Moldavsko

Moldavsko

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Moldavsko dlouho zůstávalo na pokraji zájmu většiny zemí Evropy. Po Ruské invazi na celé území Ukrajiny se ovšem její status v očích veřejnosti výrazně proměřil. Je jednou ze zemí, kterou ruská agrese na Ukrajině výrazně ovlivňuje. Část jejího území v Podněstří je navic kontrolována proruskými separatisty.

V Moldavsku působíme od roku 2003. Naše práce se skládá z podpory nezávislých médií a organizací občanské společnosti prostřednictvím budování kapacit, financování, advokacie a zlepšování duševního zdraví a psychosociální podpory. Největší část našeho současného programu v této zemi tvoří podpora regionálních i celostátních médií, ať už jde o malé redakce na vesnicích nebo velká média s přesahem za hranice Moldavska a mezinárodním uznáním.

Náš přístup je horizontální, to znamená, že ke všem účastníkům našich projektů přistupujeme jako k partnerům. Vážíme si jich a respektujeme je, protože patří k nejdůležitějším hybatelům demokratických změn, které se v Moldavsku za poslední čtyři roky odehrály. Nezávislá média soustavně poskytují informace o korupci, porušování zásad právního státu a zneužívání moci v zemi. Jejich práce přispěla k prodemokratickému hlasování moldavských občanů v prezidentských a parlamentních volbách a ke snížení vlivu oligarchů na moldavskou politiku.

Při naší práci se potýkáme s většinou negativních aspektů, kterým nezávislé organizace v Moldavsku při své práci čelí. To čítá jak bezpečnostní hrozby a nedostatek finančních zdrojů na činnost, tak i nedostatek lidských zdrojů nebo nárůst dezinformací. 

Díky mnoha programům rozvoje kapacit, které individuálně přizpůsobujeme, přispíváme ke zvyšování znalostí a dovedností nejen v oblasti tvorby obsahu, manažerských dovedností, přizpůsobování se novým technologiím, ale také v boji proti dezinformacím, a tím minimalizujeme vliv Ruska na moldavskou společnost.

Celý text Méně textu

Novinky