Česká republika

Česká republika

Na poli humanitární a rozvojové spolupráce pracujeme nejen v zahraničí, ale také v České republice. Mezi humanitární programy realizované v ČR patří projekty pomoci a obnovy po povodních v roce 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013, kdy jsme pomohli tisícům jednotlivců a institucí. Pomáhali jsme koordinovat práci dobrovolníků v postižených oblastech, rozdělovali jsme finanční příspěvky nejpostiženějším rodinám a distribuovali materiální pomoc, jako např. nářadí, balení dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek či repelentů.

V současné době se zaměřujeme především na protipovodňovou prevenci prostřednictvím protipovodňových přednášek v obcích, které se nacházejí v záplavových územích. Snažíme se upozorňovat na komplexnost problému, kdy stále častější hrozba povodní souvisí nejen s klimatickými změnami a dlouhodobými suchy, ale také s celkovým stavem naší krajiny. Protipovodňových besed, které pořádáme pro obce a školy, se kromě občanů účastní také zástupci místních samospráv, hasiči a pracovníci, kteří mají praktické zkušenosti s odstraňováním následků minulých povodní.

Veškeré potřebné informace najdete v publikaci „Žijeme v záplavovém území.“ Tato příručka je určena všem lidem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, i těm, kteří o koupi bytu či domu tam uvažují, a nám všem, které tato problematika zajímá.

Stahujte informační brožuru pro obyvatele záplavových územích!

Pokud byste měli zájem o uspořádání bezplatné informační besedy na téma prevence a odstraňování škod povodní ve vaší škole či obci, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt: Jan Jelínek, jan.jelinek@clovekvtisni.cz

Celý text Méně textu

Novinky

Přijďte na humanitární kongres do Olomouce!

Přijďte na humanitární kongres do Olomouce!