Česká republika

Česká republika

Humanitární pomoc poskytujeme nejen v zahraničí, ale také v České republice. Pomáhali jsme zde po povodních v letech 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013, kdy jsme podpořili tisíce jednotlivců a institucí. Koordinovali jsme práci dobrovolníků v postižených oblastech, rozdělovali finanční příspěvky nejpostiženějším rodinám a distribuovali lidem základní vybavení jako například nářadí, balení dezinfekčních prostředků nebo ochranných pomůcek.

V současné době se zaměřujeme především na protipovodňovou prevenci. Pořádáme osvětové přednášky v obcích, které se nacházejí v záplavových územích. Snažíme se upozorňovat na komplexnost problému, kdy stále častější hrozba povodní souvisí nejen s klimatickými změnami a dlouhodobými suchy, ale také s celkovým stavem naší krajiny. Protipovodňových besed, které organizujeme pro obce a školy, se kromě občanů účastní také zástupci místních samospráv, hasiči a pracovníci, kteří mají praktické zkušenosti s odstraňováním následků minulých povodní.

Vydali jsme publikaci „Žijeme v záplavovém území“ s veškerými potřebnými informacemi. Tato příručka je určena všem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, těm, kteří o koupi bytu či domu na takovém místě uvažují, i těm, které tato problematika zajímá.


Pokud máte zájem o uspořádání bezplatné informační besedy na téma prevence a odstraňování škod povodní ve vaší škole či obci, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme.

Kontakt: Jan Jelínek, jan.jelinek@clovekvtisni.cz, +420 734 428 482.


Celý text Méně textu

Novinky

Pět let od ničivých povodní, co jsme se od té doby naučili?

Pět let od ničivých povodní, co jsme se od té doby naučili?

2. listopad je Dnem pro Mosul!

2. listopad je Dnem pro Mosul!

ČvT přidělil příspěvky vyplaveným rodinám. Obcím šla materiální pomoc za 1,3 milionu korun

ČvT přidělil příspěvky vyplaveným rodinám. Obcím šla materiální pomoc za 1,3 milionu korun

Po povodních 2013 jsme pomohli 1169 rodinám

Po povodních 2013 jsme pomohli 1169 rodinám

Přijďte na humanitární kongres do Olomouce!

Přijďte na humanitární kongres do Olomouce!