Kosovo

Kosovo

Kosovo je jednou z nejchudších zemí Evropy. Od vyhlášení nezávislosti v roce 2008 je jeho politická situace nejistá a to brání vývoji země. Průmysl se zde nerozvinul a zemědělství jen částečně. Dříve fungující obchod zbrzdily napjaté vztahy se Srbskem, které nezávislost Kosova neuznává. V současné době je více než třetina obyvatel Kosova nezaměstnaná.

Člověk v tísni působí v Kosovu již od roku 1998, kdy do této oblasti přišel v době probíhajícího ozbrojeného konfliktu a poskytl humanitární pomoc uprchlíkům a lidem zasaženým válkou. V té době se také v České republice vyhlásila sbírka SOS Kosovo, která vzbudila u veřejnosti velký zájem. Když ozbrojené boje skončily, Člověk v tísni se v Kosovu soustředil především na opravu škol a zdravotnických zařízení. V roce 2002 jsme naši činnost v Kosovu ukončili, ale o osm let později jsme se do země opět vrátili.

V letech 2017 až 2019 Člověk v tísni zahájil také iniciativu na podporu mládeže a vzdělání v oblasti lidských práv. Výukové metody zahrnovaly například využití dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů jako prostředků ke zvýšení povědomí o lidských právech.

Dnes se aktivity Člověka v tísni zaměřují na pomoc těch nejohroženějších skupin obyvatel. Spolupracujeme s organizacemi, které pomáhají nevidomým a neslyšícím dětem s poruchami autistického spektra. Člověk v tísni navíc pomáhá lidem s různým postižením a podporuje inkluzivní vzdělání pro děti z etnických menšin.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Před osmnácti lety přišla o nohu, dnes šije kosovské „Haute Couture“

Před osmnácti lety přišla o nohu, dnes šije kosovské „Haute Couture“

Alba, studentka hry na klavír

Alba, studentka hry na klavír

Bál jsem se předsudků, říká student z Kosova

Bál jsem se předsudků, říká student z Kosova

Kosovští nevidomí se díky Člověku v tísni učí notopis i orientaci v prostoru

Kosovští nevidomí se díky Člověku v tísni učí notopis i orientaci v prostoru

Kosovští pedagogové se v Česku učí, jak pracovat se zrakově postiženými dětmi a jejich rodiči

Kosovští pedagogové se v Česku učí, jak pracovat se zrakově postiženými dětmi a jejich rodiči

Piána pro nevidomé

Piána pro nevidomé

Další