Kambodža

Kambodža

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Kambodža dosáhla významného hospodářského pokroku a v posledních dvou desetiletích prošla velkým přerodem. Trvalá průměrná míra reálného růstu činila v letech 1998 až 2019 7,7 %, což vedlo k výraznému snížení chudoby, která v roce 1992 zasahovala až polovinu obyvatelstva. I přesto zůstává Kambodža jednou z nejchudších zemí jihovýchodní Asie, kde je přibližně 30% obyvatel stále ohroženo nedostatkem základních životních potřeb. Kambodža je navíc zemí, která je v celé Asii nejvíce ohrožená přírodními katastrofami.

Člověk v tísni působí v Kambodži od roku 2008 a dosud pomohl více než 100 tisícům zemědělských domácností ve 25 provinciích.

Z naší kanceláře v Phnompenhu řídíme všechny naše programy po celé zemi. Realizujeme programy zaměřené na zelenou energii, hygienu, dostupnost čisté vody, přípravu na přírodní katastrofy, vzdělávání a alternativní způsoby obživy. Podporujeme lidi žijící ve venkovských oblastech na jejich cestě k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Sdílíme s nimi naše znalosti o tom, jak využívat obnovitelné a alternativní zdroje energie, jako je například bioplyn nebo solární energie. Podporujeme je v tom, aby byli připraveni na katastrofy, jak v praxi zavádět bezpečnostní opatření proti COVID-19, učíme je o chovu hospodářských zvířat, rozšiřujeme tržní hodnotové řetězce, podílíme se na budování a posilování místních trhů a poskytujeme příležitosti k vytváření pracovních míst a zaměstnanosti.

Díky našemu Systému včasného varování (Early Warning Systém – EWS) jsme přispěli k tomu, že jsou lidé na venkově i ve městech upozorněni, když se blíží povodeň. V případě, že zemi zasáhne takováto přírodní katastrofa, poskytneme postiženým okamžitou pomoc - podobně v letech 2011, 2013 a 2020 nebo v roce 2017, kdy Kambodžu naopak postihlo nadměrné sucho.

Pracujeme také na zlepšení přístupu k pitné vodě, sanitaci a hygieně, zejména prostřednictvím vzdělávacích programů. Během pandemie COVID-19 jsme se podíleli na pomoci chudým městským komunitám v Phnompenhu, poskytovali poradenství v oblasti správné hygieny, bezpečného chování a podíleli jsme se na ekonomické obnově malých podniků. Podporujeme školy, nabízíme odborné technické vzdělání a zvyšujeme tak možnost uplatnění lidí na trhu práce.

Poskytujeme ekonomické příležitosti pro malé a střední podniky v Kambodži. Propagujeme nové technologie, které které jsou v praxi využívány hlavně při získávaní energie z alternativních a obnovitelných zdrojů. Jedním z takových příkladů je náš projekt Switch to solar. Zlepšujeme vzdělávání a odbornou přípravu. Poskytujeme příležitosti pro mladé lidi, aby se zdokonalovali a rozvíjeli své dovednosti v oblastech, jako jsou inovace a technologie, zemědělství, zpracování potravin. V programech pro zajištění obživy spolupracujeme s místními organizacemi a komunitami a podporujeme iniciativy, které dávají chudým lidem šanci žít lepší život.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky