Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko je podle oficiálních statistik a výše HDP na obyvatele nejchudší zemí Evropy. Podobně jako ostatní státy v regionu, po rozpadu Sovětského svazu země utrpěla velké hospodářské ztráty. I přes mírný ekonomický růst v posledních letech se míra ekonomické migrace obyvatel nesnížila.

Odhaduje se, že každou hodinu opouští zemi pro lepší život v zahraničí čtyři lidé. V důsledku toho se populace zmenšuje přibližně o sto lidí denně a míra moldavské emigrace tak patří k jedné z nejvyšších na světě. Naprostá většina lidí emigruje za pracovními příležitostmi, které nachází převážně v Rusku a v zemích Evropské unie.

Rodinní příslušníci, zejména matky, nechávají partnera a děti v Moldavsku a samy se vydávají hledat práci do zahraničí a posílají peníze zpět domů. V roce 2013 tvořily remitence okolo 25 % z celkového HDP země. Většina školáků a téměř všichni vysokoškolští studenti předpokládají, že budou následovat své rodiče a také opustí zemi, aby našli práci.

Kromě špatné ekonomické situace zůstává v Moldavsku další nepříjemný pozůstatek Sovětského svazu - systematická institucionalizace a diskriminace osob se zdravotním postižením. S těmito problémy se potýkají i sousední země v regionu, kde Člověk v tísni dlouhodobě působí.

Člověk v tísni pracuje v Moldavsku již od roku 2003 a v současné době poskytuje rozvojovou pomoc místnímu obyvatelstvu ve třech hlavních oblastech: zemědělství a ekonomický rozvoj, sociální ochrana a inkluze a posilování a zapojování občanské společnosti.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Již 15 let se podílíme na rozvoji Moldavska

Již 15 let se podílíme na rozvoji Moldavska

Češi učí moldavské bio zemědělce. První sklizeň dorazí letos

Češi učí moldavské bio zemědělce. První sklizeň dorazí letos

Mladá moldavská podnikatelka: z bankovnictví na bio produkty

Mladá moldavská podnikatelka: z bankovnictví na bio produkty

Česká firma PROBIO pomáhá moldavským zemědělcům na evropské trhy

Česká firma PROBIO pomáhá moldavským zemědělcům na evropské trhy

Bio arónie je pýchou mladého zemědělce v Moldavsku

Bio arónie je pýchou mladého zemědělce v Moldavsku

Moldavské mandle hledají cestu na evropské talíře

Moldavské mandle hledají cestu na evropské talíře

Další