Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko je podle statistik nejchudší zemí Evropy. Dodnes se vypořádává s následky socialistického režimu. Odhaduje se, že každou hodinu opustí zemi pro lepší život v zahraničí čtyři lidé. Míra emigrace tak patří k jedné z nejvyšších na světě. Člověk v tísni působí v Moldavsku od roku 2003 a pomáhá lidem vytvářet lepší podmínky a pracovní příležitosti přímo v místech, kde žijí.

Ekologické zemědělství představuje pro Moldavsko, kde je jedna z nejkvalitnějších půd na světě, nejen možnost dobrého výdělku, ale i zlepšení životního prostředí. Učíme moldavské zemědělce a zemědělské podnikatele, jak se zapojit do ekologické produkce, aby posílili hospodářský rozvoj své země.

Kromě špatné ekonomické situace je dalším nepříjemným pozůstatkem Sovětského svazu, se kterým se potýkají i sousední země, systematická institucionalizace a diskriminace lidí se zdravotním postižením. Pomáháme proto těmto lidem prostřednictvím projektů zaměřených na podporu jejich zrovnoprávnění a začleňování do společnosti.

Pomáháme místní občanské společnosti a aktivnímu zapojení mladých lidí do veřejného života. Podporujeme také iniciativy mladých lidí či neziskových organizací v regionech a jejich spolupráci s místními zastupitelstvy. Nebo jsme se například podíleli na zavedení inovativní výuky o globálních problémech pomocí dokumentárních filmů do moldavských školních osnov.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Děti z venkova na severu Moldavska se učí pracovat s počítačem

Děti z venkova na severu Moldavska se učí pracovat s počítačem

Česko podporuje sociální podniky v Moldavsku a pomáhá lidem s postižením během pandemie COVID-19

Česko podporuje sociální podniky v Moldavsku a pomáhá lidem s postižením během pandemie COVID-19

Pomáháme nemocným dětem v Moldavsku, aby nepřišly o vyučování

Pomáháme nemocným dětem v Moldavsku, aby nepřišly o vyučování

Lidia se uživí díky tradiční výšivce. Pomohli jsme jí vybavit studio

Lidia se uživí díky tradiční výšivce. Pomohli jsme jí vybavit studio

Již 15 let se podílíme na rozvoji Moldavska

Již 15 let se podílíme na rozvoji Moldavska

Češi učí moldavské bio zemědělce. První sklizeň dorazí letos

Češi učí moldavské bio zemědělce. První sklizeň dorazí letos

Další