Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Základní informace o zadavateli

Člověk v tísni, o. p. s.

Šafaříkova 635/24

120 00 Praha 2

Tel: +420 778 498 314

E-mail: mail@clovekvtisni.cz

IČ: 25 75 52 77

DIČ: CZ 25 75 52 77

Id profilu zadavatele ve VVZ: 223933

Adresa profilu zadavatele: https://www.vr.clovekvtisni.cz

Adresa obecné adresy zadavatele: http://www.clovekvtisni.cz

Oznámení pro dodavatele

Vážení dodavatelé,

dovolte, abychom vám oznámili, že od 12. září 2014 používáme pro zadávání zakázek profil na elektronickém tržišti veřejné zprávy TENDERMARKET, pod číslem Z00000995.

Adresa profilu:  https://nen.nipez.cz/profil/clovekvtisni

Zároveň zůstává v platnosti i profil i na Tendrmarketu:

https://www.tendermarket.cz/Z00000995.profil

Oznámení ve formátu .pdf

Celý text Méně textu