Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko je podle oficiálních statistik nejchudší zemí Evropy. Po rozpadu SSSR mu dlouho vládli komunisté, během jejich vlády ale země stagnovala. Situace obyvatel se i přes mírný ekonomický růst příliš nezlepšila. Ani proevropské vládě, zvolené v roce 2009, se zatím nepodařilo vyvést Moldavsko z nestabilní ekonomické situace, která je doprovázená silnou korupcí. Podle odhadů odešlo za prací přes 500 tisíc z celkových čtyř miliónů obyvatel. Peníze, které zasílají rodinám domů, převyšují rozvojovou pomoc ze zahraničí a tvoří 40 % celkového HDP země.

K nejzávažnějším problémům dnešního Moldavska patří špatná ekonomická situace země, nefunkční infrastruktura, chudoba, migrace a moldavsko-podněsterský konflikt. Pracujeme v Moldavsku od roku 2003. Do roku 2009 byly naše aktivity zaměřeny především na předávání transformačních zkušeností představitelům místní samosprávy, od roku 2010 jsou zacíleny na rozvoj občanské společnosti a podporu místních iniciativních skupin.

Dále se soustředíme především na projekty v oblasti zemědělství. Školíme farmáře v technologiích ekologického zemědělství, ale také se snažíme, aby měli šanci se svou produkcí uspět na domácím i zahraničním trhu - a rovněž v oblasti marketingu a podnikání.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Ekologické zemědělství v Moldavsku

Ekologické zemědělství v Moldavsku