FILMEM PRO KLIMA: FILMOVÝ WORKSHOP PRO STUDENTY

Datum konání: od 3.12.2021 do 4.12.2021

Místo konání: Praha, Kino Kavalírka

Témata: Klimatická změna

Cílové skupiny: Studentské týmy SŠ a VŠ

Počet hodin: 14

Lektor: Veronika Endrštová, Veronika Ambrozyová, Tereza Reichová, Jan Sacher

Kontaktní osoba: Magdaléna Fiřtová, magdalena.firtova@clovekvtisni.cz, tel: 604 475 140
Datum konání:  3. 12. – 4. 12. 2021

Chcete natočit vlastní studentský film o změně klimatu? Zapojte se do projektu Filmem pro klima a zúčastněte se zdarma workshopu s Terezou Reichovou a Janem Sacherem, kteří vám pomohou s dramaturgickou výstavbou a budou k dispozici pro konzultace během tvorby filmu.
Účast přislíbil i kanadský režisér, šéf filmové školy UQAM v Montréealu, Denis Chouinard. Úspěšné scénáře získají finanční mini-grant na realizaci filmu.

Pro koho je workshop určen?
Program je určen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol (ve věku 15+) z celé ČR.

Cílem projektu je podpořit vznik krátkých studentských filmů (3-5 min) volnou technikou na téma klimatické změny (např. příčiny, dopady, opatření na ochranu, řešení či osobní/ školní příběh spojený s klimatickou změnou). Studentské týmy (minimálně 2členné) se k projektu mohou přihlásit vyplněním online formuláře a zasláním námětu filmu. Členové vybraných týmů se zdarma zúčastní praktického dvoudenního workshopu, kde načerpají filmovou inspiraci a budou moci konzultovat své návrhy projektů s filmovými odborníky, kteří jim pomohou s dramaturgickou výstavbou filmu. Úspěšné týmy obdrží mini-granty na realizaci filmu. Krátké filmy pak mohou být využity při přípravě výukových lekcí nebo při osvětě o změně klimatu.

PŘIHLÁSIT SE NA WORKSHOP

Případné dotazy k obsahu i podmínkám programu směřujte na Magdalena Fiřtovou: magdalena.firtova@clovekvtisni.cz

Co program obsahuje:
  • zdarma dvoudenní filmový workshop s filmovými odborníky pro vybrané studentské týmy
  • metodická podpora studentských týmů během realizace filmu
  • finanční podpora studentských filmových týmů (cca. 10tis)
Termín filmového workshopu: 3. 4. prosince 2021
Hlaste se prostřednictvímonline formuláře nejpozději do 19. listopadu 2021. 

Požadované materiály k přihlášce
  • Základní informace o členech týmu  
  • Stručný námět filmu, ideálně i hrubý scénář (max. 1 normostrana) 
Počet míst ve workshopu je omezen a účast je podmíněna výběrem týmů na základě stručného námětu filmu. 
 
Realizováno v rámci projektu “1Planet4All – Empowering youth, living EU values, tackling climate change” podpořeného z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Raising).

Přihlášení na kurz