme se tu džungli i měnit"

Změna adresy Předškolního klubu Liberec

Změna adresy Předškolního klubu Liberec

Vystoupit z vlastní sociální bubliny a vrátit dluh společnosti – Dobrovolníci Člověka v tísni

Vystoupit z vlastní sociální bubliny a vrátit dluh společnosti – Dobrovolníci Člověka v tísni

Doučko v Chomutově

Doučko v Chomutově

Nechceme mít jen odškrtnuto, že dítě odešlo jinam, ale chceme vědět, že ten přechod zvládlo hladce

Nechceme mít jen odškrtnuto, že dítě odešlo jinam, ale chceme vědět, že ten přechod zvládlo hladce

Další

Souvislosti

Časopis Zvoní

Časopis Zvoní

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Dluhové analýzy

Dluhové analýzy

Retrostipendia

Retrostipendia

Grunnlaget

Grunnlaget

Naše projekty

Naše projekty