Sýrie

Sýrie

Sýrie, kdysi oblíbená turistická destinace, se stala jedním z nejnebezpečnějších míst na světě. Násilně potlačené povstání, které začalo počátkem roku 2011, se rychle proměnilo v ozbrojený konflikt, kvůli kterému přišlo o život obrovské množství civilistů a které nadále nutí miliony lidí utíkat ze svých domovů. 

Člověk v tísni na krizi v Sýrii reagoval jako jedna z prvních mezinárodních humanitárních organizací v roce 2012 a v současné době poskytne každý měsíc různé formy pomoci v průměru 129 000 lidí.

Bezpečnostní situace na severu Sýrie není ani po tolika letech válčení stabilizovaná. Každý druhý člověk musel uprchnout ze svého domova, 50 % základní infrastruktury v zemi nefunguje a 11 milionů lidí (více než polovina populace) potřebuje humanitární pomoc, která je pro ně životně důležitá. Ceny na trhu několikanásobně vzrostly, lidé nemají práci, země je vyrabovaná a zpustošená. Miliony lidí, kteří museli opustit své domovy, nemají přístup k základním potravinám, pitné vodě, přístřeší, vzdělání či pracovním příležitostem. Dlouhodobá ztráta možností obživy a bezprecedentní devalvace syrské libry však zasáhla i ty, kteří zůstali ve svých domovech. Nepřetržité boje a bombardování citelně poškodily zdejší infrastrukturu.

V Sýrii reagujeme na ty nejnutnější potřeby a podporujeme vzdělávání a ochranu dětí. Rozdáváme těm nejohroženějším lidem základní potraviny nebo potravinové poukázky, vysídleným rodinám také hygienické balíčky a v zimních měsících pomáháme lidem zimu přečkat.

Podporujeme zemědělství a obnovu dalších zdrojů obživy včetně pracovních příležitostí v rámci veřejných prací (tzv. Cash for work). Opravujeme veřejné studny, vodovodní a kanalizační sítě, opravujeme a rozšiřujeme systémy odpadních vod a zřizujeme skládky.

V rámci podpory vzdělávání se snažíme zlepšit kvalitu výuky ve školách a ve výukových centrech a zajišťujeme psychosociální pomoc dětem postiženým válkou i jejich rodinám s cílem zvýšit jejich odolnost. 

Reagujeme také na pandemii COVID-19 a přizpůsobujeme nastalé situaci i naše programy pomoci v jednotlivých oblastech jako je distanční vzdělávání, zřizujeme speciální místnosti pro nemocné, distribuujeme hygienické balíčky a další. 

Účelem našeho úsilí je zmírnit dopady humanitární krize na životy místních obyvatel a poskytnout jim dlouhodobou a udržitelnou pomoc , aby se s důsledky konfliktu dokázali lépe vypořádat. 

Celý text Méně textu
Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Jak pomáháme

Novinky

Další
Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel