Česká republika

Česká republika

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Humanitární pomoc poskytujeme nejen v zahraničí, ale také v České republice. Pomáhali jsme zde po povodních v letech 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013, kdy jsme podpořili tisíce jednotlivců a institucí. V roce 2021 jsme se také zapojili do obnovy jihomoravských obcí postižených tornádem. 

Koordinovali jsme práci dobrovolníků v postižených oblastech, rozdělovali finanční příspěvky nejpostiženějším rodinám a distribuovali lidem základní vybavení, například nářadí, balení dezinfekčních prostředků nebo ochranných pomůcek.

V současné době se zaměřujeme především na protipovodňovou prevenci. Pořádáme osvětové přednášky v obcích, které se nacházejí v záplavových územích. Snažíme se upozorňovat na komplexnost problému, kdy stále častější hrozba povodní souvisí nejen s klimatickými změnami a dlouhodobými suchy, ale také s celkovým stavem naší krajiny. Protipovodňových besed, které organizujeme pro obce a školy, se kromě občanů účastní také zástupci místních samospráv, hasiči a pracovníci, kteří mají praktické zkušenosti s odstraňováním následků minulých povodní.

Vydali jsme publikaci „Žijeme v záplavovém území“ s veškerými potřebnými informacemi. Tato příručka je určena všem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, těm, kteří o koupi bytu či domu na takovém místě uvažují, i těm, které tato problematika zajímá.

Pokud máte zájem o uspořádání bezplatné informační besedy na téma prevence a odstraňování škod povodní ve vaší škole či obci, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme.

Kontakt: Jan Jelínek, jan.jelinek@clovekvtisni.cz, +420 734 428 482.

Celý text Méně textu

Novinky