Kosovo

Kosovo

Kosovo patří k nejchudším zemím Evropy. V roce 2008 vyhlásilo nezávislost, nejasný politický status však stále brání rozvoji země. Široce rozšířená korupce, organizovaný zločin a neefektivní státní správa mají negativní dopad na obraz Kosova ve světě a na potenciální příliv investic. V zemi není rozvinutý průmysl, zemědělství jen v malém rozsahu. Existující obchod komplikují napjaté vztahy se Srbskem, které neuznává samostatnost Kosova. Nezaměstnaná je v současnosti asi polovina obyvatel.

Naše činnost má v Kosovu dlouholetou tradici. Přišli jsme do regionu během ozbrojeného konfliktu v roce 1998 a poskytovali jsme humanitární pomoc uprchlíkům a lidem zasaženým válkou. V této době probíhala v České republice také sbírková kampaň SOS Kosovo, která vzbudila velký zájem veřejnosti. Po skončení ozbrojených střetů jsme se věnovali především rekonstrukci kosovských škol a zdravotnických zařízení. V roce 2002 jsme své působení v Kosovu přerušili, avšak o osm let později jsme se do země vrátili.

Naše současná činnost je zaměřena na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Zahrnuje proto spolupráci s organizacemi nevidomých, aktivity v oblasti práv zdravotně postižených a podporu inkluzivního vzdělávání dětí z národnostních menšin.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Před osmnácti lety přišla o nohu, dnes šije kosovské „Haute Couture“

Před osmnácti lety přišla o nohu, dnes šije kosovské „Haute Couture“

Alba, studentka hry na klavír

Alba, studentka hry na klavír

Bál jsem se předsudků, říká student z Kosova

Bál jsem se předsudků, říká student z Kosova

Kosovští nevidomí se díky Člověku v tísni učí notopis i orientaci v prostoru

Kosovští nevidomí se díky Člověku v tísni učí notopis i orientaci v prostoru

Kosovští pedagogové se v Česku učí, jak pracovat se zrakově postiženými dětmi a jejich rodiči

Kosovští pedagogové se v Česku učí, jak pracovat se zrakově postiženými dětmi a jejich rodiči

Piána pro nevidomé

Piána pro nevidomé

Další