Egypt

Egypt

Novinky
© Foto: Archiv Člověka v tísni

Egyptský prezident Abdel Fattah el-Sisi, který se ujal úřadu v červnu 2014, vládne zemi, ve které občanská společnost čelí tvrdým represím. Egyptské státní instituce systematicky zakazují protesty a omezují svobodu projevu a shromažďování.

Tisíce lidí jsou zatýkány a obviňovány z šíření nepravdivých zpráv za to, že vyjádřili své názory na sociálních sítích nebo na veřejnosti, a to i přesto, že jejich názory mají naprosto nepolitickou povahu. 

Omezování svobody projevu přitvrzuje v souladu s prohlubující se vážnou hospodářskou krizi. Místní úřady se zaměřují na nevládní organizace. Pomocí nového zákona o nevládních organizacích se snaží dostat jejich činnost pod plnou státní kontrolu, a tak zabránit existenci „politicky nevítaných“ organizací. Bankovní účty jsou monitorovány, což brání financování ze zahraničí a stále znemožňuje získávání prostředků.


   Hodnocení Egypta:                                                                      - Index Svobody 18                                                          - Svoboda tisku 166                                                             - Index demokracie 131                                                                                                                                                                                                                     *Index svobody se hodnotí na škále 1-60, čím vyšší číslo, tím větší svoboda. Svoboda tisku a Index demokracie je určeno pořadím v porovnání s ostatními 192 hodnocenými zeměmi. 

Nezávislí aktivisté a novináři jsou zadržováni. Ve vyšetřovací vazbě tráví měsíce, nebo dokonce roky bez práva na spravedlivý proces. Obránci lidských jsou týráni, neprávem obviňováni z trestných činů, je jim bráněno v cestování a jejich osobní majetek je zabavován. Ve věznicích se stále používá fyzické i psychické mučení.

Jak pomáháme

V Egyptě působíme od roku 2011. Spolupracujeme s nevládními organizacemi, iniciativami a místními občany na prosazování lidských práv. V poslední době se zaměřujeme především na poskytování právní pomoci obráncům lidských práv, novinářům a ženám čelícím domácímu a pracovnímu násilí. Prostřednictvím našeho programu se právníci, novináři a další zástupci občanské společnosti školí k obraně lidských práv. Rovněž jim poskytujeme podporu v oblasti duševního zdraví.

Organizujeme také stipendia pro začínající občanské aktivisty. Poskytujeme podporu těm, kterým hrozí bezprostřední riziko zadržení, i rodinám, jejichž živitel byl uvězněn. Sdílíme povědomí o situaci v zemi prostřednictvím advokačních aktivit a prostřednictvím spolupráce s festivaly Jeden svět a projektem Jeden svět na školách

V roce 2022 obdržela naši cenu Homo Homini statečná egyptská právnička Mahienour El-Massry.

Celý text Méně textu

Novinky