Kambodža

Kambodža

Kambodža zažívá výrazný ekonomický růst. Zejména její městské oblasti zaznamenávají rychlý rozvoj s průměrným ročním růstem 2,7 procenta. Navzdory těmto úspěchům zůstává Kambodža jednou z nejchudších zemí jihovýchodní Asie, kde přibližně 30 procent populace žije pod národní hranicí chudoby. Tito lidé jsou náchylní k nemocem, nejvíce jsou v ohrožení během přírodních katastrof. Závažným problémem zůstává podvýživa, která postihuje průměrně 32 procent dětí mladších pěti let.

I přes rozvoj městských oblastí žije většina Kambodžanů na venkově. Zde se ekonomický růst země projevuje výrazně pomaleji. Nedostatečná podpora poskytovaná drobným zemědělcům zpomaluje rozvoj jejich hodnotového řetězce a zabraňuje jim tak těžit z ekonomického růstu. Tradiční a neudržitelné praktiky škodí také životnímu prostředí, tempo odlesňování Kambodži je třetí nejrychlejší na světě.

Kambodža byla označena jako devátá nejohroženější země světa ve spojení s opakujícími se povodněmi, suchem a tropickými bouřemi. Ty závažně ohrožují obyvatelstvo, omezují socio-ekonomický rozvoj a zabraňují chudým lidem vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby.

Působíme v Kambodži od roku 2008 a pracujeme na projektech zaměřených na rozvoj a okamžitou pomoc ve vesnických i městských oblastech. Naše aktivity jsou zacíleny na obnovitelné zdroje energie, rozvoj trhu pro lepší živobytí, zlepšování zdraví a výživy matek a dětí, snižování rizika katastrof. V Kambodži využíváme svých znalostí v oblastech týkajících se územního plánování, zvládání katastrof, vývoje zdraví a rozvoje alternativních možností obživy. Podporujeme tak komunity v tom, aby mohly využívat výhod hospodářského růstu a zároveň byla chráněná jejich práva.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Ponlorkovi museli amputovat obě paže. Dnes je z něj úspěšný farmář

Ponlorkovi museli amputovat obě paže. Dnes je z něj úspěšný farmář

Tři večery v týdnu vyrážejí ven a uklízí odpadky. Trojice žen čistí ulice města v Kambodži

Tři večery v týdnu vyrážejí ven a uklízí odpadky. Trojice žen čistí ulice města v Kambodži

Setkání s chudobou. Jan Cina vycestoval do Asie a byl to pro něj šok

Setkání s chudobou. Jan Cina vycestoval do Asie a byl to pro něj šok

„Jako svobodná matka dnes dokážu vést obchod i vychovávat děti“

„Jako svobodná matka dnes dokážu vést obchod i vychovávat děti“

„Porodní asistentka mi zachránila život

„Porodní asistentka mi zachránila život"

Jan Cina s Člověkem v tísni v Kambodži

Jan Cina s Člověkem v tísni v Kambodži

Další