Střední Asie

Střední Asie

Novinky
© Foto: ČvT

Střední Asie je politicky velmi složitý region. Každá z jeho pěti zemí se výrazně liší z hlediska politického, ekonomického i sociálního rozvoje. Lidská práva a svoboda projevu jsou zde nicméně ohrožena všude.

Represivní legislativní iniciativy zaměřené na zpřísnění kontroly nad médii a občanským prostorem spolu s opakovanými útoky na novináře, obránce lidských práv a kritiky úřadů jsou společné pro všechny země tohoto regionu. Situace se zhoršuje i v Kyrgyzstánu, který je ve srovnání s ostatními zeměmi regionu tradičně považován za relativně svobodný.

Jak pomáháme

Ve Střední Asii působíme od roku 2016. Podporujeme zde obránce lidských práv, právníky, aktivisty a občanské aktivisty tím, že jim nabízíme přímou psychologickou, právní a lékařskou pomoc. Poskytujeme zde rovněž minigranty. Dále zajišťujeme školení a aktivity na budování kapacit pro média a nevládní organizace. Cílem je vybavit je nezbytnými nástroji a dovednostmi, aby si udrželi odolnost vůči rostoucím rizikům. Pomáháme také s nouzovým přesunem aktivistů, kteří jsou vystaveni zvláště vysokému riziku pronásledování.

Kromě toho provozujeme Emerging Leaders Fellowship (ELF) pro mladé komunitní vůdce z regionu. Jedná se o desetitýdenní program v Praze, který se zaměřuje na zdokonalování měkkých dovedností a podporu vedení lidí. Během posledních dvou let jsme v rámci našeho programu duševního zdraví a psychosociální podpory pomohli více než 150 novinářům a obráncům lidských práv v regionu. Kromě toho jsme zpracovali více než 30 žádostí o přímou podporu a o malé granty.

V roce 2019 byla udělena cena Homo Homini tádžickému právníkovi Buzurgmehru Yorovovi za jeho odhodlání bránit lidská práva a zajištění řádného soudního procesu v zemi. Tuto cenu udělujeme během mezinárodního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. 

Celý text Méně textu

Novinky