Sýrie

Sýrie

Konflikt, který v Sýrii začal v roce 2010, stále pokračuje. Ačkoliv jsou linie kontroly jednotlivých území stabilnější, pokračující násilí nadále ničí životy a nutí lidi utíkat ze svých domovů.

Přibližně 14,6 milionu lidí uvnitř Sýrie je závislých na humanitární pomoci, která jim zajišťuje přístup k těm nejnutnějším potřebám a službám, jako je pitná voda, potraviny, přístřeší, nebo vzdělání.

Více než 6,9 milionu lidí je vnitřně vysídlených v Sýrii a 1,8 milionu z nich stále žije v táborech, či na provizorních místech.

V roce 2021 jsme v Sýrii podpořili 1 585 889 lidí.

Dlouhotrvající konflikt zemi výrazně poničil, hospodářská produktivita se oproti roku 2010 snížila o 50%. Každá desátá budova je poškozená nebo zničená. Zásobování potravin znemožňuje zdevastovaná, nebo vyrabovaná infrastruktura a nevybouchlá munice.

Země zažívá hlubokou hospodářskou krizi a více než 90% obyvatel žije pod hranicí chudoby.  Hospodářské investice jsou značně omezeny v důsledku přetrvávající nejistoty a chybějícího politického řešení konfliktu.

Odhaduje se, že přibližně 2,4 milionu dětí nechodí do školy a dalším 1,6 milionu dětí hrozí, že o možnost chodit do školy přijdou.

Miliony vnitřně vysídlených lidí v Sýrii se stále z různých důvodů nemohou vrátit domů. Situaci komplikuje například nevybuchlá munice, špatný, nebo žádný přístup ke službám v oblasti jejich původního domova včetně chybějící zdravotní péče, nebo komplikace v souvislosti s doklady a právním statusem.

Jak v Sýrii pomáháme?

Člověk v tísni na krizi v Sýrii reagoval jako jedna z prvních mezinárodních humanitárních organizací v roce 2012 a v současné době poskytne každý měsíc různé formy pomoci v průměru 129 000 lidí.

Jen v uplynulém roce jsme podpořili více než 1,5 milionu lidí. 
 • Reagujeme na okamžité potřeby
 • dlouhodobě podporujeme vzdělávání a ochranu dětí
 • Dodáváme životně důležitou potravinovou pomoc 
 • Ohroženým lidem poskytujeme přístřeší, ochranu, nebo hygienické balíčky
 • Pomáháme vysídleným rodinám v Sýrii přečkat období zimy
 • Opravujeme zničenou infrastrukturu
 • Podporujeme zemědělství a obnovu dalších zdrojů obživy, včetně veřejných pracovních příležitostí, prostřednictvím finančních příspěvků na podnikání, školení a prostřednictvím programu “cash for work”. V rámci něj se lidí podílejí například na opravě infrastruktury a za svou práci dostávají zaplaceno.
 • Opravujeme  veřejné studny a vodovodní sítě, obnovujeme a rozšiřujeme kanalizační systémy a budujeme skládky.
 • Podporujeme vzdělávání ve školách a v dočasných vzdělávacích centrech skrze podporu místních učitelů, studentů a jejich rodičů; Usilujeme o zlepšení kvality výuky, zajišťujeme psychosociální podporu, která pomáhá dětem, které konflikt zasáhl a jejich rodinám. V táborech pro děti vytváříme místa, kde si mohou hrát a učit se.
 • Prostřednictvím našich programů pomoci, které se zaměřují na zajištění obživy a zemědělství, poskytujeme lidem zasaženým konfliktem příležitosti k obnovení nebo rozšíření jejich obživy. Díky tomu pak lidé sami přispívají k hospodářské obnově země a k posílení místních trhů po více než deset let trvajícím úpadku.
 • Během pandemie covid-19 jsme naše programy pomoci přizpůsobili a mimo jiné jsme vyvinuli metodologii distančního vzdělávání. Díky tomu mohly tisíce dětí pokračovat ve vzdělávání.
Snažíme se zmírňovat humanitární krizi, ale také poskytovat dlouhodobou a udržitelnou pomoc místním lidem, aby se s následky konfliktu dokázali v dlouhodobém horizontu sami vyrovnat.
Celý text Méně textu
Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Jak pomáháme

Novinky

Další
Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel