Sýrie

Sýrie

Sýrie, kdysi oblíbená turistická destinace, se stala jedním z nejnebezpečnějších míst na světě. Násilně potlačené povstání, které začalo počátkem roku 2011, se rychle proměnilo v ozbrojený konflikt, kvůli kterému přišlo o život obrovské množství civilistů a které nadále nutí miliony lidí utíkat ze svých domovů. Člověk v tísni na krizi v Sýrii reagoval jako jedna z prvních mezinárodních humanitárních organizací v roce 2012 a v současné době poskytne každý měsíc různé formy pomoci v průměru 230 000 lidí.

Bezpečnostní situace na severu Sýrie není ani po tolika letech válčení stabilizovaná. Každý druhý člověk musel uprchnout ze svého domova, 50 % základní infrastruktury v zemi nefunguje a pět milionů lidí je nuceno spoléhat na humanitární pomoc, která je pro ně životně důležitá. Ceny na trhu několikanásobně vzrostly, lidé nemají práci, země je vyrabovaná a zpustošená. Miliony lidí, kteří museli opustit své domovy, nemají přístup k základním potravinám, pitné vodě, přístřeší, vzdělání či pracovním příležitostem. Dlouhodobá ztráta možností obživy však zasáhla i ty, kteří zůstali ve svých domovech. Nepřetržité boje a bombardování citelně poškodily zdejší infrastrukturu.

V Sýrii rozdáváme těm nejvíce postiženým lidem základní potraviny nebo potravinové poukázky a vysídlené rodiny dostávají hygienické balíčky. Pomáháme ve školách místním učitelům, žákům i jejich rodičům, pracujeme na zlepšení kvality výuky a zajišťujeme psychosociální pomoc dětem postiženým válkou i jejich rodinám s cílem zvýšit jejich odolnost. Podporujeme zemědělství a obnovu dalších zdrojů obživy, včetně pracovních příležitostí v rámci veřejných prací (tzv. Cash for work). Opravujeme veřejné studny, vodovodní a kanalizační sítě, opravujeme a rozšiřujeme systémy odpadních vod a zřizujeme skládky. Základem našeho úsilí je, aby poskytovaná pomoc byla dlouhodobě udržitelná a místní komunity byly schopné samy se vyrovnávat s následky konfliktu.


Celý text Méně textu
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně

Jak pomáháme

Novinky

"Veřejnost v Česku na nás nezapomněla." Rozhovor s humanitárním pracovníkem v Sýrii

Z krize děláme příležitost: Vyučování na dálku v Sýrii

Z krize děláme příležitost: Vyučování na dálku v Sýrii

"Kvůli odpadkům bych se zastřelit nenechal." Tereza Ramba s Tomášem Kocianem o konfliktu v Sýrii

Jak zabránit tomu, aby v Sýrii vyrostla

Jak zabránit tomu, aby v Sýrii vyrostla "ztracená generace"?

Navzdory válce se podařilo syrským farmářům sklidit další úrodu

Navzdory válce se podařilo syrským farmářům sklidit další úrodu

Prohlášení nevládních organizací o dopadu ozbrojeného konfliktu na civilní obyvatelstvo v severovýchodní Sýrii

Prohlášení nevládních organizací o dopadu ozbrojeného konfliktu na civilní obyvatelstvo v severovýchodní Sýrii

Další
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně