Irák

Irák

V posledních čtyřech dekádách prošel Irák těžkým ekonomickým a sociálním úpadkem, který vyústil ve svržení režimu Saddáma Husajna v roce 2003. Následný chaos a občanská válka po sobě zanechaly rozvrácenou zemi s roztříštěnou vládou i společností. Toho dokázala využít řada militantních skupin, včetně tzv. Islámského státu, který se vojensky etabloval na velké části iráckého a syrského území a jehož krutovláda vyhnala z domovů statisíce lidí. Podle odhadů jsou v zemi více než 3 miliony vnitřních uprchlíků a třetina obyvatelstva potřebuje v důsledku konfliktu okamžitou humanitární pomoc.

V Iráku jsme začali pracovat již v roce 2003, kdy jsme se zaměřovali na rekonstrukci a obnovu škol a zdravotnických středisek. Postupně jsme do země přenášeli i své zkušenosti s obnovou občanské společnosti po pádu totalitního režimu. Kvůli zhoršené bezpečnostní situaci v roce 2004 jsme se přesunuli do jordánského Ammánu, odkud jsme několik let řídili náš irácký program na dálku. V roce 2010 jsme se mohli vrátit zpět a otevřít novou kancelář na severu v iráckém Kurdistánu. V té době jsme se věnovali primárně podpoře místních iniciativ a samospráv, novinářů a aktivistů, jejichž cílem bylo posílit dodržování lidských práv v zemi.

V reakci na humanitární krizi, kterou vyvolalo dobytí velké části území provincie Ninive tzv. Islámským státem (IS) v červnu 2014, jsme se zaměřili především na poskytování okamžité materiální pomoci lidem postiženým válkou. V současné době pomáháme především vnitřním uprchlíkům a lidem, kteří se po osvobození oblastí od nadvlády IS vracejí do svých domovů. Zajišťujeme přístřeší, základní potřeby pro domácnost a přístup k vodě a hygieně. Tam, kde funguje trh, rozdáváme finanční příspěvky či poukázky na nákup materiálu k opravě zničených domů. Kromě toho se věnujeme také obnově školství a psychosociální podpoře dětí.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Knihovna Filozofické fakulty UK vyhlašuje sbírku na obnovu zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku

Knihovna Filozofické fakulty UK vyhlašuje sbírku na obnovu zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku

V Iráku pomáháme po pádu ISIL s obnovou vzdělávání

V Iráku pomáháme po pádu ISIL s obnovou vzdělávání

Salah, humanitární pracovník z Iráku

Salah, humanitární pracovník z Iráku

Mosul: Pomoc pro více než dvanáct tisíc lidí

Mosul: Pomoc pro více než dvanáct tisíc lidí

Statisíce obyvatel iráckého Mosulu přišly při bojích o osvobození města o vše.

Statisíce obyvatel iráckého Mosulu přišly při bojích o osvobození města o vše.

Lidi prchající z iráckého Mosulu sužuje zima a hlad

Lidi prchající z iráckého Mosulu sužuje zima a hlad

Další články