Česká republika

Česká republika

Na poli humanitární a rozvojové spolupráce pracujeme nejen v zahraničí, ale také v České republice. Mezi humanitární programy realizované v ČR patří projekty pomoci a obnovy po povodních v roce 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013, kdy jsme pomohli tisícům jednotlivců a institucí. Pomáhali jsme koordinovat práci dobrovolníků v postižených oblastech, rozdělovali jsme finanční příspěvky nejpostiženějším rodinám a distribuovali materiální pomoc, jako např. nářadí, balení dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek či repelentů.

V současné době se zaměřujeme především na protipovodňovou prevenci prostřednictvím protipovodňových přednášek v obcích, které se nacházejí v záplavových územích. Snažíme se upozorňovat na komplexnost problému, kdy stále častější hrozba povodní souvisí nejen s klimatickými změnami a dlouhodobými suchy, ale také s celkovým stavem naší krajiny. Protipovodňových besed, které pořádáme pro obce a školy, se kromě občanů účastní také zástupci místních samospráv, hasiči a pracovníci, kteří mají praktické zkušenosti s odstraňováním následků minulých povodní.

Veškeré potřebné informace najdete v publikaci „Žijeme v záplavovém území.“ Tato příručka je určena všem lidem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, i těm, kteří o koupi bytu či domu tam uvažují, a nám všem, které tato problematika zajímá.

Stahujte informační brožuru pro obyvatele záplavových územích!

Pokud byste měli zájem o uspořádání bezplatné informační besedy na téma prevence a odstraňování škod povodní ve vaší škole či obci, neváhejte se na nás obrátit.


Celý text Méně textu

Novinky

Pět let od ničivých povodní, co jsme se od té doby naučili?

Pět let od ničivých povodní, co jsme se od té doby naučili?

2. listopad je Dnem pro Mosul!

2. listopad je Dnem pro Mosul!

ČvT přidělil příspěvky vyplaveným rodinám. Obcím šla materiální pomoc za 1,3 milionu korun

ČvT přidělil příspěvky vyplaveným rodinám. Obcím šla materiální pomoc za 1,3 milionu korun

Po povodních 2013 jsme pomohli 1169 rodinám

Po povodních 2013 jsme pomohli 1169 rodinám

Přijďte na humanitární kongres do Olomouce!

Přijďte na humanitární kongres do Olomouce!