Kambodža

Kambodža

Navzdory výraznému ekonomickému růstu zůstává Kambodža jednou z nejchudších zemí jihovýchodní Asie. Přibližně 30 % populace stále žije pod hranicí chudoby. Navíc je jednou ze zemí nejvíce ohrožených přírodními katastrofami. Člověk v tísni zde působí od roku 2008 a za tu dobu například pomohl 60 000 domácností farmářů v 17 provinciích.

Z hlavního města Phnom Penhu spravujeme programy pomoci po celé zemi. Podporujeme lidi z venkovských zemědělských oblastí na cestě k dlouhodobě udržitelnému rozvoji, například využitím bioplynu či solární energie nebo v chovu hospodářských zvířat. Podílíme se také na budování a posílení místního trhu.

Daří se nám přispět ke snížení počtu úmrtí prvorodiček i podvýživy u dětí z chudých rodin. Mimo jiné i díky praktické mobilní technologii, která umožňuje zasílání hlasových zpráv čerstvým maminkám a vzdělává je v péči o miminko. Zlepšujeme také přístup k vodě, sanitaci a hygieně, především prostřednictvím vzdělávacích programů v komunitách.

Snažíme se trvale zvyšovat a posilovat odolnost místních obyvatel vůči katastrofám a pomoci jim je překonat, pokud nastanou. Vyvinuli jsme například systém včasného varování pro budoucí katastrofy. Pokud nějaká udeří, poskytujeme zasaženým lidem okamžitou humanitární pomoc jako například při záplavách v letech 2011 a 2013 nebo suchu v roce 2017.

Spolupracujeme s místními organizacemi a komunitami, a podporujeme iniciativy, které jim dávají šanci na lepší a udržitelnou budoucnost chudým lidem. Školíme například komunitní zdravotní pracovníky nebo vyvíjíme aplikace jako iTenure, která pomáhá domácnostem v městských oblastech ohroženým násilným vysídlením. 

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Další