Moldavsko

Moldavsko

Novinky
© Tereza Hronová

Moldavsko vyhlásilo nezávislost v roce 1991, během rozpadu Sovětského svazu. Z industriální a zemědělské výroby se přeorientovalo na sektor služeb, přesto zůstává po Kosovu druhou nejchudší zemí v Evropě. Odhaduje se, že každou hodinu opustí zemi za lepším životem v zahraničí čtyři lidé - míra emigrace v Moldavsku tak patří k nejvyšším na světě. V roce 2020 žilo v emigraci přes 1,15 milionu Moldavanů, tedy téměř 30 % veškeré populace. V roce 2022 navíc po zahájení ruské invaze na Ukrajinu zemi zasáhla silná migrační vlna a inflace.

V Moldavsku působíme od roku 2003 a pomáháme lidem vytvářet lepší podmínky a pracovní příležitosti přímo v místech, kde žijí. V současné době poskytujeme rozvojovou podporu místnímu obyvatelstvu ve čtyřech oblastech: zemědělství a hospodářství, sociální ochrana a začleňování, posílení občanské společnosti a také podpora ukrajinských uprchlíků a moldavských rodin, které je ubytovávají.

Pomoc v Moldavsku: ekologické zemědělství, inkluze, občanská společnost i pomoc uprchlíkům

Ekologické zemědělství představuje pro Moldavsko, kde je jedna z nejkvalitnějších půd na světě, nejen možnost dobrého výdělku, ale i zlepšení životního prostředí. Učíme moldavské zemědělce a zemědělské podnikatele, jak se zapojit do ekologické produkce, aby posílili hospodářský rozvoj své země. Zaměřujeme se na zlepšování podmínek a kapacit malých a středních chovatelů skotu za účelem posílení odvětví s mléčnými výrobky. Podíleli jsme se i na standardizaci vzdělávacích osnov pro budoucích vinaře.

Kromě špatné ekonomické situace je jedním z dědictví Sovětského svazu systematická institucionalizace a diskriminace lidí se zdravotním postižením. Pomáháme proto těmto lidem prostřednictvím projektů zaměřených na podporu jejich zrovnoprávnění a začleňování do společnosti. 

Pomáháme místní občanské společnosti a aktivnímu zapojení mladých lidí do veřejného života. Podporujeme také iniciativy mladých lidí či neziskových organizací v regionech a jejich spolupráci s místními zastupitelstvy. Podíleli jsme se také na zavedení inovativní výuky o globálních problémech pomocí dokumentárních filmů do moldavských školních osnov.

Na začátku roku 2022 jsme spustili humanitární program na pomoc domácnostem ohroženým energetickou krizí a po ruské invazi na Ukrajinu jsme začali pomáhat ukrajinským uprchlíkům a moldavským rodinám, které je u sebe ubytovávají.


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky