Sýrie

Sýrie

V Sýrii probíhá největší humanitární krize současnosti. Polovina všech obyvatel byla nucena kvůli bojům opustit své domovy. O život již přišlo 470 000 lidí. Více než polovina Syřanů potřebuje akutní humanitární pomoc a 85 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Humanitární situace je kritická především na severu Sýrie, kde dochází k bojům mezi režimními vojsky, umírněnou opozicí a islamistickými radikály. Zde působí i naše organizace, která patří mezi několik nejvýznamnějších poskytovatelů humanitární pomoci v regionu.

Obyvatelé strádají především nedostatkem potravin, vody, zdravotnického materiálu a personálu, pohonných hmot a základního materiálního vybavení. Ceny dostupných potravin a komodit několikanásobně vzrostly. Země je vyrabovaná a zpustošená.

Poskytujeme humanitární pomoc uvnitř Sýrie již od roku 2012. Při doručování pomoci většinou spolupracujeme s místními samosprávami. V menší míře spolupracujeme také s místními nevládními organizacemi, které systematicky podporujeme a rozvíjíme jejich kapacity, aby následně dokázaly samostatně poskytovat základní služby těm nejpotřebnějším. 

V Sýrii poskytujeme potravinovou pomoc a zajišťujeme dodávky pitné vody. Dále podporujeme rozvoj živností a zemědělství či odpadového hospodářství. Z velké části se soustředíme také na vzdělávání v zemi. Podporujeme základní školy a zlepšujeme kvalitu výuky s ohledem na válečný kontext. Vzhledem k rozsahu a vleklosti syrské krize se čím dál více soustředíme také na dlouhodobější a komplexnější programy, které by měly obyvatelům pomáhat lépe přestát prohlubující se krizi.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Při leteckém útoku na syrské město Atareb byl zabit jeden ze zaměstnanců Člověka v tísni

Při leteckém útoku na syrské město Atareb byl zabit jeden ze zaměstnanců Člověka v tísni

Školu v Sýrii podporovanou Člověkem v tísni bombardování srovnalo se zemí

Školu v Sýrii podporovanou Člověkem v tísni bombardování srovnalo se zemí

„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při náletech,“  vzpomíná Abdul

„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při náletech,“ vzpomíná Abdul

Mladí Syřané výdělkem pomáhají i své komunitě

Mladí Syřané výdělkem pomáhají i své komunitě

“Přišel jsem o syna při náletech,” říká Mohamed z Aleppa.

“Přišel jsem o syna při náletech,” říká Mohamed z Aleppa.

Možnost pracovat a koupit si potraviny

Možnost pracovat a koupit si potraviny

Další články
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně