Podněstří (Moldavsko)

Podněstří (Moldavsko)

Novinky
© Archiv Člověka v tísni

Podněstří je mezinárodně neuznaným regionem, který se deklaruje jako Podněsterská Moldavská republika. De iure je Podněstří stále součástí Moldavské republiky, i když její vláda nad regionem nemá kontrolu. Region tak zůstává ostrůvkem ruského vlivu v bezprostřední blízkosti hranic EU, je jakýmsi skanzenem sovětských časů, a to především ve smýšlení místních obyvatel. 


Pracujeme v Moldavsku od roku 2003. Podpora lidských práv a demokratizační projekty představují hlavní aktivity naší organizace na obou březích řeky Dněstr.

Po roce 2009 začala na pravém břehu řeky implementovat své rozvojové projekty naše Humanitární a rozvojová sekce (Více ZDE), zatímco naše Centrum pro lidská práva a demokracii pokračovalo ve svých lidskoprávních projektech na břehu levém. Naše organizace patří mezi jednu z prvních, která navázala přímou spolupráci s občanskou společností v Podněstří.

Podpora občanské společnosti 

Hlavní pozornost v Podněstří věnujeme posilování kapacit a efektivity místních aktivistů a organizací. Během posledních let jsme asistovali při založení sítě Informačních a právních center a Občanských klubů #19 ve třech různých městech – v Tiraspolu (organizace „A priori“), v Dubăsari (organizace „Akkolada“) a v Rîbnițe (organizace „Vialex“). Těmto partnerům jsme také poskytli institucionální podporu.

Informační a právní centra zdarma poskytují právní poradenství a informační podporu jak jednotlivcům, tak zájmovým sdružením a dalším organizacím. Občanské kluby #19 pravidelně organizují vzdělávací, kulturní a informační akce, jako jsou například projekce filmů a dokumentů, výstavy a debaty, které mají za cíl posílit občanskou výchovu a odpovědnost jednotlivců ve společnosti.

Podporujeme rovněž festival dokumentárních filmů o lidských právech Česnok, který nabízí prostor k diskusím o důležitých lidskoprávních tématech.


Advokační aktivity

Na mezinárodní úrovni taktéž zvyšujeme povědomí o podněsterské občanské společnosti. Naším cílem je podnítit komunitu dárců i naše mezinárodní partnery k tomu, aby započali přímý dialog s organizacemi v Podněstří a aby je ve svých diskuzích o problémech a potřebách tohoto regionu zahrnovali mezi rovnocenné partnery.

Mimo Podněstří se věnujeme v Moldavsku rozvojovým projektům, které se soustředí zejména na podporu venkovských oblastí.

Celý text Méně textu

Novinky