Egypt

Egypt

Novinky
© Archiv Člověka v tísni

Během vlády prezidenta Abd-al-Fattáha as-Sísího, který nastoupil na svůj post v červnu 2014, se v zemi prohlubuje krize lidských práv a svobod a občanská společnost čelí ostrým represím. Egyptské nevládní organizace i nezávislí aktivisté jsou častým terčem útoků ze strany místních orgánů.


Mnoho členů občanské společnosti bylo zadrženo, někdy i mučeno, a obviněno z přečinů na základě drakonických zákonů, bylo jim zakázáno cestovat nebo jim byl zmrazen majetek. Egyptské státní instituce systematicky omezují právo na svobodné vyjádření protestu a omezují svobodu shromažďování.

Pracujeme s nevládními organizacemi v Egyptě na podpoře lidských práv, v poslední době se věnujeme především školení právníků.

Celý text Méně textu

Novinky

Další