Sýrie

Sýrie

V Sýrii probíhá největší humanitární krize současnosti. Polovina všech obyvatel byla nucena kvůli bojům opustit své domovy. O život již přišlo 470 000 lidí. Více než polovina Syřanů potřebuje akutní humanitární pomoc a 85 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Humanitární situace je kritická především na severu Sýrie, kde dochází k bojům mezi režimními vojsky, umírněnou opozicí a islamistickými radikály. Zde působí i naše organizace, která patří mezi několik nejvýznamnějších poskytovatelů humanitární pomoci v regionu.

Obyvatelé strádají především nedostatkem potravin, vody, zdravotnického materiálu a personálu, pohonných hmot a základního materiálního vybavení. Ceny dostupných potravin a komodit několikanásobně vzrostly. Země je vyrabovaná a zpustošená.

Poskytujeme humanitární pomoc uvnitř Sýrie již od roku 2012. Při doručování pomoci většinou spolupracujeme s místními samosprávami. V menší míře spolupracujeme také s místními nevládními organizacemi, které systematicky podporujeme a rozvíjíme jejich kapacity, aby následně dokázaly samostatně poskytovat základní služby těm nejpotřebnějším. 

V Sýrii poskytujeme potravinovou pomoc a zajišťujeme dodávky pitné vody. Dále podporujeme rozvoj živností a zemědělství či odpadového hospodářství. Z velké části se soustředíme také na vzdělávání v zemi. Podporujeme základní školy a zlepšujeme kvalitu výuky s ohledem na válečný kontext. Vzhledem k rozsahu a vleklosti syrské krize se čím dál více soustředíme také na dlouhodobější a komplexnější programy, které by měly obyvatelům pomáhat lépe přestát prohlubující se krizi.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Školu v Sýrii podporovanou Člověkem v tísni bombardování srovnalo se zemí

Školu v Sýrii podporovanou Člověkem v tísni bombardování srovnalo se zemí

„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při náletech,“  vzpomíná Abdul

„Tři moji kolegové zemřeli v Aleppu při náletech,“ vzpomíná Abdul

Mladí Syřané výdělkem pomáhají i své komunitě

Mladí Syřané výdělkem pomáhají i své komunitě

“Přišel jsem o syna při náletech,” říká Mohamed z Aleppa.

“Přišel jsem o syna při náletech,” říká Mohamed z Aleppa.

Možnost pracovat a koupit si potraviny

Možnost pracovat a koupit si potraviny

Válka v Sýrii vstupuje do sedmého roku

Válka v Sýrii vstupuje do sedmého roku

Další články
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně