Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko je podle statistik nejchudší zemí Evropy. Dodnes se vypořádává s následky socialistického režimu. Odhaduje se, že každou hodinu opustí zemi pro lepší život v zahraničí čtyři lidé. Míra emigrace tak patří k jedné z nejvyšších na světě. Člověk v tísni působí v Moldavsku od roku 2003 a pomáhá lidem vytvářet lepší podmínky a pracovní příležitosti přímo v místech, kde žijí.

Ekologické zemědělství představuje pro Moldavsko, kde je jedna z nejkvalitnějších půd na světě, nejen možnost dobrého výdělku, ale i zlepšení životního prostředí. Učíme moldavské zemědělce a zemědělské podnikatele, jak se zapojit do ekologické produkce, aby posílili hospodářský rozvoj své země.

Kromě špatné ekonomické situace je dalším nepříjemným pozůstatkem Sovětského svazu, se kterým se potýkají i sousední země, systematická institucionalizace a diskriminace lidí se zdravotním postižením. Pomáháme proto těmto lidem prostřednictvím projektů zaměřených na podporu jejich zrovnoprávnění a začleňování do společnosti.

Pomáháme místní občanské společnosti a aktivnímu zapojení mladých lidí do veřejného života. Podporujeme také iniciativy mladých lidí či neziskových organizací v regionech a jejich spolupráci s místními zastupitelstvy. Nebo jsme se například podíleli na zavedení inovativní výuky o globálních problémech pomocí dokumentárních filmů do moldavských školních osnov.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Další