Venezuela

Venezuela

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Krize ve Venezuele se nadále prohlubuje. V kdysi jedné z nejbohatších zemí Latinské Ameriky lidé neustále čelí akutnímu nedostatku potravin, léků, vody a častým výpadkům elektřiny. Kvůli extrémní chudobě, nefunkčnímu zdravotnímu systému a nespravedlnosti a brutalitě venezuelského režimu bezpočet Venezuelanů buď umírá, nebo utíká ze země.

Ve Venezuele působíme od roku 2014 v rámci programu na podporu lidských práv a nezávislé občanské společnosti. S aktuální eskalací situace v regionu plánujeme podporu rozšiřovat. Právě teď je možné pomáhat potřebným prostřednictvím místních nevládních organizací, se kterými spolupracujeme od začátku svého angažmá ve Venezuele. V případě dramatického zhoršení situace jsme připraveni pomoci řešit aktuální potřeby a bezpečnostní situaci.

Jak pomáháme

Podpora občanské společnosti

Dohlížíme na síť partnerských neziskových organizací. Naše první projekty podpořily místní centrum pro lidská práva, kde právníci pomáhají obětem politicky motivovaného stíhání a také podporují mladé lidi z chudých oblastí, kteří malují vlastní grafické výtvory na městské hradby dříve pokryté propagandistickými hesly. Od roku 2014 darovali čeští dárci zemi prostřednictvím Klubu přátel více než dva miliony korun. Tyto peníze nám nadále pomáhají podporovat projekty, do kterých jsou zapojeni nezávislí novináři, politicky pronásledovaní, lidé bez přístupu ke zdravotní péči i lidé z chudých a sociálně vyloučených oblastí.

Pomohli jsme založit rozhlasový program Humano Derecho. V době, kdy se prostor pro občanskou společnost a svobodná média stále více zužoval, rozhlas vysílal jen několikrát týdně. Dnes je to plnohodnotné médium, které řeší různá společenská témata z různých pohledů.

V roce 2018 jsme zahájili náš zatím největší venezuelský projekt: ve spolupráci s venezuelskými univerzitami a mladými lidmi podporujeme tříleté vzdělávání v oblasti mírových studií a řešení konfliktů. Spolu s našimi partnerskými organizacemi pořádáme ve Venezuele akademické kurzy o mírovém řešení konfliktů a vedení. Zároveň propojujeme studenty se zástupci občanské společnosti a aktivisty.

Advokační aktivity

Venezuelským organizacím a aktivistům organizujeme advokační cesty po Evropě a přímo je podporujeme v účasti na mezinárodním fóru. Uspořádali jsme setkání venezuelských aktivistů a významných osobností EU a v roce 2023 podpořili jejich účast na jednání OSN v Ženevě.

Hosté z Venezuely se pravidelně účastní Mezinárodního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět, který se každoročně koná v Praze a Bruselu. 

V roce 2022 byla naše cena Homo Homini udělena statečnému venezuelskému obránci lidských práv Javieru Tarazonovi.


Celý text Méně textu

Novinky