Informace v českém znakovém jazyce

Informace v českém znakovém jazyce

© Foto: Province of British Columbia (CC BY-NC-ND 2.0)

Kdo jsme a jak pomáháme

Jsme nezisková organizace, která byla založena v roce 1992. Zabýváme se především humanitární pomocí a podporou lidských práv, bojujeme s chudobou a zasazujeme se o lepší vzdělávání.

Pokud jste se ocitli v tíživé situaci, můžete se na nás bez obav obrátit

Pokud potřebujete pomoct s dluhy, exekucemi, doučováním nebo bydlíte v nepřijatelných podmínkách, nebojte se na nás obrátit, třeba telefonicky nebo e-mailem. Naši pracovníci si s vámi rádi dohodnou schůzku a poradí vám nebo dají další doporučení.

Darovat nám peníze můžete dvěma způsoby

Humanitární pomoc i další naše aktivity jsou finančně velmi náročné, a abychom to zvládli, potřebujeme i vaši pomoc. Darovat můžete jak jednorázově, tak pravidelně. Váš pravidelný dar můžeme díky podpoře OSN znásobit: darovaná stokoruna přinese dalších 900 Kč.

Znakový jazyk i asistivní technologie

Na sociálních sítích i na webových stránkách se snažíme komunikovat srozumitelně a přístupně. Obsah postupně zpřístupňujeme pro neslyšící a nedoslýchavé i pro nevidomé a slabozraké.

Vybraný obsah našich stránek je přeložen do českého znakového jazyka. Stránky je možné ovládat pomocí klávesových zkratek. Postupně je upravujeme tak, aby byly kompatibilní s odečítači obrazovky a dalšími asistivními technologiemi.

Na zpřístupnění webu pracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Deaf Friendly.

Kontakt

Zpřístupnění našich webových stránek neustále vylepšujeme. Více informací o přístupnosti organizace naleznete zde. Pokud máte jakýkoli námět, postřeh či problém týkající se zobrazování našich stránek, kontaktujte prosím:


Celý text Méně textu