Přístupnost

Přístupnost

© Foto: Province of British Columbia (CC BY-NC-ND 2.0)

Usilujeme o to být co nejpřístupnější pro všechny bez rozdílu a srozumitelně informovat o našich aktivitách. Naše akce pořádáme pokud možno na bezbariérových místech, která vybavujeme přehlednou navigací a indukční smyčkou. Naše videoprogramy opatřujeme titulky a na vybrané akce zajišťujeme simultánní přepis a tlumočení do českého znakového jazyka.

Informace v českém znakovém jazyce

Na sociálních sítích i na webových stránkách se snažíme komunikovat srozumitelně a přístupně. Obsah postupně zpřístupňujeme pro neslyšící a nedoslýchavé i pro nevidomé a slabozraké.

Vytvořili jsme videa s informacemi o organizaci v českém znakovém jazyce. Stránky je možné ovládat pomocí klávesových zkratek. Postupně je upravujeme tak, aby byly kompatibilní s odečítači obrazovky a dalšími asistivními technologiemi.

Na zpřístupnění webu pracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Deaf Friendly.

Zpřístupňujeme festival Jeden svět pro všechny

Od roku 2016 pracujeme na tom, aby byl festival dokumentárních filmů Jeden svět pro všechny: bezbariérový, s českými titulky pro neslyšící či tlumočený do znakového jazyka, s audiopopisy či relaxovanými projekcemi. V rámci Jednoho světa provozujeme též Konzultační službu pro přístupnou kulturu.

Popis cesty do Člověka v tísni

Zde naleznete podrobný popis s instrukcemi, jak se nejlépe dostat do Člověka v tísni.

Kontakt

Zpřístupnění našich webových stránek neustále vylepšujeme. Pokud máte jakýkoli námět, postřeh či problém týkající se zobrazování našich stránek, kontaktujte prosím:


Celý text Méně textu