Sýrie

Sýrie

Sýrie, kdysi oblíbená turistická destinace, se stala jedním z nejnebezpečnějších míst na světě. Násilně potlačené povstání, které začalo počátkem roku 2011, se rychle proměnilo v ozbrojený konflikt, kvůli kterému přišlo o život obrovské množství civilistů a které nadále nutí miliony lidí utíkat ze svých domovů. K jedné z největších vln vysídlení došlo začátkem letošního roku. 

Člověk v tísni na krizi v Sýrii reagoval jako jedna z prvních mezinárodních humanitárních organizací v roce 2012 a v současné době poskytne každý měsíc různé formy pomoci v průměru 129 000 lidí.

Bezpečnostní situace na severu Sýrie není ani po tolika letech válčení stabilizovaná. Každý druhý člověk musel uprchnout ze svého domova, 50 % základní infrastruktury v zemi nefunguje a 11 milionů lidí (více než polovina populace) potřebuje humanitární pomoc, která je pro ně životně důležitá. Ceny na trhu několikanásobně vzrostly, lidé nemají práci, země je vyrabovaná a zpustošená. Miliony lidí, kteří museli opustit své domovy, nemají přístup k základním potravinám, pitné vodě, přístřeší, vzdělání či pracovním příležitostem. Dlouhodobá ztráta možností obživy a bezprecedentní devalvace syrské libry však zasáhla i ty, kteří zůstali ve svých domovech. Nepřetržité boje a bombardování citelně poškodily zdejší infrastrukturu.

V Sýrii reagujeme na ty nejnutnější potřeby a podporujeme vzdělávání a ochranu dětí. Rozdáváme těm nejohroženějším lidem základní potraviny nebo potravinové poukázky, vysídleným rodinám také hygienické balíčky a v zimních měsících pomáháme lidem zimu přečkat.

Podporujeme zemědělství a obnovu dalších zdrojů obživy včetně pracovních příležitostí v rámci veřejných prací (tzv. Cash for work). Opravujeme veřejné studny, vodovodní a kanalizační sítě, opravujeme a rozšiřujeme systémy odpadních vod a zřizujeme skládky.

V rámci podpory vzdělávání se snažíme zlepšit kvalitu výuky ve školách a ve výukových centrech a zajišťujeme psychosociální pomoc dětem postiženým válkou i jejich rodinám s cílem zvýšit jejich odolnost. 

Reagujeme také na pandemii COVID-19 a přizpůsobujeme nastalé situaci i naše programy pomoci v jednotlivých oblastech jako je distanční vzdělávání, zřizujeme speciální místnosti pro nemocné, distribuujeme hygienické balíčky a další. 

Účelem našeho úsilí je zmírnit dopady humanitární krize na životy místních obyvatel a poskytnout jim dlouhodobou a udržitelnou pomoc , aby se s důsledky konfliktu dokázali lépe vypořádat. 

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Sýrii neopouštíme, jen v únoru jsme pomohli 300 000 lidí

Sýrii neopouštíme, jen v únoru jsme pomohli 300 000 lidí

Ženy a jejich zahrady: Jak v Sýrii bojujeme s nedostatkem potravin?

Ženy a jejich zahrady: Jak v Sýrii bojujeme s nedostatkem potravin?

Tomáš Kocián: Život v Sýrii je začarovaný kruh chudoby a úplného zoufalství

Tomáš Kocián: Život v Sýrii je začarovaný kruh chudoby a úplného zoufalství

Pavlína Millionová: Mnoho Syřanů už nemá sílu vzpomínat, proč válka začala. Trápí je jiné věci

Pavlína Millionová: Mnoho Syřanů už nemá sílu vzpomínat, proč válka začala. Trápí je jiné věci

Navzdory válce se podařilo syrským farmářům sklidit další úrodu

Navzdory válce se podařilo syrským farmářům sklidit další úrodu

Prohlášení nevládních organizací o dopadu ozbrojeného konfliktu na civilní obyvatelstvo v severovýchodní Sýrii

Prohlášení nevládních organizací o dopadu ozbrojeného konfliktu na civilní obyvatelstvo v severovýchodní Sýrii

Další